KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.05.2020 - 18:55
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 3.219.822 0 3.219.822
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.509 0 0 -71.509 0 -71.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.047 0 0 -10.047 0 -10.047
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.462 0 0 -61.462 0 -61.462
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 -70.774 0 17.150 3.148.313 0 3.148.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 805 0 0 -3.594 21.788 0 0 0 4.025 23.024 0 23.024
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.150 0 -17.150 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 5.550 0 0 -23.637 -47.070 0 -53.624 0 4.025 3.171.337 0 3.171.337
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -738 0 0 -128.054 767 0 0 0 31.797 -96.228 0 -96.228
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 5.792 0 0 -92.002 -43.833 0 17.498 0 31.797 3.203.353 0 3.203.353


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.540.448 74.546.656 86.087.104 12.392.357 71.068.645 83.461.002
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 1.021.383 3.281.492 4.302.875 858.528 2.915.929 3.774.457
Teminat Mektupları
987.793 892.755 1.880.548 848.364 926.587 1.774.951
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
987.793 892.755 1.880.548 848.364 926.587 1.774.951
Banka Kredileri
0 325.807 325.807 0 395.765 395.765
İthalat Kabul Kredileri
0 325.807 325.807 0 395.765 395.765
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
33.590 813.163 846.753 10.164 739.775 749.939
Belgeli Akreditifler
33.590 813.163 846.753 10.164 739.775 749.939
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.249.767 1.249.767 0 853.802 853.802
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.020.322 1.844.964 2.865.286 743.184 1.888.880 2.632.064
Cayılamaz Taahhütler
1.020.322 1.844.964 2.865.286 743.184 1.888.880 2.632.064
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
321.137 1.820.907 2.142.044 41.440 1.878.130 1.919.570
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
185.885 12.481 198.366 180.846 268 181.114
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
61.906 0 61.906 57.317 0 57.317
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
451.394 0 451.394 463.581 0 463.581
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 11.576 11.576 0 10.482 10.482
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
9.498.743 69.420.200 78.918.943 10.790.645 66.263.836 77.054.481
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
9.498.743 69.420.200 78.918.943 10.790.645 66.263.836 77.054.481
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
634.984 2.612.186 3.247.170 1.477.974 3.847.264 5.325.238
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
475.137 1.133.262 1.608.399 1.170.486 1.488.792 2.659.278
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
159.847 1.478.924 1.638.771 307.488 2.358.472 2.665.960
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.267.503 61.746.463 68.013.966 7.676.360 59.039.793 66.716.153
Swap Para Alım İşlemleri
2.070.662 11.174.994 13.245.656 1.339.859 13.320.243 14.660.102
Swap Para Satım İşlemleri
1.056.841 12.135.239 13.192.080 2.796.501 11.801.534 14.598.035
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.570.000 19.218.115 20.788.115 1.770.000 16.959.008 18.729.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.570.000 19.218.115 20.788.115 1.770.000 16.959.008 18.729.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.596.256 5.061.551 7.657.807 1.636.311 3.376.779 5.013.090
Para Alım Opsiyonları
935.367 2.653.636 3.589.003 609.888 1.683.030 2.292.918
Para Satım Opsiyonları
1.660.889 1.956.409 3.617.298 1.026.423 1.284.941 2.311.364
Faiz Alım Opsiyonları
0 225.753 225.753 0 204.404 204.404
Faiz Satım Opsiyonları
0 225.753 225.753 0 204.404 204.404
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
67.644.445 49.335.458 116.979.903 70.419.539 45.929.521 116.349.060
EMANET KIYMETLER
2.056.028 578.000 2.634.028 1.824.852 443.421 2.268.273
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.017.336 402 1.017.738 1.009.360 0 1.009.360
Emanete Alınan Menkul Değerler
902.955 378.989 1.281.944 702.513 225.200 927.713
Tahsile Alınan Çekler
924 177.781 178.705 1.061 195.025 196.086
Tahsile Alınan Ticari Senetler
134.813 20.828 155.641 111.918 23.196 135.114
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.588.417 48.757.458 114.345.875 68.594.687 45.486.100 114.080.787
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
25.785.804 6.686.605 32.472.409 25.391.867 6.109.638 31.501.505
Emtia
9.060.430 0 9.060.430 9.168.853 0 9.168.853
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
22.130.604 26.616.674 48.747.278 24.972.330 24.768.570 49.740.900
Diğer Rehinli Kıymetler
8.611.579 15.454.179 24.065.758 9.061.637 14.607.892 23.669.529
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
79.184.893 123.882.114 203.067.007 82.811.896 116.998.166 199.810.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
665.394 -197.794
Alınan Faizler
436.183 787.013
Ödenen Faizler
-332.596 -633.357
Alınan Temettüler
6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.307 36.890
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-4.867 -46.768
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
33.060 39.556
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-129.931 -128.238
Ödenen Vergiler
-56.517 -47.060
Diğer
690.755 -205.836
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.404.433 -517.316
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.340.034 -8.721
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-326.708 13.409
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
701.201 595.731
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-759.351 114.086
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-39.854 -1.011.350
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-340.078 -37.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-39.540 -162.096
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-338.345 -476.237
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-921.724 454.992
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.739.039 -715.110
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-459.145 -295.083
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.278 -186.580
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
144.964 19.225
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.719.192 -461.562
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
35.869 193.693
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -314.922
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.099.492 455.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
832.802 478.930
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.016.590 694.900
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-187.430 -215.970
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
3.642 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
463.472 205.836
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.901.910 -325.427
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.409.525 5.287.542
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.507.615 4.962.115


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.797 4.025
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-128.025 18.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-738 805
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-946 1.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
208 -227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-127.287 18.194
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-164.173 -4.606
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
984 27.933
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.902 -5.133
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-96.228 23.024


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.481.150 7.804.935 11.286.085 4.030.375 6.746.197 10.776.572
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.458.064 5.209.405 6.667.469 2.801.724 5.433.950 8.235.674
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 80.508 4.253.340 4.333.848 190.797 3.426.917 3.617.714
Bankalar
I-3 160.366 957.421 1.117.787 550.424 2.008.987 2.559.411
Para Piyasalarından Alacaklar
1.217.298 0 1.217.298 2.060.644 0 2.060.644
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-108 -1.356 -1.464 -141 -1.954 -2.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 38.341 4.904 43.245 1.463 2.631 4.094
Devlet Borçlanma Senetleri
670 4.904 5.574 1.463 2.631 4.094
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
37.671 0 37.671 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 1.319.719 1.198.130 2.517.849 519.598 627.713 1.147.311
Devlet Borçlanma Senetleri
684.534 1.190.907 1.875.441 454.788 620.108 1.074.896
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 7.223 12.120 4.897 7.605 12.502
Diğer Finansal Varlıklar
630.288 0 630.288 59.913 0 59.913
Türev Finansal Varlıklar
I-2 665.026 1.392.496 2.057.522 707.590 681.903 1.389.493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
665.026 1.392.496 2.057.522 707.590 681.903 1.389.493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.188.825 10.313.450 17.502.275 8.727.759 10.691.408 19.419.167
Krediler
I-5 8.013.542 9.846.547 17.860.089 9.890.346 9.417.865 19.308.211
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 359.417 972.120 1.331.537 631.544 1.721.085 2.352.629
Devlet Borçlanma Senetleri
191.072 972.120 1.163.192 464.877 894.811 1.359.688
Diğer Finansal Varlıklar
168.345 168.345 166.667 826.274 992.941
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.184.134 -505.217 -1.689.351 -1.794.131 -447.542 -2.241.673
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 707.979 0 707.979 590.474 0 590.474
Satış Amaçlı
707.979 707.979 590.474 590.474
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 211.287 0 211.287 212.317 0 212.317
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 73.760 0 73.760 74.813 0 74.813
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
73.760 0 73.760 74.813 0 74.813
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
27.919 0 27.919 21.454 0 21.454
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 272.151 0 272.151 245.840 0 245.840
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 511.595 1.537.725 2.049.320 493.682 833.019 1.326.701
VARLIKLAR TOPLAMI
12.474.666 19.656.110 32.130.776 14.396.714 18.270.624 32.667.338
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 7.432.471 14.264.988 21.697.459 8.109.852 13.987.521 22.097.373
ALINAN KREDİLER
II-3 14.594 1.508.015 1.522.609 16.497 1.843.922 1.860.419
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 1.048 173.272 174.320 9.013 169.591 178.604
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 998.553 0 998.553 760.000 0 760.000
Bonolar
998.553 0 998.553 760.000 0 760.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 614.808 1.377.665 1.992.473 568.129 692.781 1.260.910
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
614.808 1.377.665 1.992.473 568.129 692.781 1.260.910
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 161.820 1.248 163.068 165.095 2.084 167.179
KARŞILIKLAR
II-9 82.995 30.099 113.094 108.822 18.609 127.431
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.521 0 17.521 14.571 0 14.571
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
65.474 30.099 95.573 94.251 18.609 112.860
CARİ VERGİ BORCU
II-10 48.009 0 48.009 42.265 0 42.265
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 1.874.755 1.874.755 0 1.735.813 1.735.813
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.874.755 1.874.755 0 1.735.813 1.735.813
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 185.042 158.041 343.083 171.433 966.330 1.137.763
ÖZKAYNAKLAR
3.296.385 -93.032 3.203.353 3.275.982 23.599 3.299.581
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
707 2.542 3.249 708 3.279 3.987
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-40.261 -95.574 -135.835 -28.868 20.320 -8.548
Kar Yedekleri
17.498 0 17.498 -53.624 0 -53.624
Yasal Yedekler
II-13 29.705 0 29.705 26.149 0 26.149
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-12.207 -12.207 -79.773 -79.773
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
31.797 0 31.797 71.122 0 71.122
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
31.797 31.797 71.122 71.122
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.835.725 19.295.051 32.130.776 13.227.088 19.440.250 32.667.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 567.566 808.328
Kredilerden Alınan Faizler
407.051 626.337
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 12.127
Bankalardan Alınan Faizler
21.813 67.424
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
43.071 17.794
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
82.595 68.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.140 156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
37.198 20.735
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
44.257 47.961
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
13.036 15.794
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -308.865 -578.905
Mevduata Verilen Faizler
-221.314 -495.943
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-13.929 -23.808
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.848 -1.119
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-55.973 -48.084
Kiralama Faiz Giderleri
-6.057 -9.714
Diğer Faiz Giderleri
-9.744 -237
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
258.701 229.423
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
23.968 29.604
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.310 37.527
Gayri Nakdi Kredilerden
12.024 12.848
Diğer
17.286 24.679
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.342 -7.923
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-5.342 -7.923
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -24.614 88.134
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-13.390 -3.934
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
24.604 84.534
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-35.828 7.534
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 9.210 12.535
FAALİYET BRÜT KÂRI
267.265 359.702
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -44.537 -115.368
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 0 -91.443
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-70.213 -59.457
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -111.129 -88.220
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
41.386 5.214
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.386 5.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-9.589 -1.189
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.589 -1.189
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
31.797 4.025
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
31.797 4.025
Grubun Karı (Zararı)
31.797 4.025
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843142


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.