;

KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.02.2022 - 18:35
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -4.639 -3.279 0 0 28.014 1.944 0 0 0 134.209 156.249 0 156.249
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
69.144.605 110.065.382 179.209.987 65.979.409 54.598.185 120.577.594
Menkul Kıymetler
2.123.355 3.062.952 5.186.307 2.221.576 1.672.962 3.894.538
Teminat Senetleri
29.307.079 14.140.699 43.447.778 26.981.755 7.903.308 34.885.063
Emtia
10.522.916 5.677.350 16.200.266 8.790.103 1.705.633 10.495.736
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.054.937 55.367.793 72.422.730 18.782.042 24.786.473 43.568.515
Diğer Rehinli Kıymetler
10.136.318 31.816.588 41.952.906 9.203.933 18.529.809 27.733.742
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.010 82.088 112.098 50.166 39.221 89.387
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
110.789.958 261.889.122 372.679.080 100.672.174 143.702.697 244.374.871


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
317.027 -179.737
Alınan Faizler
3.478.628 2.134.797
Ödenen Faizler
-2.455.754 -1.539.586
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
129.359 101.585
Elde Edilen Diğer Kazançlar
102.319 179.784
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
518.325 391.648
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-579.746 -492.275
Ödenen Vergiler
-82.125 -55.532
Diğer
VI-1 -793.979 -900.158
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
665.587 725.393
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
91.193 -188.601
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.333.989 -569.828
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.434.186 -2.801.337
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 37.608 -1.380.849
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-465.503 773.752
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.999.250 2.765.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-3.605.485 -332.343
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.025.265 2.916.878
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 1.401.964 -457.405
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
982.614 545.656
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-279.393 -3.863.386
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-112.443 -86.167
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
378.251 234.348
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.757.908 -6.393.597
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.963.813 1.208.346
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-71.232 -30.193
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
320.126 1.203.877
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-786.009 -36.085
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.528.052 5.296.951
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.280.702 -5.317.091
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-33.359 -15.945
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.038.506 958.149
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.955.718 -2.395.666
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 4.013.859 6.409.525
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 6.969.577 4.013.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
205.688 134.209
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-94.568 22.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.696 -7.918
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.120 -5.717
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.424 2.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-88.872 29.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-134.538 33.745
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
22.976 3.861
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.690 -7.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.120 156.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.897.971 18.235.706 27.133.677 6.326.607 11.202.414 17.529.021
Nakit ve Nakit Benzerleri
698.155 12.591.571 13.289.726 739.014 7.261.076 8.000.090
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 698.223 8.744.186 9.442.409 278.774 4.597.321 4.876.095
Bankalar
I-3 186 3.849.928 3.850.114 150.215 2.665.257 2.815.472
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 310.151 0 310.151
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-254 -2.543 -2.797 -126 -1.502 -1.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 82.571 19.184 101.755 167.166 31.047 198.213
Devlet Borçlanma Senetleri
723 201 924 679 20.246 20.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 18.983 18.983 0 10.801 10.801
Diğer Finansal Varlıklar
81.848 0 81.848 166.487 0 166.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 6.015.351 4.024.089 10.039.440 4.589.660 2.491.578 7.081.238
Devlet Borçlanma Senetleri
3.839.372 3.477.533 7.316.905 3.153.523 2.012.359 5.165.882
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 359 5.256 4.897 213 5.110
Diğer Finansal Varlıklar
2.171.082 546.197 2.717.279 1.431.240 479.006 1.910.246
Türev Finansal Varlıklar
I-2 2.101.894 1.600.862 3.702.756 830.767 1.418.713 2.249.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.009.458 1.600.862 3.610.320 830.767 1.418.713 2.249.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 92.436 0 92.436 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.343.360 14.203.781 26.547.141 10.828.423 9.626.143 20.454.566
Krediler
I-5 13.422.045 14.147.077 27.569.122 11.916.386 9.343.578 21.259.964
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 270.117 1.064.923 1.335.040 196.335 862.528 1.058.863
Devlet Borçlanma Senetleri
198.108 1.064.923 1.263.031 196.335 862.528 1.058.863
Diğer Finansal Varlıklar
72.009 0 72.009 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.348.802 -1.008.219 -2.357.021 -1.284.298 -579.963 -1.864.261
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 296.839 0 296.839 672.505 0 672.505
Satış Amaçlı
296.839 0 296.839 672.505 0 672.505
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 181.790 0 181.790 189.036 0 189.036
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 147.126 0 147.126 97.369 0 97.369
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
147.126 0 147.126 97.369 0 97.369
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.739 0 4.739 27.428 0 27.428
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 256.329 0 256.329 227.363 0 227.363
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 710.991 187.373 898.364 643.970 194.571 838.541
VARLIKLAR TOPLAMI
22.839.145 32.626.860 55.466.005 19.012.701 21.023.128 40.035.829
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 11.162.411 27.254.677 38.417.088 7.914.614 17.724.580 25.639.194
ALINAN KREDİLER
II-3 0 1.708.596 1.708.596 1.040 1.406.131 1.407.171
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 1.884.402 340.500 2.224.902 2.868.068 677.925 3.545.993
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 0 0 0 563.046 0 563.046
Bonolar
0 0 0 499.471 0 499.471
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 63.575 0 63.575
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 1.155.844 1.572.905 2.728.749 762.984 1.423.732 2.186.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.155.844 1.572.905 2.728.749 762.984 1.423.732 2.186.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 120.180 0 120.180 120.954 0 120.954
KARŞILIKLAR
II-9 288.862 62.439 351.301 138.985 33.566 172.551
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
35.868 0 35.868 24.506 0 24.506
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
252.994 62.439 315.433 114.479 33.566 148.045
CARİ VERGİ BORCU
II-10 73.803 0 73.803 67.042 0 67.042
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 3.833.893 3.833.893 0 2.109.077 2.109.077
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.833.893 3.833.893 0 2.109.077 2.109.077
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 564.536 1.876.007 2.440.543 420.103 348.152 768.255
ÖZKAYNAKLAR
3.725.750 -158.800 3.566.950 3.388.122 67.708 3.455.830
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.961 0 -5.961 -3.931 0 -3.931
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
91.338 -158.800 -67.462 -46.298 67.708 21.410
Kar Yedekleri
148.041 0 148.041 17.498 0 17.498
Yasal Yedekler
II-13 36.415 0 36.415 29.705 0 29.705
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
111.626 0 111.626 -12.207 0 -12.207
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
205.688 0 205.688 134.209 0 134.209
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
205.688 0 205.688 134.209 0 134.209
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.975.788 36.490.217 55.466.005 16.244.958 23.790.871 40.035.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 3.967.219 2.634.527
Kredilerden Alınan Faizler
2.656.174 1.848.864
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
45.685 2.552
Bankalardan Alınan Faizler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,34% Hacim : 38.253 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3162 Değişim: -0,30%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5268 Değişim: 0,33%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
968,58 Değişim: -0,64%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.