KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2021 - 18:33
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 13.200.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.201 639.252 21.868.966 123.285.534 -250.333.074 830.195.067 13.669.056 843.864.123
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.325 -222.325
Transferler
-13.200.000 -250.333.074 250.333.074 -13.200.000 -13.200.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.288.677 -83.288.677 -83.288.677
Dönem Karı (Zararı)
-187.686.475 -187.686.475 -27.463.611 -215.150.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.288.677 -222.325
Sermaye Arttırımı
158.992.950 73.037.136 28.216.265 260.246.353 260.246.353
Dönem Sonu Bakiyeler
294.742.950 73.037.136 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 639.252 21.868.966 -127.047.540 -187.686.475 806.043.943 -13.794.555 792.249.388
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
294.742.950 73.037.136 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 639.252 21.868.966 -127.047.540 -187.686.475 806.043.943 -13.794.555 792.249.388
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-73.037.136 -187.686.475 187.686.475 -73.037.136 0 -73.037.136
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-246.670.717 -246.670.717 -2.444.180 -249.114.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-368.583 -368.583 0 -368.583
Sermaye Arttırımı
305.257.050 31.833.566 337.090.616 0 337.090.616
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-15.064.000 -12.169.688 -27.233.688 8.599.691 -18.633.997
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 0 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.717 795.824.435 -7.639.044 788.185.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.242.434 -187.319.702
Dönem Karı (Zararı)
-246.670.717 -187.686.475
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -246.692.331 -187.730.421
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 21.614 43.946
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
270.028.569 48.438.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-28-33-36 96.826.911 80.609.941
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 4.749.440 -83.642.684
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.749.440 -354.007
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -83.288.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.789.946 2.982.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.324.371 1.818.985
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.465.575 1.150.340
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 13.016
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.095.406 -67.983.386
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -41.836.562 -92.958.462
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 39.996.040 31.962.619
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 8.952.509 106.006.200
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -5.016.581 -112.993.743
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 389.658.366 183.438.357
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -206.013.321 -39.502.467
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
30 -12.169.690 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4-30 -15.064.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 6.155.511 -27.463.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.253.165 -47.849.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -36.273.789 -138.863.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -36.273.789 -138.863.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.469.825 -28.854.998
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.863.316 -16.126.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.333.141 -12.728.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -50.374.698 -57.179.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 6.374.381 -18.703.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.164.458 95.730.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.164.458 95.730.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -12.637.598 9.949.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.015.733 48.699.009
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 83.684.235 11.064.728
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.331.498 37.634.281
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -54.575.840 54.280.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.359.259 -12.907.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 142.559.375 8.775.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -31.200.116 -21.682.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.611.017 -187.097.377
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -368.583 -222.325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-162.448.237 -95.311.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.448.237 -95.311.414
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -132.378.012 -75.021.289
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -30.070.225 -20.290.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.281.124 291.853.670
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 264.053.480 247.046.351
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
626.779.745 420.074.946
Kredilerden Nakit Girişleri
37 580.055.690 405.467.520
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 42.355.747 12.399.459
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
20-37 4.368.308 2.207.967
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-792.802.459 -372.774.049
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -775.355.859 -279.417.090
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 0 -51.575.016
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -15.687.271 -41.585.819
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -1.759.329 -196.124
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -2.749.642 -2.493.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-924.679 9.222.554
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-924.679 9.222.554
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 16.355.919 7.133.365
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 15.431.240 16.355.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 15.431.240 16.355.919
Ticari Alacaklar
6-7 159.705.970 131.834.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 159.705.970 131.834.270
Diğer Alacaklar
6-9 61.308.182 62.845.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 40.826.451 43.689.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.481.731 19.155.334
Stoklar
10 193.712.243 143.337.545
Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.118.368 27.411.475
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.118.368 27.411.475
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 339.428 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 64.895.761 171.315.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 64.895.761 171.315.883
ARA TOPLAM
515.511.192 553.100.193
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 596.919 575.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
516.108.111 553.675.498
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.352.461 645.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.352.461 645.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 27.264.636 2.135.535
Maddi Duran Varlıklar
14 2.521.085.578 2.478.541.012
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.609.858 1.974.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-10 80.599.342 60.157.548
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 80.599.342 60.157.548
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.679.123 3.760.397
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.679.123 3.760.397
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 171.470.932 32.200.013
Diğer Duran Varlıklar
29 78.912.655 98.705.489
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 78.912.655 98.705.489
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.889.974.585 2.678.120.463
TOPLAM VARLIKLAR
3.406.082.696 3.231.795.961
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 108.275.649 66.508.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 108.275.649 66.508.048
Banka Kredileri
47 100.638.111 59.659.824
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 7.637.538 6.848.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 420.115.199 586.803.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 420.115.199 586.803.729
Banka Kredileri
47 420.115.199 586.803.729
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 78.263.971 92.330.497
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 78.263.971 92.330.497
Ticari Borçlar
6-7 275.414.380 288.073.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 275.414.380 288.073.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.582.269 16.895.496
Diğer Borçlar
6-9 118.810.291 33.965.912
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 95.127.919 11.443.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 23.682.372 22.522.228
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 49.912.503 104.488.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 49.912.503 104.488.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 803.764 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 6.510.828 4.042.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 4.045.253 2.892.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.465.575 1.150.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 39.996.040 31.962.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 39.996.040 31.962.619
ARA TOPLAM
1.103.684.894 1.225.070.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.684.894 1.225.070.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.487.972.037 1.128.098.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.487.972.037 1.128.098.573
Banka Kredileri
47 1.487.422.249 1.124.009.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 549.788 4.088.745
Diğer Borçlar
6-9 12.327.731 5.678.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.327.731 5.678.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 1.460.981 833.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.275.937 648.281
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 10.655.111 77.397.513
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 1.796.551 2.467.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.796.551 2.467.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.514.212.411 1.214.475.615
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.617.897.305 2.439.546.573
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 795.824.435 806.043.943
Ödenmiş Sermaye
30 600.000.000 294.742.950
Sermaye Avansı
0 73.037.136
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 60.094.073 28.260.507
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -41.404.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 728.201.394 728.569.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 728.846.503 728.846.503
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 728.846.503 728.846.503
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -645.109 -276.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -326.903.703 -127.047.540
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -246.670.717 -187.686.475
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -7.639.044 -13.794.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
788.185.391 792.249.388
TOPLAM KAYNAKLAR
3.406.082.696 3.231.795.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 975.140.238 938.450.745
Satışların Maliyeti
28-31 -738.059.056 -762.339.522
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
237.081.182 176.111.223
BRÜT KAR (ZARAR)
237.081.182 176.111.223
Genel Yönetim Giderleri
33 -29.036.317 -21.233.652
Pazarlama Giderleri
33 -19.294.843 -7.504.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 52.604.995 27.052.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -59.013.283 -49.129.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
182.341.734 125.295.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 368.270 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 25.165.763 1.966.152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
207.875.767 127.261.078
Finansman Gelirleri
37 189.196.751 285.092.867
Finansman Giderleri
37 -851.314.626 -643.480.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-454.242.108 -231.126.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
205.105.597 15.932.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -803.764 -15.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 205.909.361 15.948.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-249.136.511 -215.194.032
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 21.614 43.946
DÖNEM KARI (ZARARI)
-249.114.897 -215.150.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -2.444.180 -27.463.611
Ana Ortaklık Payları
30 -246.670.717 -187.686.475
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-368.583 -83.511.001
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -106.780.355
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -472.542 -285.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
103.959 23.554.385
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
40 103.959 23.554.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-368.583 -83.511.001
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-249.483.480 -298.661.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.447.796 -38.123.675
Ana Ortaklık Payları
-247.035.684 -260.537.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909724


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.374 Değişim: -0,26% Hacim : 14.067 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1108 Değişim: 0,28%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1334
Açılış: 8,0883
9,7787 Değişim: 0,41%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,8174
Açılış: 9,739
463,10 Değişim: 0,56%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 464,30
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.