KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 20:07
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.283 14.875.840 843.864.123
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 -39.139 -39.139
Transferler
0 -251.539.858 251.539.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
173.951.674 173.951.674
Dönem Karı (Zararı)
-60.670.779 -60.670.779 -17.967.676 -78.638.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.139 0 0
Sermaye Arttırımı
158.992.950 28.158.724 -13.200.000 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
294.742.950 28.202.966 -26.340.830 812.135.180 -93.340 639.252 21.868.966 -128.254.327 -60.670.779 942.230.042 -3.091.836 939.138.206
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.156 -13.794.553 792.250.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-186.478.476 186.478.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-510.217.481 -510.217.481 -4.197.041 -514.414.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-175.344 -175.344 -175.344
Sermaye Arttırımı
305.257.050 31.833.566 -73.037.137 264.053.480 264.053.480
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı -11.294.688 -11.294.688 7.724.689 -3.569.999
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -451.870 639.252 21.868.966 -326.027.486 -510.217.481 548.411.127 -10.266.909 538.144.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.003.767 51.682.109
Dönem Karı (Zararı)
-510.217.481 -60.670.779
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -510.220.343 -60.727.689
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 2.862 56.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
431.617.934 123.516.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-28-33-36 68.898.354 71.230.533
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.833.009 -427.314
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.833.009 -427.314
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.362.567 3.038.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.071.245 1.838.923
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.291.322 1.189.638
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 9.762
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-32.867.418 75.480.608
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -52.520.283 -69.934.272
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 16.899.489 163.423.102
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 60.509.848 5.458.748
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -57.756.472 -23.466.970
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 426.834.454 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 46.973 -7.837.950
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4-30 -39.017.651 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 3.527.646 -17.967.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.771.124 -11.124.496
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.382.265 -12.071.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.382.265 -12.071.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -15.477.746 -33.881.263
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.985.681 -36.922.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -19.463.427 3.040.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -68.052.132 -18.575.571
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 3.886.511 -11.267.199
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 28.162.122 7.404.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.162.122 7.404.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -8.775.894 6.623.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.957.438 27.591.310
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 60.779.260 12.640.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 17.178.178 14.950.710
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -49.752.313 26.006.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.205.403 -2.955.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 138.525.663 18.788.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -33.320.260 -21.744.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.828.423 51.721.248
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -175.344 -39.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.053.593 -90.023.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 334.264 38.768
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 334.264 38.768
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.387.857 -90.062.531
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -60.566.377 -84.272.684
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -19.821.480 -5.789.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.844.082 49.344.661
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 264.053.480 173.951.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
588.226.831 247.855.082
Kredilerden Nakit Girişleri
37 560.406.093 237.561.928
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 27.820.738 10.293.154
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-764.759.540 -370.205.039
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -720.009.981 -282.492.334
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 0 -51.575.016
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -44.741.942 -36.137.689
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -7.617 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 323.311 -2.257.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.213.278 11.003.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.213.278 11.003.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.355.919 7.133.365
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.142.641 18.136.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 15.142.641 16.355.919
Ticari Alacaklar
6-7 90.982.514 131.834.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 90.982.514 131.834.270
Diğer Alacaklar
6-9 51.091.365 55.209.315
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 32.068.300 36.053.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.023.065 19.155.334
Stoklar
10 211.389.677 143.337.545
Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.448.528 27.411.475
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.448.528 27.411.475
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 512.866 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 102.016.122 178.951.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 102.016.122 178.951.670
ARA TOPLAM
491.583.713 553.100.194
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 578.167 575.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
492.161.880 553.675.499
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 2.132.437 645.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.132.437 645.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 29.858.498 2.135.535
Maddi Duran Varlıklar
14 2.474.186.465 2.478.541.012
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 77.642.226 62.132.440
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 77.642.226 62.132.440
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.836.833 3.760.397
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.836.833 3.760.397
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 31.558.785 32.200.012
Diğer Duran Varlıklar
29 89.119.929 98.705.488
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 89.119.929 98.705.488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.711.335.173 2.678.120.461
TOPLAM VARLIKLAR
3.203.497.053 3.231.795.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 64.570.010 66.508.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 64.570.010 66.508.048
Banka Kredileri
47 55.519.132 59.659.824
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 9.050.878 6.848.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 781.724.481 586.803.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 781.724.481 586.803.729
Banka Kredileri
47 781.724.481 586.803.729
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 74.638.644 92.330.497
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 74.638.644 92.330.497
Ticari Borçlar
6-7 273.125.144 288.073.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 273.125.144 288.073.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 9.190.847 16.895.496
Diğer Borçlar
6-9 94.960.009 31.978.245
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 70.235.277 9.456.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 24.724.732 22.522.228
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 54.736.030 104.488.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 54.736.030 104.488.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 672.607 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-29 1.291.322 1.150.340
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 1.291.322 1.150.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 16.899.489 33.950.286
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 16.899.489 33.950.286
ARA TOPLAM
1.371.808.583 1.222.178.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.371.808.583 1.222.178.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.203.432.767 1.128.098.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.203.432.767 1.128.098.571
Banka Kredileri
47 1.201.223.367 1.124.009.826
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 2.209.400 4.088.745
Diğer Borçlar
6-9 6.007.976 5.678.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.007.976 5.678.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 4.797.201 3.725.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.612.157 3.540.912
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 76.802.044 77.396.298
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 2.504.264 2.467.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.504.264 2.467.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.293.544.252 1.217.367.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.665.352.835 2.439.545.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 548.411.127 806.045.160
Ödenmiş Sermaye
30 600.000.000 294.742.950
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 60.094.073 28.260.507
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 728.394.633 728.569.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 728.846.503 728.846.503
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 728.846.503 728.846.503
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -451.870 -276.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 73.676.388
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -326.027.486 -128.254.325
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -510.217.481 -186.478.473
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -10.266.909 -13.794.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
538.144.218 792.250.605
TOPLAM KAYNAKLAR
3.203.497.053 3.231.795.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 705.392.508 732.276.683 226.780.734 260.863.238
Satışların Maliyeti
28-31 -525.274.676 -615.986.950 -169.867.486 -208.212.948
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.117.832 116.289.733 56.913.248 52.650.290
BRÜT KAR (ZARAR)
180.117.832 116.289.733 56.913.248 52.650.290
Genel Yönetim Giderleri
33 -21.994.530 -15.599.836 -7.156.287 -5.639.237
Pazarlama Giderleri
33 -10.450.477 -3.197.737 -9.004.452 -1.696.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 34.778.255 33.629.914 6.206.099 -4.231.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -63.286.009 -42.435.916 -12.131.565 -423.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.165.071 88.686.158 34.827.043 40.659.313
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 368.270 0 316.575 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -3.889 0 -3.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 12.695.625 33.742 3.264.981 -39.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.228.966 88.716.011 38.408.599 40.616.853
Finansman Gelirleri
37 77.436.692 309.556.415 7.427.584 113.896.064
Finansman Giderleri
37 -723.314.005 -484.794.703 -330.909.243 -110.635.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-513.648.347 -86.522.277 -285.073.060 43.877.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-769.037 7.826.911 -2.489.440 956.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -672.607 0 -378.107 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -96.430 7.826.911 -2.111.333 956.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-514.417.384 -78.695.366 -287.562.500 44.833.577
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 2.862 56.911 25.083 -41.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
-514.414.522 -78.638.455 -287.537.417 44.792.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -4.197.041 -17.967.676 10.507.444 78.763
Ana Ortaklık Payları
30 -510.217.481 -60.670.779 -298.044.861 44.713.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-175.345 39.138 127.946 20.480
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -224.801 50.178 164.034 26.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 49.456 -11.040 -36.088 -5.778
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
49.456 -11.040 -36.088 -5.778
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-175.345 39.138 127.946 20.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-514.589.867 -78.599.317 -287.409.471 44.812.634
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.198.472 -17.958.734 10.525.671 84.978
Ana Ortaklık Payları
-510.391.395 -60.640.583 -297.935.142 44.727.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887551


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4772 Değişim: 0,00%
Düşük 13,4662 26.01.2022 Yüksek 13,4857
Açılış: 13,477
15,2331 Değişim: -0,06%
Düşük 15,2290 26.01.2022 Yüksek 15,2468
Açılış: 15,2419
801,26 Değişim: 0,10%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.