KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:41
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -44.036 -2.023.258 -1.163.536 1.769.170 0 1.769.170
Transferler
15 -1.163.536 1.163.536 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.507 -352.457 -346.950 0 -346.950
Dönem Karı (Zararı)
-352.457 -352.457 0 5.507 0 5.507
Sermaye Arttırımı
15 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Sermaye Azaltımı

Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 -38.529 -3.186.794 -352.457 2.422.220 0 2.422.220
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567
Transferler
15 0 -876.914 876.914 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 29.502 0 -447.423 -417.921 0 -417.921
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -447.423 -447.423 0 -447.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 29.502 0 0 29.502 0 29.502
Sermaye Arttırımı
15 0 400.000 0 0 0 400.000 0 400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 400.000 -5.222 -4.063.709 -894.846 1.883.646 0 1.883.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-522.223 -348.011
Dönem Karı (Zararı)
-447.423 -352.457
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-447.423 -352.457
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.655 -65.092
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-17 303 682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-24.246 -11.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -31.365 -11.954
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.119 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-55.979 -57.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -55.979 -57.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 5.267 4.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.124 11.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.939 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.892 14.790
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -24.606 -22.495
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.108 537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11-15 23.163 9.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
147.258 9.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6-8 138.410 9.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 8.848 40
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-578.202 -405.861
Alınan Faiz
21 55.979 57.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
400.000 1.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 400.000 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.223 651.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.223 651.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.938.188 1.902.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.815.965 2.554.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.815.965 1.938.188
Ticari Alacaklar
194.939 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-6 194.939 0
Diğer Alacaklar
9.787 3.048
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-6 7.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.216 3.048
Peşin Ödenmiş Giderler
7 24.606 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 10.879 14.607
Diğer Dönen Varlıklar
9 0 135.529
ARA TOPLAM
2.056.176 2.091.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.056.176 2.091.372
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 0 303
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 25.301 30.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.301 30.871
TOPLAM VARLIKLAR
2.081.477 2.122.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 1.108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 0 1.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 71.239 77.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.185 34.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 18.735 26.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.450 8.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 11.589 2.741
ARA TOPLAM
117.013 116.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.013 116.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
80.818 104.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 80.818 104.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.818 104.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.831 220.676
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.883.646 1.901.567
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 6.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
15 400.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.222 -34.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.222 -34.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -5.222 -34.724
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -4.063.709 -3.186.795
Net Dönem Karı veya Zararı
-447.423 -876.914
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.883.646 1.901.567
TOPLAM KAYNAKLAR
2.081.477 2.122.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 550.816 2.393 185.656 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
550.816 2.393 185.656 0
BRÜT KAR (ZARAR)
550.816 2.393 185.656 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.186.703 -1.134.331 -371.046 -365.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 279.544 846.158 65.399 547.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -150.113 -122.051 -90.988 -117.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-506.456 -407.831 -210.979 64.337
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-506.456 -407.831 -210.979 64.337
Finansman Gelirleri
21 55.979 57.850 21.352 36.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-450.477 -349.981 -189.627 100.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.054 -2.476 2.128 -751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 3.054 -2.476 2.128 -751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-447.423 -352.457 -187.499 99.719
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-447.423 -352.457 -187.499 99.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-447.423 -352.457 -187.499 99.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -746,00000000 -637,00000000 -375,00000000 199,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.502 5.507 303 10.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 37.823 7.060 388 13.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.321 -1.553 -85 -2.863
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.321 -1.553 -85 -2.863
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.502 5.507 303 10.152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-417.921 -346.950 -187.196 109.871
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-417.921 -346.950 -187.196 109.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795611


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5808 Değişim: -0,07%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2747 Değişim: -0,08%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
794,32 Değişim: -0,04%
Düşük 791,84 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.