KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2019 - 18:07
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -44.036 -2.023.258 -1.163.536 1.769.170 0 1.769.170
Transferler
16 0 -1.163.536 1.163.536 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 -4.645 0 -452.177 -456.822 0 -456.822
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -452.177 -452.177 0 -452.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 -4.645 0 0 -4.645 0 -4.645
Sermaye Arttırımı
16 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -48.681 -3.186.794 -452.177 1.312.348 0 1.312.348
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567
Transferler
16 0 0 -876.914 876.914 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 29.199 0 -259.924 -230.725 0 -230.725
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -259.924 -259.924 0 -259.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 29.199 0 0 29.199 0 29.199
Sermaye Arttırımı
16 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -5.525 -4.063.709 -259.924 1.670.842 0 1.670.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-361.263 -503.758
Dönem Karı (Zararı)
-259.924 -452.177
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-259.924 -452.177
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-60.543 -33.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-18 303 455
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-33.529 -12.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -25.198 -12.388
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -8.331 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-34.627 -21.717
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -34.627 -21.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 7.310 414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.423 -40.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -192.820 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -8.116 -1.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -47.419 -41.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 23.672 -330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 15.178 -11.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.082 13.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8 126.275 13.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 7.807 105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-395.890 -525.475
Alınan Faiz
22 34.627 21.717
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-361.263 -503.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-361.263 -503.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.938.188 1.902.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.576.925 1.398.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.576.925 1.938.188
Ticari Alacaklar
192.820 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-6 192.820 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
11.164 3.048
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 11.164 3.048
Peşin Ödenmiş Giderler
7 47.419 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 21.129 14.607
Diğer Dönen Varlıklar
8 2.732 135.529
ARA TOPLAM
1.852.189 2.091.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.852.189 2.091.372
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 0 303
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 23.258 30.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.258 30.871
TOPLAM VARLIKLAR
1.875.447 2.122.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
24.780 1.108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20.060 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 4.720 1.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 63.557 77.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.380 34.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 33.380 26.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 0 8.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 10.548 2.741
ARA TOPLAM
132.265 116.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.265 116.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 72.340 104.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 72.340 104.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.340 104.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
204.605 220.676
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.670.842 1.901.567
Ödenmiş Sermaye
16 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.525 -34.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.525 -34.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.525 -34.724
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -4.063.709 -3.186.795
Net Dönem Karı veya Zararı
-259.924 -876.914
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.670.842 1.901.567
TOPLAM KAYNAKLAR
1.875.447 2.122.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 365.160 183.638 2.392 1.282
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
365.160 183.638 2.392 1.282
BRÜT KAR (ZARAR)
365.160 183.638 2.392 1.282
Genel Yönetim Giderleri
18 -815.657 -396.717 -768.730 -362.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 214.145 91.608 298.671 226.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -59.125 -52.419 -4.502 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-295.477 -173.890 -472.169 -135.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-295.477 -173.890 -472.169 -135.082
Finansman Gelirleri
22 34.627 15.296 21.717 10.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-260.850 -158.594 -450.452 -124.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
926 -2.709 -1.725 2.850
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 926 -2.709 -1.725 2.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-259.924 -161.303 -452.177 -122.068
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-259.924 -161.303 -452.177 -122.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-259.924 -161.303 -452.177 -122.068
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -433,00000000 -269,00000000 -904,00000000 -244,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.199 -364 -4.645 -20.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 37.435 -468 -5.955 -26.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.236 104 1.310 5.879
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.236 104 1.310 5.879
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.199 -364 -4.645 -20.845
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-230.725 -161.667 -456.822 -142.913
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-230.725 -161.667 -456.822 -142.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779526


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4105 Değişim: 0,00%
Düşük 7,4054 25.01.2021 Yüksek 7,4159
Açılış: 7,4103
9,0266 Değişim: 0,04%
Düşük 9,0086 25.01.2021 Yüksek 9,0333
Açılış: 9,0228
442,16 Değişim: 0,07%
Düşük 441,54 25.01.2021 Yüksek 442,17
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.