KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 22:33
KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 745 0 0 -35.083 3.251 0 182.001 0 320.572 3.758.130 0 3.758.130
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.334 -3.251 0 -1.838 0 0 0 0 33.245
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.245
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 745 0 0 3.251 0 0 180.163 0 320.572 0 0 3.791.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 559 0 0 -4.067 0 0 0 0 163.682 0 0 160.174
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 1.304 0 0 -816 0 0 500.735 0 163.682 0 0 3.951.549


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
36.479.864 73.248.310 109.728.174
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 793.743 2.518.919 3.312.662
Teminat Mektupları
791.671 758.762 1.550.433
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
791.671 758.762 1.550.433
Banka Kredileri
2.072 417.627 419.699
İthalat Kabul Kredileri
2.072 417.627 419.699
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 960.185 960.185
Belgeli Akreditifler
0 960.185 960.185
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 382.345 382.345
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.904.589 1.492.568 3.397.157
Cayılamaz Taahhütler
1.904.589 1.492.568 3.397.157
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.008.306 1.444.942 2.453.248
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
144.168 39.553 183.721
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
41.833 0 41.833
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
710.282 0 710.282
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 8.073 8.073
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33.781.532 69.236.823 103.018.355
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.781.532 69.236.823 103.018.355
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.696.220 8.549.118 16.245.338
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.329.926 4.816.806 8.146.732
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.366.294 3.732.312 8.098.606
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.621.286 42.138.270 52.759.556
Swap Para Alım İşlemleri
5.048.744 9.881.044 14.929.788
Swap Para Satım İşlemleri
4.994.750 9.874.024 14.868.774
Swap Faiz Alım İşlemleri
288.896 11.191.601 11.480.497
Swap Faiz Satım İşlemleri
288.896 11.191.601 11.480.497
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
15.464.026 18.549.435 34.013.461
Para Alım Opsiyonları
7.880.062 8.707.206 16.587.268
Para Satım Opsiyonları
7.583.964 9.366.757 16.950.721
Faiz Alım Opsiyonları
0 237.736 237.736
Faiz Satım Opsiyonları
0 237.736 237.736
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
67.445.367 38.095.085 105.540.452
EMANET KIYMETLER
367.308 333.244 700.552
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
126.151 0 126.151
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.908 18.479 27.387
Tahsile Alınan Çekler
36.266 232.839 269.105
Tahsile Alınan Ticari Senetler
195.983 81.926 277.909
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
67.078.059 37.761.841 104.839.900
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
25.895.434 4.813.931 30.709.365
Emtia
3.956.415 0 3.956.415
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
26.575.655 19.050.887 45.626.542
Diğer Rehinli Kıymetler
10.650.555 13.897.023 24.547.578
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
103.925.231 111.343.395 215.268.626


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
163.682
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
559
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.067
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.999
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
660
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.174


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 1.543.447
Kredilerden Alınan Faizler
1.308.802
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.769
Bankalardan Alınan Faizler
73.871
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.170
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
99.662
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
173
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
20.046
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
79.443
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
21.173
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -921.677
Mevduata Verilen Faizler
-813.951
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-56.142
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-158
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-51.072
Diğer Faiz Giderleri
-354
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
621.770
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
58.888
Alınan Ücret ve Komisyonlar
76.914
Gayri Nakdi Kredilerden
16.115
Diğer
60.799
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-18.026
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
IV-12 -18.026
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -94.051
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 7
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 6.729
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-699
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
280.567
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-273.139
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 13.576
FAALİYET BRÜT KÂRI
606.919
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -202.696
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -194.289
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
209.934
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 209.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -46.252
Cari Vergi Karşılığı
-69.662
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
23.410
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 163.682
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 163.682
Grubun Karı (Zararı)
163.682
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.099.699 6.921.886 10.021.585
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.031.738 4.133.429 5.165.167
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 671.168 2.784.611 3.455.779
Bankalar
I-3 350.559 1.348.818 1.699.377
Para Piyasalarından Alacaklar
10.011 0 10.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 2.996 0 2.996
Devlet Borçlanma Senetleri
2.996 0 2.996
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 191.553 4.170 195.723
Devlet Borçlanma Senetleri
186.656 0 186.656
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 4.170 9.067
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-6 455.809 2.694.543 3.150.352
Devlet Borçlanma Senetleri
455.809 1.121.313 1.577.122
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.573.230 1.573.230
Türev Finansal Varlıklar
I-2 1.418.754 106.680 1.525.434
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.418.754 106.680 1.525.434
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.151 -16.936 -18.087
KREDİLER (Net)
11.253.411 10.287.484 21.540.895
Krediler
I-5 10.656.223 10.467.242 21.123.465
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
10.656.223 10.467.242 21.123.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
I-5 1.396.162 0 1.396.162
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-5 -798.974 -179.758 -978.732
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-70.547 -43.546 -114.093
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-113.392 -136.212 -249.604
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-615.035 0 -615.035
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 201.861 0 201.861
Satış Amaçlı
201.861 0 201.861
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 93.527 0 93.527
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 76.100 0 76.100
Şerefiye
0 0 0
Diğer
76.100 0 76.100
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 146.028 0 146.028
DİĞER AKTİFLER
I-17 505.334 234.788 740.122
VARLIKLAR TOPLAMI
15.375.960 17.444.158 32.820.118
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 7.433.250 13.996.462 21.429.712
ALINAN KREDİLER
II-3 2.037 3.687.917 3.689.954
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 12 148.357 148.369
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 1.391.077 71.905 1.462.982
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.391.077 71.905 1.462.982
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-9 198.885 7.715 206.600
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.224 0 12.224
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
186.661 7.715 194.376
CARİ VERGİ BORCU
II-10 115.319 0 115.319
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 1.417.862 1.417.862
Krediler
0 1.417.862 1.417.862
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 169.349 228.422 397.771
ÖZKAYNAKLAR
3.950.245 1.304 3.951.549
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 1.304 1.304
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-816 0 -816
Kar Yedekleri
500.735 0 500.735
Yasal Yedekler
II-13 25.291 0 25.291
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
II-13 475.444 0 475.444
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
163.682 0 163.682
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
163.682 0 163.682
Azınlık Payları
II-14 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.260.174 19.559.944 32.820.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
107.615
Alınan Faizler
1.528.480
Ödenen Faizler
-913.273
Alınan Temettüler
7
Alınan Ücret ve Komisyonlar
69.693
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-78.411
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
44.979
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-262.928
Ödenen Vergiler
-124.808
Diğer
-156.124
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.173.826
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.505
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-549.287
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
493.524
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
401.505
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-154.297
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-2.318.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
45.807
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
886.239
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
23.388
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.066.211
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-385.569
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.477
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
19.964
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-180.603
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
922.463
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.142.916
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-687.381
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.139.161
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.597.836
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.458.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702278


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: 0,60% Hacim : 3.707 Mio.TL Son veri saati : 12:01
Düşük 1.392 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6530 Değişim: 0,30%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6566
Açılış: 8,6272
10,1551 Değişim: 0,37%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1731
Açılış: 10,1172
493,85 Değişim: 0,33%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.