KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2021 - 18:12
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-186.478.476 186.478.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-212.172.619 -212.172.619 -14.704.485 -226.877.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-303.291 -303.291 -303.291
Sermaye Arttırımı
305.257.050 31.833.566 -73.037.136 264.053.482 264.053.482
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -579.817 639.252 21.868.966 -314.732.801 -212.172.619 857.622.729 -28.499.040 829.123.689
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.719 795.824.433 -7.639.047 788.185.386
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-246.670.718 246.670.719 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-171.423.160 -171.423.160 -49.746.870 -221.170.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.170 -168.170 -168.170
Sermaye Arttırımı
186.569.716 128.413.940 314.983.655 74.349.000 389.332.655
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-2.283.968 24.635.012 22.351.046 -24.635.012 -2.283.966
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 246.663.789 -43.688.798 728.846.503 -813.279 639.252 21.868.966 128.413.940 -548.939.409 -171.423.160 961.567.804 -7.671.929 953.895.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.459.703 -94.303.227
Dönem Karı (Zararı)
-171.423.159 -212.172.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -171.490.008 -212.150.400
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 66.849 -22.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
270.202.029 202.707.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-28-33-36 48.806.229 45.973.403
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.967.097 1.834.329
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.967.097 1.834.329
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.231.219 2.189.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 2.840.665 921.989
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.390.554 1.267.192
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.561.007 -36.032.407
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -67.410.919 -60.043.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 38.570.508 22.760.233
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 8.346.916 58.682.840
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -2.067.512 -57.432.008
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 216.187.076 214.978.946
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.746.744 -2.100.448
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -2.283.968 -9.430.644
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 24.635.012 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -32.885 -14.704.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-120.070.403 -84.535.191
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -707.232 -107.394.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.234.875 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.527.643 -107.394.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.924.318 -18.452.065
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 736.868 -2.351.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.661.186 -16.100.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -49.475.928 -42.276.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -6.396.255 3.248.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.679.445 14.131.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.612.937 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.066.508 14.131.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -2.417.017 -8.969.900
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.265.039 13.691.641
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -78.676.688 -2.160.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 20.411.649 15.852.435
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 29.305.454 -44.794.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.869.513 106.280.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -6.793.653 139.662.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -40.075.860 -33.382.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.291.533 -93.999.936
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -168.170 -303.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.795.386 -59.289.167
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.282.982 58.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.282.982 58.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.657.673 -59.347.475
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -65.364.544 -41.895.846
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.293.129 -17.451.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -420.695 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.726.879 200.927.798
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 314.983.655 264.053.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.070.919 218.038.535
Kredilerden Nakit Girişleri
47 145.109.948 215.424.893
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 44.805.000 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
47 6.537.857 2.613.642
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
20 618.114 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-384.541.838 -281.237.837
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -378.335.102 -245.194.284
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
47 -6.182.935 -35.604.574
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -23.801 -438.979
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20-47 -3.785.857 73.620
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.471.790 47.335.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.471.790 47.335.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 15.431.240 16.355.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 51.903.030 63.691.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 51.903.030 15.431.240
Ticari Alacaklar
6-7 184.458.113 188.601.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 33.130.791 28.895.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 151.327.322 159.705.970
Diğer Alacaklar
6-9 32.966.893 32.412.266
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.193.667 11.930.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.773.226 20.481.731
Stoklar
10 243.188.170 193.712.243
Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.264.338 20.118.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.264.338 20.118.368
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 193.603 339.428
Diğer Dönen Varlıklar
29 101.873.262 64.895.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 101.873.262 64.895.761
ARA TOPLAM
641.847.409 515.511.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 663.768 596.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
642.511.177 516.108.111
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.259.143 1.352.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.259.143 1.352.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 32.771.980 27.264.636
Maddi Duran Varlıklar
14 2.541.652.328 2.521.085.578
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.133.017 4.609.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 77.498.590 80.599.342
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 77.498.590 80.599.342
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.929.408 4.679.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.929.408 4.679.123
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 172.828.808 171.470.932
Diğer Duran Varlıklar
29 110.711.357 78.912.655
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 110.711.357 78.912.655
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.944.784.631 2.889.974.585
TOPLAM VARLIKLAR
3.587.295.808 3.406.082.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 134.976.098 108.275.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 134.976.098 108.275.649
Banka Kredileri
47 129.350.454 100.638.111
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 5.625.644 7.637.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 365.637.177 420.115.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 365.637.177 420.115.199
Banka Kredileri
47 365.637.177 420.115.199
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 114.473.719 78.263.971
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 114.473.719 78.263.971
Ticari Borçlar
6-7 300.084.901 280.689.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.888.325 5.275.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 293.196.576 275.414.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.005.917 5.582.269
Diğer Borçlar
6-9 56.174.891 113.534.903
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 11.175.843 89.852.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 44.999.048 23.682.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 79.217.957 49.912.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 79.217.957 49.912.503
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 263.373 803.764
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 8.970.172 6.510.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 6.579.618 4.045.253
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.390.554 2.465.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 38.570.507 39.996.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 38.570.507 39.996.040
ARA TOPLAM
1.104.374.712 1.103.684.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.104.374.712 1.103.684.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.504.470.163 1.487.972.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.504.470.163 1.487.972.037
Banka Kredileri
47 1.504.470.163 1.487.422.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 0 549.788
Diğer Borçlar
9 10.639.501 12.327.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.639.501 12.327.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 1.981.044 1.460.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.796.000 1.275.937
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 10.266.243 10.655.111
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 1.668.270 1.796.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.668.270 1.796.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.529.025.221 1.514.212.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.633.399.933 2.617.897.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 961.567.804 795.824.435
Ödenmiş Sermaye
30 600.000.000 600.000.000
Sermaye Avansı
30 128.413.940 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 246.663.789 60.094.073
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -43.688.798 -41.404.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 728.033.224 728.201.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 728.846.503 728.846.503
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 728.846.503 728.846.503
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -813.279 -645.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -548.939.409 -326.903.703
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -171.423.160 -246.670.717
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -7.671.929 -7.639.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
953.895.875 788.185.391
TOPLAM KAYNAKLAR
3.587.295.808 3.406.082.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 598.696.880 478.611.774 321.538.320 283.441.521
Satışların Maliyeti
28-31 -457.074.995 -355.407.190 -238.052.422 -188.565.112
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.621.885 123.204.584 83.485.898 94.876.409
BRÜT KAR (ZARAR)
141.621.885 123.204.584 83.485.898 94.876.409
Genel Yönetim Giderleri
33 -18.367.994 -14.838.242 -11.438.554 -7.621.668
Pazarlama Giderleri
33 -3.796.974 -1.446.025 -1.931.185 -1.303.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 23.455.046 28.572.156 13.555.565 5.586.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -31.432.053 -51.154.444 -17.188.660 -11.404.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.479.910 84.338.029 66.483.064 80.133.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 391.981 51.695 25.984 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 5.507.345 9.430.644 4.043.201 4.821.069
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
117.379.236 93.820.368 70.552.249 84.954.419
Finansman Gelirleri
37 77.171.662 70.009.108 41.979.897 3.098.490
Finansman Giderleri
37 -417.225.555 -392.404.762 -128.629.873 -153.920.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-222.674.657 -228.575.286 -16.097.727 -65.867.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.437.778 1.720.403 -9.640.270 -2.900.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -263.373 -294.500 -207.943 -294.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.701.151 2.014.903 -9.432.327 -2.606.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-221.236.879 -226.854.883 -25.737.997 -68.768.484
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 66.849 -22.221 52.790 -10.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
-221.170.030 -226.877.104 -25.685.207 -68.778.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -49.746.870 -14.704.485 -45.015.886 -4.174.215
Ana Ortaklık Payları
30 -171.423.160 -212.172.619 19.330.679 -64.604.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
168.170 -303.291 31.776 -296.203
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 218.403 -388.835 43.539 -379.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40 -50.233 85.544 -11.763 83.544
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-50.233 85.544 -11.763 83.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.170 -303.291 31.776 -296.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-221.001.860 -227.180.395 -25.653.431 -69.074.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49.709.044 -14.724.142 -44.981.361 -4.193.400
Ana Ortaklık Payları
-171.292.816 -212.456.253 19.327.930 -64.881.347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960828


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6244 Değişim: -0,03%
Düşük 8,6196 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1164 Değişim: -0,01%
Düşük 10,1098 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
491,88 Değişim: -0,08%
Düşük 491,82 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.