KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.02.2021 - 21:13
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.992 1.785 0 0 56.095 24.258 0 0 0 71.122 151.268 0 151.268
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -4.639 -3.279 0 0 28.014 1.944 0 0 0 134.209 156.249 0 156.249
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
20.671.332 87.556.663 108.227.995 12.398.893 71.068.645 83.467.538
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 2.239.071 3.146.535 5.385.606 858.528 2.915.929 3.774.457
Teminat Mektupları
1.687.371 645.127 2.332.498 848.364 926.587 1.774.951
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.687.371 645.127 2.332.498 848.364 926.587 1.774.951
Banka Kredileri
0 9.759 9.759 0 395.765 395.765
İthalat Kabul Kredileri
0 9.759 9.759 0 395.765 395.765
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 867.081 867.081 10.164 739.775 749.939
Belgeli Akreditifler
0 867.081 867.081 10.164 739.775 749.939
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
551.700 1.624.568 2.176.268 0 853.802 853.802
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.224.838 3.063.959 4.288.797 749.720 1.888.880 2.638.600
Cayılamaz Taahhütler
1.224.838 3.063.959 4.288.797 749.720 1.888.880 2.638.600
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
335.537 3.050.880 3.386.417 41.440 1.878.130 1.919.570
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
430.136 0 430.136 180.846 268 181.114
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
48.352 0 48.352 57.317 0 57.317
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
404.739 0 404.739 463.581 0 463.581
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.074 0 6.074 6.536 0 6.536
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 13.079 13.079 0 10.482 10.482
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 17.207.423 81.346.169 98.553.592 10.790.645 66.263.836 77.054.481
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.207.423 81.346.169 98.553.592 10.790.645 66.263.836 77.054.481
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
838.395 3.024.469 3.862.864 1.477.974 3.847.264 5.325.238
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
704.788 1.254.165 1.958.953 1.170.486 1.488.792 2.659.278
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
133.607 1.770.304 1.903.911 307.488 2.358.472 2.665.960
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.757.089 58.027.396 72.784.485 7.676.360 59.039.793 66.716.153
Swap Para Alım İşlemleri
833.409 12.077.136 12.910.545 1.339.859 13.320.243 14.660.102
Swap Para Satım İşlemleri
3.493.680 9.453.770 12.947.450 2.796.501 11.801.534 14.598.035
Swap Faiz Alım İşlemleri
5.215.000 18.248.245 23.463.245 1.770.000 16.959.008 18.729.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
5.215.000 18.248.245 23.463.245 1.770.000 16.959.008 18.729.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.611.939 20.275.745 21.887.684 1.636.311 3.376.779 5.013.090
Para Alım Opsiyonları
984.684 1.933.212 2.917.896 609.888 1.683.030 2.292.918
Para Satım Opsiyonları
627.255 3.161.253 3.788.508 1.026.423 1.284.941 2.311.364
Faiz Alım Opsiyonları
0 7.590.640 7.590.640 0 204.404 204.404
Faiz Satım Opsiyonları
0 7.590.640 7.590.640 0 204.404 204.404
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 18.559 18.559 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
74.495.141 61.537.250 136.032.391 83.837.857 48.747.950 132.585.807
EMANET KIYMETLER
5.628.951 1.508.628 7.137.579 12.876.546 436.938 13.313.484
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.060.521 336.073 5.396.594 12.062.174 131.569 12.193.743
Emanete Alınan Menkul Değerler
509.349 442.778 952.127 701.393 87.148 788.541
Tahsile Alınan Çekler
4.124 723.459 727.583 1.061 195.025 196.086
Tahsile Alınan Ticari Senetler
54.957 6.318 61.275 111.918 23.196 135.114
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
68.816.024 59.989.401 128.805.425 70.924.562 48.279.579 119.204.141
Menkul Kıymetler
2.221.576 1.672.962 3.894.538 2.329.875 1.389.507 3.719.382
Teminat Senetleri
26.981.755 7.903.308 34.885.063 25.391.867 6.109.638 31.501.505
Emtia
8.790.103 1.705.633 10.495.736 9.168.853 1.403.972 10.572.825
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
21.618.657 30.177.689 51.796.346 24.972.330 24.768.570 49.740.900
Diğer Rehinli Kıymetler
9.203.933 18.529.809 27.733.742 9.061.637 14.607.892 23.669.529
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
50.166 39.221 89.387 36.749 31.433 68.182
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
95.166.473 149.093.913 244.260.386 96.236.750 119.816.595 216.053.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-211.627 1.706.333
Alınan Faizler
2.134.797 2.880.235
Ödenen Faizler
-1.539.586 -1.858.303
Alınan Temettüler
0 13
Alınan Ücret ve Komisyonlar
101.585 131.898
Elde Edilen Diğer Kazançlar
179.784 213.135
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
391.648 245.527
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-492.275 -496.659
Ödenen Vergiler
-55.532 -143.054
Diğer
-932.048 733.541
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
725.393 -1.036.533
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-188.601 -1.130
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-569.828 -862.474
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.801.337 -288.404
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.380.849 -267.622
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
773.752 147.645
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.765.126 -1.102.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-332.343 1.615.115
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.916.878 -992.477
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-457.405 715.285
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
513.766 669.800
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.863.386 -569.034
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-86.167 -67.941
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
234.348 148.191
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.393.597 -1.058.555
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.208.346
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-30.193 -355.359
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.203.877 764.630
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.195 561.893
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.296.951 3.849.820
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.317.091 -3.293.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
15.945 5.073
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
958.149 459.324
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.395.666 1.121.983
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.409.525 5.287.542
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.013.859 6.409.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
134.209 71.122
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
22.040 80.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.918 -207
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.717 -2.554
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.204 2.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.003 59
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.958 80.353
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
33.745 71.917
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
3.861 31.100
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.648 -22.664
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.249 151.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.326.607 9.612.160 15.938.767 4.030.375 6.746.197 10.776.572
Nakit ve Nakit Benzerleri
739.014 5.670.822 6.409.836 2.801.724 5.433.950 8.235.674
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 278.774 4.597.321 4.876.095 190.797 3.426.917 3.617.714
Bankalar
I-3 150.215 1.075.003 1.225.218 550.424 2.008.987 2.559.411
Para Piyasalarından Alacaklar
310.151 0 310.151 2.060.644 0 2.060.644
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-126 -1.502 -1.628 -141 -1.954 -2.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 167.166 31.047 198.213 1.463 2.631 4.094
Devlet Borçlanma Senetleri
679 20.246 20.925 1.463 2.631 4.094
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 10.801 10.801 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
166.487 0 166.487 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 4.589.660 2.491.578 7.081.238 519.598 627.713 1.147.311
Devlet Borçlanma Senetleri
3.153.523 2.012.359 5.165.882 454.788 620.108 1.074.896
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 213 5.110 4.897 7.605 12.502
Diğer Finansal Varlıklar
1.431.240 479.006 1.910.246 59.913 0 59.913
Türev Finansal Varlıklar
I-2 830.767 1.418.713 2.249.480 707.590 681.903 1.389.493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
830.767 1.418.713 2.249.480 707.590 681.903 1.389.493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.828.423 9.626.143 20.454.566 8.727.759 10.691.408 19.419.167
Krediler
I-5 11.916.386 9.343.578 21.259.964 9.890.346 9.417.865 19.308.211
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 196.335 862.528 1.058.863 631.544 1.721.085 2.352.629
Devlet Borçlanma Senetleri
196.335 862.528 1.058.863 464.877 894.811 1.359.688
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 166.667 826.274 992.941
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.284.298 -579.963 -1.864.261 -1.794.131 -447.542 -2.241.673
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 672.505 0 672.505 590.474 0 590.474
Satış Amaçlı
672.505 0 672.505 590.474 0 590.474
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 189.036 0 189.036 212.317 0 212.317
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 97.369 0 97.369 74.813 0 74.813
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
97.369 0 97.369 74.813 0 74.813
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
27.428 0 27.428 21.454 0 21.454
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 227.363 0 227.363 245.840 0 245.840
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 643.970 1.784.825 2.428.795 493.682 833.019 1.326.701
VARLIKLAR TOPLAMI
19.012.701 21.023.128 40.035.829 14.396.714 18.270.624 32.667.338
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 7.914.614 17.724.580 25.639.194 8.109.852 13.987.521 22.097.373
ALINAN KREDİLER
II-3 1.040 1.406.131 1.407.171 16.497 1.843.922 1.860.419
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 2.868.068 169.591 178.604
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 563.046 0 563.046 760.000 0 760.000
Bonolar
499.471 0 499.471 760.000 0 760.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
63.575 0 63.575 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 762.984 1.423.732 2.186.716 568.129 692.781 1.260.910
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
762.984 1.423.732 2.186.716 568.129 692.781 1.260.910
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 120.954 0 120.954 165.095 2.084 167.179
KARŞILIKLAR
II-9 138.985 33.566 172.551 108.822 18.609 127.431
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
24.506 0 24.506 14.571 0 14.571
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
114.479 33.566 148.045 94.251 18.609 112.860
CARİ VERGİ BORCU
II-10 67.042 0 67.042 42.265 0 42.265
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 2.109.077 2.109.077 0 1.735.813 1.735.813
Krediler
0 0 2.109.077 0 1.735.813 1.735.813
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 420.103 348.152 768.255 171.433 966.330 1.137.763
ÖZKAYNAKLAR
3.388.122 67.708 3.455.830 3.275.982 23.599 3.299.581
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.483 Değişim: 0,00% Hacim : 33.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.483 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1654 Değişim: -0,06%
Düşük 7,1582 25.02.2021 Yüksek 7,1721
Açılış: 7,1695
8,7268 Değişim: 0,01%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,7489
Açılış: 8,7262
413,94 Değişim: -0,41%
Düşük 413,41 25.02.2021 Yüksek 416,25
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.