KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 12:28
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567
Transferler
16 0 0 -876.914 876.914 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 29.563 0 -91.549 -61.986 0 -61.986
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -91.549 -91.549 0 -91.549
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 29.563 0 0 29.563 0 29.563
Sermaye Arttırımı
16 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -5.161 -4.063.709 -91.549 1.839.581 0 1.839.581
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356
Transferler
16 0 -566.097 566.097 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 42.930 0 -58.725 -58.725 0 -15.795
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -58.725 -58.725 0 -58.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
16 0
Sermaye Azaltımı
16 0
Dönem Sonu Bakiyeler
92 -3.129.806 -58.725 2.311.561 0 2.311.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.119 -238.761
Dönem Karı (Zararı)
-58.725 -91.549
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-58.725 -91.549
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-197.783 -36.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-18-19 186 303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.234 -21.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -5.141 -18.662
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.375 -3.021
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 -199.011 -19.331
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.192 4.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.622 -130.537
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -24.973 -190.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.397 -11.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -89.820 -71.128
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -49 -1.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 6.314 5.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.697 138.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8-9 -803 126.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -2.894 12.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-371.130 -258.092
Alınan Faiz
22 199.011 19.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
439 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 439 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-171.680 -238.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-171.680 -238.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.339.355 1.938.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.167.675 1.699.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.167.675 2.339.355
Ticari Alacaklar
226.621 201.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 226.621 201.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
7.942 5.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.233 4.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 709 819
Peşin Ödenmiş Giderler
7 99.820 10.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 17.565 14.765
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.484 3.481
ARA TOPLAM
2.521.107 2.574.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.521.107 2.574.794
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.013 2.199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.013 2.199
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 39.666 38.474
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.679 40.673
TOPLAM VARLIKLAR
2.562.786 2.615.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 439 0
Ticari Borçlar
22.874 22.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 22.874 22.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 35.910 72.526
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.467 35.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 59.092 35.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.375 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 10.993 13.887
ARA TOPLAM
136.683 144.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.683 144.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
114.542 143.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 114.542 143.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.542 143.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
251.225 288.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.311.561 2.327.356
Ödenmiş Sermaye
16 5.500.000 5.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92 -42.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92 -42.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 92 -42.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -3.129.806 -2.563.709
Net Dönem Karı veya Zararı
-58.725 -566.097
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.311.561 2.327.356
TOPLAM KAYNAKLAR
2.562.786 2.615.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 222.520 181.522
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
222.520 181.522
BRÜT KAR (ZARAR)
222.520 181.522
Genel Yönetim Giderleri
18 -493.557 -418.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 0 11.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-271.037 -230.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-271.037 -230.584
Finansman Gelirleri
22 200.532 137.578
Finansman Giderleri
22 -1.521 -2.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-72.026 -95.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.301 3.635
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 13.301 3.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.725 -91.549
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.725 -91.549
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-58.725 -91.549
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -107,00000000 -152,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.930 29.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.039 37.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.109 -8.340
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.109 -8.340
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.930 29.563
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.795 -61.986
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.795 -61.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847219


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,00% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0732 Değişim: 0,03%
Düşük 8,0621 15.04.2021 Yüksek 8,1021
Açılış: 8,0707
9,6912 Değişim: 0,09%
Düşük 9,6563 15.04.2021 Yüksek 9,7160
Açılış: 9,6826
451,92 Değişim: 0,35%
Düşük 449,97 15.04.2021 Yüksek 453,02
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.