KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.08.2020 - 18:15
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 2.099 0 0 -27.546 22.731 0 0 0 10.212 7.496 0 7.496
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 6.844 0 0 -47.589 -46.127 0 -53.624 0 10.212 3.155.809 0 3.155.809
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 687 0 0 7.522 1.529 0 0 0 64.501 74.239 0 74.239
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 7.217 0 0 43.574 -43.071 0 17.498 0 64.501 3.373.820 0 3.373.820


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.936.661 71.683.018 84.619.679 12.392.357 71.068.645 83.461.002
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 1.357.661 3.579.951 4.937.612 858.528 2.915.929 3.774.457
Teminat Mektupları
1.098.869 850.102 1.948.971 848.364 926.587 1.774.951
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.098.869 850.102 1.948.971 848.364 926.587 1.774.951
Banka Kredileri
0 226.367 226.367 0 395.765 395.765
İthalat Kabul Kredileri
0 226.367 226.367 0 395.765 395.765
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
35.142 935.693 970.835 10.164 739.775 749.939
Belgeli Akreditifler
35.142 935.693 970.835 10.164 739.775 749.939
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
223.650 1.567.789 1.791.439 0 853.802 853.802
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.472.942 4.713.340 6.186.282 743.184 1.888.880 2.632.064
Cayılamaz Taahhütler
1.472.942 4.713.340 6.186.282 743.184 1.888.880 2.632.064
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
785.562 4.700.884 5.486.446 41.440 1.878.130 1.919.570
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
203.648 379 204.027 180.846 268 181.114
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
55.078 0 55.078 57.317 0 57.317
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
428.654 0 428.654 463.581 0 463.581
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 12.077 12.077 0 10.482 10.482
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
10.106.058 63.389.727 73.495.785 10.790.645 66.263.836 77.054.481
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.106.058 63.389.727 73.495.785 10.790.645 66.263.836 77.054.481
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
254.196 2.407.851 2.662.047 1.477.974 3.847.264 5.325.238
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
167.210 1.158.012 1.325.222 1.170.486 1.488.792 2.659.278
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
86.986 1.249.839 1.336.825 307.488 2.358.472 2.665.960
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.844.303 57.169.003 66.013.306 7.676.360 59.039.793 66.716.153
Swap Para Alım İşlemleri
797.341 9.072.036 9.869.377 1.339.859 13.320.243 14.660.102
Swap Para Satım İşlemleri
1.386.962 8.448.229 9.835.191 2.796.501 11.801.534 14.598.035
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.330.000 19.824.369 23.154.369 1.770.000 16.959.008 18.729.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.330.000 19.824.369 23.154.369 1.770.000 16.959.008 18.729.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.007.559 3.804.307 4.811.866 1.636.311 3.376.779 5.013.090
Para Alım Opsiyonları
463.156 1.728.716 2.191.872 609.888 1.683.030 2.292.918
Para Satım Opsiyonları
544.403 1.686.579 2.230.982 1.026.423 1.284.941 2.311.364
Faiz Alım Opsiyonları
0 194.506 194.506 0 204.404 204.404
Faiz Satım Opsiyonları
0 194.506 194.506 0 204.404 204.404
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 8.566 8.566 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
68.507.167 52.166.578 120.673.745 70.419.539 45.929.521 116.349.060
EMANET KIYMETLER
3.656.184 1.099.274 4.755.458 1.824.852 443.421 2.268.273
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.926.466 1.926.466 1.009.360 0 1.009.360
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.604.852 905.100 2.509.952 702.513 225.200 927.713
Tahsile Alınan Çekler
2.192 173.628 175.820 1.061 195.025 196.086
Tahsile Alınan Ticari Senetler
122.674 20.546 143.220 111.918 23.196 135.114
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
64.850.983 51.067.304 115.918.287 68.594.687 45.486.100 114.080.787
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
25.957.992 7.031.694 32.989.686 25.391.867 6.109.638 31.501.505
Emtia
9.029.548 9.029.548 9.168.853 0 9.168.853
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
21.233.661 27.960.974 49.194.635 24.972.330 24.768.570 49.740.900
Diğer Rehinli Kıymetler
8.629.782 16.074.636 24.704.418 9.061.637 14.607.892 23.669.529
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
81.443.828 123.849.596 205.293.424 82.811.896 116.998.166 199.810.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
177.142 334.735
Alınan Faizler
906.431 1.423.498
Ödenen Faizler
-621.065 -966.029
Alınan Temettüler
0 13
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.909 73.951
Elde Edilen Diğer Kazançlar
27.792 1.520
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
22.650 78.330
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-251.598 -225.570
Ödenen Vergiler
-82.761 -86.042
Diğer
123.784 35.064
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-945.017 -2.925.414
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-242.086 -6.310
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-234.133 -340.750
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-627.963 -133.054
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-880.898 -251.200
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.028 -144.083
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-433.621 -1.012.099
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-37.946 -546.786
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.129.386 -751.235
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-621.784 260.103
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-767.875 -2.590.679
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.757.405 -45.083
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-29.858 -19.100
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
88.805 52.443
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.478.933 -337.797
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
516.019 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-30.193 -351.777
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.176.755 611.148
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
435.230 703.581
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.095.820 1.792.975
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.670.512 -1.127.435
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
9.922 38.041
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
742.767 284.374
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.347.283 -1.647.807
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.409.525 5.287.542
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.062.242 3.639.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
64.501 10.212
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.738 -2.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
687 2.099
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
881 2.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-194 -592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.051 -4.815
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
9.644 -35.315
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.959 29.142
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.552 1.358
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.239 7.496


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.117.277 8.646.955 13.764.232 4.030.375 6.746.197 10.776.572
Nakit ve Nakit Benzerleri
520.547 5.592.464 6.113.011 2.801.724 5.433.950 8.235.674
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 480.319 4.049.946 4.530.265 190.797 3.426.917 3.617.714
Bankalar
I-3 40.471 1.543.811 1.584.282 550.424 2.008.987 2.559.411
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 2.060.644 0 2.060.644
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-243 -1.293 -1.536 -141 -1.954 -2.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 37.420 4.742 42.162 1.463 2.631 4.094
Devlet Borçlanma Senetleri
728 4.742 5.470 1.463 2.631 4.094
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
36.692 0 36.692 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 3.931.863 1.550.106 5.481.969 519.598 627.713 1.147.311
Devlet Borçlanma Senetleri
2.918.238 1.541.103 4.459.341 454.788 620.108 1.074.896
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 9.003 13.900 4.897 7.605 12.502
Diğer Finansal Varlıklar
1.008.728 0 1.008.728 59.913 0 59.913
Türev Finansal Varlıklar
I-2 627.447 1.499.643 2.127.090 707.590 681.903 1.389.493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
627.447 1.499.643 2.127.090 707.590 681.903 1.389.493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.872.048 9.709.634 18.581.682 8.727.759 10.691.408 19.419.167
Krediler
I-5 9.807.250 9.486.209 19.293.459 9.890.346 9.417.865 19.308.211
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 308.413 771.439 1.079.852 631.544 1.721.085 2.352.629
Devlet Borçlanma Senetleri
195.432 771.439 966.871 464.877 894.811 1.359.688
Diğer Finansal Varlıklar
112.981 0 112.981 166.667 826.274 992.941
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.243.615 -548.014 -1.791.629 -1.794.131 -447.542 -2.241.673
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 700.666 0 700.666 590.474 0 590.474
Satış Amaçlı
700.666 0 700.666 590.474 0 590.474
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 202.129 0 202.129 212.317 0 212.317
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 69.587 0 69.587 74.813 0 74.813
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
69.587 0 69.587 74.813 0 74.813
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
29.720 0 29.720 21.454 0 21.454
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 226.925 0 226.925 245.840 0 245.840
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 604.844 1.714.026 2.318.870 493.682 833.019 1.326.701
VARLIKLAR TOPLAMI
15.823.196 20.070.615 35.893.811 14.396.714 18.270.624 32.667.338
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 6.711.963 14.999.543 21.711.506 8.109.852 13.987.521 22.097.373
ALINAN KREDİLER
II-3 6.262 1.258.716 1.264.978 16.497 1.843.922 1.860.419
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 2.421.291 480.903 2.902.194 9.013 169.591 178.604
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 1.786.141 0 1.786.141 760.000 0 760.000
Bonolar
1.706.226 0 1.706.226 760.000 0 760.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
79.915 0 79.915 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 537.625 1.502.240 2.039.865 568.129 692.781 1.260.910
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
537.625 1.502.240 2.039.865 568.129 692.781 1.260.910
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 156.398 796 157.194 165.095 2.084 167.179
KARŞILIKLAR
II-9 96.191 32.532 128.723 108.822 18.609 127.431
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
19.105 0 19.105 14.571 0 14.571
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
77.086 32.532 109.618 94.251 18.609 112.860
CARİ VERGİ BORCU
II-10 39.225 0 39.225 42.265 0 42.265
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 1.965.956 1.965.956 0 1.735.813 1.735.813
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.965.956 1.965.956 0 1.735.813 1.735.813
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 305.097 219.112 524.209 171.433 966.330 1.137.763
ÖZKAYNAKLAR
3.391.237 -17.417 3.373.820 3.275.982 23.599 3.299.581
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
708 3.966 4.674 708 3.279 3.987
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21.886 -21.383 503 -28.868 20.320 -8.548
Kar Yedekleri
17.498 0 17.498 -53.624 0 -53.624
Yasal Yedekler
II-13 29.705 0 29.705 26.149 0 26.149
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-12.207 0 -12.207 -79.773 0 -79.773
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
64.501 0 64.501 71.122 0 71.122
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
64.501 0 64.501 71.122 0 71.122
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.451.430 20.442.381 35.893.811 13.227.088 19.440.250 32.667.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 1.118.914 1.578.343 551.348 770.015
Kredilerden Alınan Faizler
799.394 1.229.997 392.343 603.660
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 24.308 0 12.181
Bankalardan Alınan Faizler
34.949 104.542 13.136 37.118
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
55.028 30.079 11.957 12.285
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
207.127 161.700 124.532 92.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.113 366 1.973 210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
136.448 47.988 99.250 27.253
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
67.566 113.346 23.309 65.385
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
22.416 27.717 9.380 11.923
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -656.476 -1.060.438 -347.611 -481.533
Mevduata Verilen Faizler
-434.480 -900.244 -213.166 -404.301
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-25.512 -46.348 -11.583 -22.540
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-27.823 -3.837 -25.975 -2.718
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-134.042 -93.359 -78.069 -45.275
Kiralama Faiz Giderleri
-13.295 -16.061 -7.238 -6.347
Diğer Faiz Giderleri
-21.324 -589 -11.580 -352
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
462.438 517.905 203.737 288.482
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
40.947 59.461 16.979 29.857
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.912 73.949 22.602 36.422
Gayri Nakdi Kredilerden
20.102 25.422 8.078 12.574
Diğer
31.810 48.527 14.524 23.848
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.965 -14.488 -5.623 -6.565
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-10.965 -14.488 -5.623 -6.565
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 13 0 7
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 32.692 22.879 57.306 -65.255
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.325 -6.156 24.715 -2.222
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
13.209 -14.886 -11.395 -99.420
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.158 43.921 43.986 36.387
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 18.680 61.565 9.470 49.030
FAALİYET BRÜT KÂRI
554.757 661.823 287.492 302.121
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -141.514 -263.479 -96.977 -148.111
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 0 -81.765 0 9.678
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-139.244 -123.315 -69.031 -63.858
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -193.329 -180.538 -82.200 -92.318
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
80.670 12.726 39.284 7.512
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 80.670 12.726 39.284 7.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -16.169 -2.514 -6.580 -1.325
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-16.169 -2.514 -6.580 -1.325
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 64.501 10.212 32.704 6.187
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
64.501 10.212 32.704 6.187
Grubun Karı (Zararı)
64.501 10.212 32.704 6.187
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865471


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 0,00% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5426 Değişim: 0,39%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,5978
Açılış: 13,4901
15,2962 Değişim: 0,52%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,3503
Açılış: 15,2171
778,22 Değişim: 0,50%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 781,98
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.