KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.11.2020 - 19:29
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 2.056 0 0 16.173 23.494 0 0 0 22.113 63.836 0 63.836
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 6.801 0 0 -3.870 -45.364 0 -53.624 0 22.113 3.212.149 0 3.212.149
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.786 0 0 -64.012 2.288 0 0 0 103.031 43.093 0 43.093
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 8.316 0 0 -27.960 -42.312 0 17.498 0 103.031 3.342.674 0 3.342.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
16.893.739 77.875.028 94.768.767 12.392.357 71.068.645 83.461.002
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 1.781.564 3.217.210 4.998.774 858.528 2.915.929 3.774.457
Teminat Mektupları
1.411.814 760.037 2.171.851 848.364 926.587 1.774.951
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.411.814 760.037 2.171.851 848.364 926.587 1.774.951
Banka Kredileri
0 9.812 9.812 0 395.765 395.765
İthalat Kabul Kredileri
0 9.812 9.812 0 395.765 395.765
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 945.362 945.362 10.164 739.775 749.939
Belgeli Akreditifler
0 945.362 945.362 10.164 739.775 749.939
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
369.750 1.501.999 1.871.749 0 853.802 853.802
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.835.552 4.686.052 6.521.604 743.184 1.888.880 2.632.064
Cayılamaz Taahhütler
1.835.552 4.686.052 6.521.604 743.184 1.888.880 2.632.064
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.047.626 4.672.360 5.719.986 41.440 1.878.130 1.919.570
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
329.117 0 329.117 180.846 268 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
52.369 0 52.369 57.317 0 57.317
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
399.587 0 399.587 463.581 0 463.581
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.853 0 6.853 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 13.692 13.692 0 10.482 10.482
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.276.623 69.971.766 83.248.389 10.790.645 66.263.836 77.054.481
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.276.623 69.971.766 83.248.389 10.790.645 66.263.836 77.054.481
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
547.453 2.939.698 3.487.151 1.477.974 3.847.264 5.325.238
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
109.737 1.636.622 1.746.359 1.170.486 1.488.792 2.659.278
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
437.716 1.303.076 1.740.792 307.488 2.358.472 2.665.960
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.672.179 62.171.012 73.843.191 7.676.360 59.039.793 66.716.153
Swap Para Alım İşlemleri
517.375 10.070.730 10.588.105 1.339.859 13.320.243 14.660.102
Swap Para Satım İşlemleri
1.904.804 8.549.182 10.453.986 2.796.501 11.801.534 14.598.035
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.625.000 21.775.550 26.400.550 1.770.000 16.959.008 18.729.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.625.000 21.775.550 26.400.550 1.770.000 16.959.008 18.729.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.056.991 4.841.633 5.898.624 1.636.311 3.376.779 5.013.090
Para Alım Opsiyonları
438.853 2.263.224 2.702.077 609.888 1.683.030 2.292.918
Para Satım Opsiyonları
618.138 2.137.393 2.755.531 1.026.423 1.284.941 2.311.364
Faiz Alım Opsiyonları
0 220.508 220.508 0 204.404 204.404
Faiz Satım Opsiyonları
0 220.508 220.508 0 204.404 204.404
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 19.423 19.423 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
68.998.832 67.084.611 136.083.443 70.419.539 45.929.521 116.349.060
EMANET KIYMETLER
3.211.867 1.138.133 4.350.000 1.824.852 443.421 2.268.273
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.546.755 0 1.546.755 1.009.360 0 1.009.360
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.586.237 944.748 2.530.985 702.513 225.200 927.713
Tahsile Alınan Çekler
2.694 187.073 189.767 1.061 195.025 196.086
Tahsile Alınan Ticari Senetler
76.181 6.312 82.493 111.918 23.196 135.114
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.786.965 65.946.478 131.733.443 68.594.687 45.486.100 114.080.787
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
26.244.977 8.098.582 34.343.559 25.391.867 6.109.638 31.501.505
Emtia
8.933.509 1.770.897 10.704.406 9.168.853 0 9.168.853
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
22.038.809 31.859.406 53.898.215 24.972.330 24.768.570 49.740.900
Diğer Rehinli Kıymetler
8.569.670 24.217.593 32.787.263 9.061.637 14.607.892 23.669.529
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
85.892.571 144.959.639 230.852.210 82.811.896 116.998.166 199.810.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-754.864 504.488
Alınan Faizler
1.663.206 2.087.628
Ödenen Faizler
-1.009.028 -1.560.978
Alınan Temettüler
0 13
Alınan Ücret ve Komisyonlar
77.069 105.186
Elde Edilen Diğer Kazançlar
49.644 35.710
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
146.443 134.044
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-377.464 -345.175
Ödenen Vergiler
-118.641 -105.431
Diğer
-1.186.093 153.491
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.612 -1.070.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-40.119 -8.140
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.246.363 -240.448
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.774.393 -283.409
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-960.211 543.290
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
275.214 -177.072
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.814.585 -1.031.088
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
46.396 -23.076
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.444.870 -711.861
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-572.591 861.134
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-767.476 -566.182
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.523.208 -50.024
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-50.456 -24.609
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
176.316 98.593
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.336.119 -517.121
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
578.367 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-30.193 -371.324
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.138.877 764.437
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.153.685 636.816
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.221.812 3.066.530
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.075.132 -2.458.660
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
7.005 28.946
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.555.128 234.513
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.581.871 255.123
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.409.525 5.287.542
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.827.654 5.542.665


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
103.031 22.113
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-59.938 41.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.786 2.056
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.128 2.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-342 -580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-61.724 39.667
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-81.329 20.735
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.932 30.121
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.673 -11.189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.093 63.836


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.736.411 10.608.267 16.344.678 4.030.375 6.746.197 10.776.572
Nakit ve Nakit Benzerleri
267.480 6.615.214 6.882.694 2.801.724 5.433.950 8.235.674
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 162.353 5.241.665 5.404.018 190.797 3.426.917 3.617.714
Bankalar
I-3 105.184 1.375.201 1.480.385 550.424 2.008.987 2.559.411
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 2.060.644 0 2.060.644
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-57 -1.652 -1.709 -141 -1.954 -2.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 43.616 1.434 45.050 1.463 2.631 4.094
Devlet Borçlanma Senetleri
672 1.434 2.106 1.463 2.631 4.094
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
42.944 0 42.944 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 4.590.605 2.381.598 6.972.203 519.598 627.713 1.147.311
Devlet Borçlanma Senetleri
3.174.521 1.897.064 5.071.585 454.788 620.108 1.074.896
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 10.568 15.465 4.897 7.605 12.502
Diğer Finansal Varlıklar
1.411.187 473.966 1.885.153 59.913 0 59.913
Türev Finansal Varlıklar
I-2 834.710 1.610.021 2.444.731 707.590 681.903 1.389.493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
834.710 1.610.021 2.444.731 707.590 681.903 1.389.493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.747.501 10.495.477 20.242.978 8.727.759 10.691.408 19.419.167
Krediler
I-5 10.782.738 10.241.729 21.024.467 9.890.346 9.417.865 19.308.211
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 273.849 889.489 1.163.338 631.544 1.721.085 2.352.629
Devlet Borçlanma Senetleri
191.907 889.489 1.081.396 464.877 894.811 1.359.688
Diğer Finansal Varlıklar
81.942 0 81.942 166.667 826.274 992.941
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.309.086 -635.741 -1.944.827 -1.794.131 -447.542 -2.241.673
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 707.806 0 707.806 590.474 0 590.474
Satış Amaçlı
707.806 0 707.806 590.474 0 590.474
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 194.229 0 194.229 212.317 0 212.317
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 79.608 0 79.608 74.813 0 74.813
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
79.608 0 79.608 74.813 0 74.813
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
29.823 0 29.823 21.454 0 21.454
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 236.334 0 236.334 245.840 0 245.840
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 634.759 1.781.692 2.416.451 493.682 833.019 1.326.701
VARLIKLAR TOPLAMI
17.366.471 22.885.436 40.251.907 14.396.714 18.270.624 32.667.338
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 6.962.123 18.252.710 25.214.833 8.109.852 13.987.521 22.097.373
ALINAN KREDİLER
II-3 3.126 1.461.749 1.464.875 16.497 1.843.922 1.860.419
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 2.233.985 766.602 3.000.587 9.013 169.591 178.604
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 1.822.143 0 1.822.143 760.000 0 760.000
Bonolar
1.751.103 0 1.751.103 760.000 0 760.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
71.040 0 71.040 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 654.983 1.591.894 2.246.877 568.129 692.781 1.260.910
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
654.983 1.591.894 2.246.877 568.129 692.781 1.260.910
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 156.020 519 156.539 165.095 2.084 167.179
KARŞILIKLAR
II-9 98.844 39.788 138.632 108.822 18.609 127.431
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.988 0 17.988 14.571 0 14.571
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
80.856 39.788 120.644 94.251 18.609 112.860
CARİ VERGİ BORCU
II-10 40.555 0 40.555 42.265 0 42.265
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 2.179.602 2.179.602 0 1.735.813 1.735.813
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.179.602 2.179.602 0 1.735.813 1.735.813
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 351.388 293.202 644.590 171.433 966.330 1.137.763
ÖZKAYNAKLAR
3.376.718 -34.044 3.342.674 3.275.982 23.599 3.299.581
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
708 5.065 5.773 708 3.279 3.987
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-31.163 -39.109 -70.272 -28.868 20.320 -8.548
Kar Yedekleri
17.498 0 17.498 -53.624 0 -53.624
Yasal Yedekler
II-13 29.705 0 29.705 26.149 0 26.149
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-12.207 0 -12.207 -79.773 0 -79.773
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
103.031 0 103.031 71.122 0 71.122
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
103.031 103.031 71.122 0 71.122
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.699.885 24.552.022 40.251.907 13.227.088 19.440.250 32.667.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 1.761.733 2.326.869 642.819 748.526
Kredilerden Alınan Faizler
1.231.890 1.800.820 432.496 570.823
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 32.273 0 7.965
Bankalardan Alınan Faizler
49.332 150.367 14.383 45.825
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
56.024 67.742 996 37.663
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
390.924 237.838 183.797 76.138
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.849 603 4.736 237
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
291.950 59.624 155.502 11.636
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
91.125 177.611 23.559 64.265
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
33.563 37.829 11.147 10.112
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.044.512 -1.570.976 -388.036 -476.794
Mevduata Verilen Faizler
-645.840 -1.265.287 -211.360 -365.043
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-36.818 -64.354 -11.306 -18.006
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-86.107 -5.442 -58.284 -1.605
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-215.839 -210.350 -81.797 -83.247
Kiralama Faiz Giderleri
-20.181 -24.796 -6.886 -8.735
Diğer Faiz Giderleri
-39.727 -747 -18.403 -158
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
717.221 755.893 254.783 271.732
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
60.400 83.781 19.453 24.322
Alınan Ücret ve Komisyonlar
77.069 105.186 25.157 31.239
Gayri Nakdi Kredilerden
26.969 36.474 6.867 11.052
Diğer
50.100 68.712 18.290 20.187
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.669 -21.405 -5.704 -6.917
Gayri Nakdi Kredilere
-3 0 -3 0
Diğer
-16.666 -21.405 -5.701 -6.917
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 13 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 12.972 16.953 -19.720 -39.670
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
19.095 25.123 7.770 -2.465
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
73.673 -8.347 60.464 6.539
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-79.796 177 -87.954 -43.744
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 355.356 101.233 77.066 39.668
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.145.949 957.873 331.582 296.052
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -527.158 -352.744 -126.034 -89.265
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 0 -118.397 0 -36.632
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-210.615 -187.030 -71.371 -63.715
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -279.308 -271.814 -85.979 -91.276
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
128.868 27.888 48.198 15.164
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 128.868 27.888 48.198 15.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -25.837 -5.775 -9.668 -3.261
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-25.837 -5.775 -9.668 -3.261
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 103.031 22.113 38.530 11.903
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
103.031 22.113 38.530 11.903
Grubun Karı (Zararı)
103.031 22.113 38.530 11.903
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,03100000 0,00700000 0,01200000 0,00400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887869


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.