KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.08.2021 - 18:10
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 687 0 0 7.522 1.529 0 0 0 64.501 74.239 0 74.239
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 7.217 0 0 43.574 -43.071 0 17.498 0 64.501 3.373.820 0 3.373.820
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.484 -29.796 0 0 0 84.598 2.318 0 2.318
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 11.582 -72.452 0 148.041 0 84.598 3.458.148 0 3.458.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
17.774.701 110.384.621 128.159.322 20.671.332 87.556.663 108.227.995
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 2.867.228 4.461.921 7.329.149 2.239.071 3.146.535 5.385.606
Teminat Mektupları
2.538.409 798.112 3.336.521 1.687.371 645.127 2.332.498
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.538.409 798.112 3.336.521 1.687.371 645.127 2.332.498
Banka Kredileri
0 5.294 5.294 0 9.759 9.759
İthalat Kabul Kredileri
0 5.294 5.294 0 9.759 9.759
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
769 1.689.002 1.689.771 0 867.081 867.081
Belgeli Akreditifler
769 1.689.002 1.689.771 0 867.081 867.081
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
328.050 1.969.513 2.297.563 551.700 1.624.568 2.176.268
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.539.927 4.285.872 5.825.799 1.224.838 3.063.959 4.288.797
Cayılamaz Taahhütler
1.539.927 4.285.872 5.825.799 1.224.838 3.063.959 4.288.797
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
191.346 4.270.598 4.461.944 335.537 3.050.880 3.386.417
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
894.594 0 894.594 430.136 0 430.136
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
58.543 0 58.543 48.352 0 48.352
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
391.459 0 391.459 404.739 0 404.739
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.985 0 3.985 6.074 0 6.074
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 15.274 15.274 0 13.079 13.079
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.367.546 101.636.828 115.004.374 17.207.423 81.346.169 98.553.592
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.850.000 0 1.850.000 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.850.000 0 1.850.000 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.517.546 101.636.828 113.154.374 17.207.423 81.346.169 98.553.592
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.524.681 5.415.014 6.939.695 838.395 3.024.469 3.862.864
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.181.463 2.281.634 3.463.097 704.788 1.254.165 1.958.953
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
343.218 3.133.380 3.476.598 133.607 1.770.304 1.903.911
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.186.963 68.146.078 74.333.041 14.757.089 58.027.396 72.784.485
Swap Para Alım İşlemleri
637.245 14.391.533 15.028.778 833.409 12.077.136 12.910.545
Swap Para Satım İşlemleri
2.829.718 12.127.333 14.957.051 3.493.680 9.453.770 12.947.450
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.360.000 20.813.606 22.173.606 5.215.000 18.248.245 23.463.245
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.360.000 20.813.606 22.173.606 5.215.000 18.248.245 23.463.245
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.805.902 27.984.754 31.790.656 1.611.939 20.275.745 21.887.684
Para Alım Opsiyonları
2.402.365 4.312.706 6.715.071 984.684 1.933.212 2.917.896
Para Satım Opsiyonları
1.403.537 5.942.376 7.345.913 627.255 3.161.253 3.788.508
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.864.836 8.864.836 0 7.590.640 7.590.640
Faiz Satım Opsiyonları
0 8.864.836 8.864.836 0 7.590.640 7.590.640
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 90.982 90.982 0 18.559 18.559
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
77.009.906 72.822.085 149.831.991 71.658.526 56.146.034 127.804.560
EMANET KIYMETLER
6.634.907 1.950.895 8.585.802 5.628.951 1.508.628 7.137.579
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.169.563 549.710 6.719.273 5.060.521 336.073 5.396.594
Emanete Alınan Menkul Değerler
429.594 535.621 965.215 509.349 442.778 952.127
Tahsile Alınan Çekler
4.847 861.012 865.859 4.124 723.459 727.583
Tahsile Alınan Ticari Senetler
26.251 4.552 30.803 54.957 6.318 61.275
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.652 0 4.652 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
70.321.886 70.818.451 141.140.337 65.979.409 54.598.185 120.577.594
Menkul Kıymetler
2.115.169 1.960.230 4.075.399 2.221.576 1.672.962 3.894.538
Teminat Senetleri
28.586.128 9.122.507 37.708.635 26.981.755 7.903.308 34.885.063
Emtia
10.625.918 3.260.107 13.886.025 8.790.103 1.705.633 10.495.736
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
18.571.583 35.440.212 54.011.795 18.782.042 24.786.473 43.568.515
Diğer Rehinli Kıymetler
10.423.088 21.035.395 31.458.483 9.203.933 18.529.809 27.733.742
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
53.113 52.739 105.852 50.166 39.221 89.387
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
94.784.607 183.206.706 277.991.313 92.329.858 143.702.697 236.032.555


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.615.257 177.142
Alınan Faizler
1.547.084 906.431
Ödenen Faizler
-1.192.525 -621.065
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.981 51.909
Elde Edilen Diğer Kazançlar
58.109 27.792
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
212.256 22.650
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-259.586 -251.598
Ödenen Vergiler
-19.760 -82.761
Diğer
1.207.698 123.784
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-794.521 -945.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
175.367 -242.086
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-38.332 -234.133
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.509.737 -627.963
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
566.078 -880.898
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-740.649 4.028
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.100.877 -433.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-761.571 -37.946
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-549.268 2.129.386
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
962.714 -621.784
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
820.736 -767.875
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-453.822 -2.757.405
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.991 -29.858
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
185.957 88.805
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.926.051 -4.478.933
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.269.705 516.019
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -30.193
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.558 1.176.755
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-188.944 435.230
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.411.855 3.095.820
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.617.724 -2.670.512
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
16.925 9.922
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
537.056 742.767
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
715.026 -2.347.283
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.013.859 6.409.525
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.728.885 4.062.242


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
84.598 64.501
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-82.280 9.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 687
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-82.280 9.051
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-65.609 9.644
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-38.201 1.959
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.530 -2.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.318 74.239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.770.629 10.531.974 17.302.603 6.326.607 9.612.160 15.938.767
Nakit ve Nakit Benzerleri
655.067 6.508.134 7.163.201 739.014 5.670.822 6.409.836
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 505.033 5.024.903 5.529.936 278.774 4.597.321 4.876.095
Bankalar
I-3 150.223 1.484.902 1.635.125 150.215 1.075.003 1.225.218
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 310.151 0 310.151
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-189 -1.671 -1.860 -126 -1.502 -1.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 591 16.090 16.681 167.166 31.047 198.213
Devlet Borçlanma Senetleri
591 2.931 3.522 679 20.246 20.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 13.159 13.159 0 10.801 10.801
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 166.487 0 166.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 5.540.362 2.657.493 8.197.855 4.589.660 2.491.578 7.081.238
Devlet Borçlanma Senetleri
3.480.784 2.227.998 5.708.782 3.153.523 2.012.359 5.165.882
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 241 5.138 4.897 213 5.110
Diğer Finansal Varlıklar
2.054.681 429.254 2.483.935 1.431.240 479.006 1.910.246
Türev Finansal Varlıklar
I-2 574.609 1.350.257 1.924.866 830.767 1.418.713 2.249.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
527.186 1.350.257 1.877.443 830.767 1.418.713 2.249.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 47.423 0 47.423 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.365.645 10.914.963 23.280.608 10.828.423 9.626.143 20.454.566
Krediler
I-5 13.501.250 10.630.661 24.131.911 11.916.386 9.343.578 21.259.964
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 197.128 947.857 1.144.985 196.335 862.528 1.058.863
Devlet Borçlanma Senetleri
197.128 947.857 1.144.985 196.335 862.528 1.058.863
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.332.733 -663.555 -1.996.288 -1.284.298 -579.963 -1.864.261
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 377.489 0 377.489 672.505 0 672.505
Satış Amaçlı
377.489 0 377.489 672.505 0 672.505
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 185.242 0 185.242 189.036 0 189.036
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 97.456 0 97.456 97.369 0 97.369
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
97.456 0 97.456 97.369 0 97.369
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
604 0 604 27.428 0 27.428
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 223.232 0 223.232 227.363 0 227.363
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 776.812 1.234.137 2.010.949 643.970 1.784.825 2.428.795
VARLIKLAR TOPLAMI
20.797.109 22.681.074 43.478.183 19.012.701 21.023.128 40.035.829
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 11.004.725 17.529.889 28.534.614 7.914.614 17.724.580 25.639.194
ALINAN KREDİLER
II-3 0 1.371.918 1.371.918 1.040 1.406.131 1.407.171
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 2.567.986 655.404 3.223.390 2.868.068 677.925 3.545.993
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 534.880 0 534.880 563.046 0 563.046
Bonolar
534.880 0 534.880 499.471 0 499.471
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 63.575 0 63.575
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 471.965 1.228.112 1.700.077 762.984 1.423.732 2.186.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
471.965 1.228.112 1.700.077 762.984 1.423.732 2.186.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 133.798 0 133.798 120.954 0 120.954
KARŞILIKLAR
II-9 111.362 52.154 163.516 138.985 33.566 172.551
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
30.150 0 30.150 24.506 0 24.506
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
81.212 52.154 133.366 114.479 33.566 148.045
CARİ VERGİ BORCU
II-10 44.645 0 44.645 67.042 0 67.042
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 2.463.138 2.463.138 0 2.109.077 2.109.077
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.463.138 2.463.138 0 2.109.077 2.109.077
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 407.231 1.442.828 1.850.059 420.103 348.152 768.255
ÖZKAYNAKLAR
3.441.746 16.402 3.458.148 3.388.122 67.708 3.455.830
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-265 0 -265 -3.931 0 -3.931
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-77.272 16.402 -60.870 -46.298 67.708 21.410
Kar Yedekleri
148.041 0 148.041 17.498 0 17.498
Yasal Yedekler
II-13 36.415 0 36.415 29.705 0 29.705
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
111.626 0 111.626 -12.207 0 -12.207
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
84.598 0 84.598 134.209 0 134.209
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
84.598 0 84.598 134.209 0 134.209
Azınlık Payları
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.718.338 24.759.845 43.478.183 16.244.958 23.790.871 40.035.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 1.730.190 1.269.051 890.441 653.134
Kredilerden Alınan Faizler
1.208.780 949.531 600.929 494.129
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.366 0 11.337 0
Bankalardan Alınan Faizler
10.328 34.949 3.500 13.136
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.420 55.028 1.935 11.957
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
474.115 207.127 270.250 124.532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20.099 3.113 15.306 1.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
422.271 136.448 238.668 99.250
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
31.745 67.566 16.276 23.309
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
14.181 22.416 2.490 9.380
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.258.389 -656.476 -696.518 -347.611
Mevduata Verilen Faizler
-850.416 -434.480 -477.549 -213.166
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-18.553 -25.512 -9.496 -11.583
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-234.525 -27.823 -130.760 -25.975
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-141.340 -134.042 -70.700 -78.069
Kiralama Faiz Giderleri
-10.979 -13.295 -6.053 -7.238
Diğer Faiz Giderleri
-2.576 -21.324 -1.960 -11.580
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
471.801 612.575 193.923 305.523
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
52.136 40.947 26.955 16.979
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.981 51.912 31.093 22.602
Gayri Nakdi Kredilerden
32.686 20.102 16.240 8.078
Diğer
29.295 31.810 14.853 14.524
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.845 -10.965 -4.138 -5.623
Gayri Nakdi Kredilere
-2 0 -1 0
Diğer
-9.843 -10.965 -4.137 -5.623
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 19.752 32.692 -94.166 57.306
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
27.364 11.325 19.525 24.715
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
525.139 13.209 -64.726 -11.395
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-532.751 8.158 -48.965 43.986
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 582.503 278.290 373.664 59.102
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.126.192 964.504 500.376 438.910
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -657.475 -551.261 -344.099 -248.395
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -5.500 0 73.500 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-164.882 -139.244 -82.724 -69.031
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -188.076 -193.329 -89.816 -82.200
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
110.259 80.670 57.237 39.284
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 110.259 80.670 57.237 39.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -25.661 -16.169 -14.904 -6.580
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-140.155 -303.209 32.064 -65.691
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
114.494 287.040 -46.968 59.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 84.598 64.501 42.333 32.704
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 84.598 64.501 42.333 32.704
Grubun Karı (Zararı)
84.598 64.501 42.333 32.704
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02600000 0,02000000 0,01300000 0,01000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954510


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8132 Değişim: -0,05%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8237
Açılış: 8,8173
10,3191 Değişim: 0,00%
Düşük 10,3064 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,15 Değişim: -0,01%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.