KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 20:15
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.341 155.897.496 1.960.013 157.857.509
Transferler
88.149.820 -88.149.820 -9.429.341 9.429.341
Dönem Karı (Zararı)
-13.288.729 -13.288.729 -865.070 -14.153.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.700 16.700 16.700
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
123.240
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -26.150 639.252 21.868.966 24.101.956 -13.288.729 142.748.708 1.094.943 143.843.651
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.394 26.439.103 281.953.497
Transferler
99.745.060 -99.745.060
Dönem Karı (Zararı)
-56.613.034 -56.613.034 291.401 -56.321.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.547 -24.547 -24.547
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -76.805 639.252 21.868.963 123.605.020 -56.613.034 198.876.811 26.730.504 225.607.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.871.835 -13.270.001
Dönem Karı (Zararı)
-56.613.034 -13.288.729
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -56.484.011 -13.296.464
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -129.023 7.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.876.185 16.258.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 2.801.055 2.179.522
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-564.678 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -564.678 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-19.650.332 145.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 105.310 145.253
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -19.755.988 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 346 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.432.893 17.481.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.921.091 -6.639.793
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 13.402.006 22.278.430
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.316.332 -2.278.734
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -8.364.354 4.121.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -11.185.115 -2.805.246
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.409 7.720
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.409 7.720
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0 -7.735
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 291.401 -741.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.385.601 -16.256.804
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 22.805.174 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.757.512 -49.589.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.757.512 -49.589.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.596.005 -226.081
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.566.595 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.410 -226.081
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -66.412 738.970
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -8.907.025 -4.514.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.248.840 82.981.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 52.248.840 82.981.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.145.832 102.031
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.803.679 6.451.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
148.319 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.655.360 6.451.269
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -6.308.939 -2.562.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-497.055 -49.638.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 37.483.548 -27.570.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -37.980.603 -22.067.992
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.896.382 -13.286.701
Alınan Temettüler
4 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-24.547 16.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.777.574 -106.739.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
814 1.827
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 814 1.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.778.388 -106.741.119
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -89.697.164 -106.205.061
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.081.224 -536.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.347.391 145.019.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.933.264 314.677.988
Kredilerden Nakit Girişleri
37 166.933.264 265.071.738
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
37 0 49.606.250
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.529.164 -146.784.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -67.241.456 -146.784.091
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -52.287.708 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -56.709 -595.529
Ödenen Faiz
37 0 -22.278.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.558.348 25.010.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.558.348 25.010.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.925.333 107.779.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.366.985 132.790.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 79.366.983 123.925.333
Finansal Yatırımlar
8 0 22.805.174
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 22.805.174
Ticari Alacaklar
6-7 72.470.096 88.979.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 72.470.096 88.979.261
Diğer Alacaklar
6-9 23.956.016 12.367.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 21.947.438 10.380.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.008.578 1.986.424
Stoklar
10 23.154.052 23.087.640
Peşin Ödenmiş Giderler
12 38.272.231 29.476.692
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 38.272.231 29.476.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 169.265
Diğer Dönen Varlıklar
29 125.733.110 112.247.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 125.733.110 112.247.598
ARA TOPLAM
363.121.753 412.888.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 609.220 738.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
363.730.973 413.627.208
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 429.010 421.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 429.010 421.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 1.125.272.807 1.037.941.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 42.642.232 35.995.581
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 42.642.232 35.995.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 912.081 800.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 912.081 800.595
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 203.969.436 192.906.503
Diğer Duran Varlıklar
29 105.681.547 98.454.657
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 105.681.547 98.454.657
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.479.107.113 1.366.720.620
TOPLAM VARLIKLAR
1.842.838.086 1.780.347.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 159.371.897 147.079.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 159.371.897 147.079.981
Banka Kredileri
47 154.946.046 143.400.291
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 4.425.851 3.679.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 210.647.502 121.153.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 210.647.502 121.153.489
Banka Kredileri
47 210.647.502 121.153.489
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 63.455.841 72.349.563
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 63.455.841 72.349.563
Ticari Borçlar
6-7 256.965.617 213.081.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 256.965.617 213.081.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.147.991 1.896.849
Diğer Borçlar
6-9 41.659.006 7.093.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 866.937 718.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 40.792.069 6.374.418
Ertelenmiş Gelirler
12 38.911.912 57.933.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 38.911.912 57.933.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 8.366 8.366
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.000 128.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
128.000 128.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 36.087.098 38.104.916
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 36.087.098 38.104.916
ARA TOPLAM
810.383.230 658.828.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
810.383.230 658.828.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 792.279.672 781.518.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 792.279.672 781.518.149
Banka Kredileri
47 785.200.825 773.636.432
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 7.078.847 7.881.717
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 43.432.316
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 0 43.432.316
Diğer Borçlar
9 155.500 205.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 155.500 205.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.090.146 965.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 919.154 794.841
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 170.992 170.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 13.322.223 13.444.405
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
806.847.541 839.565.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.617.230.771 1.498.394.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 198.876.811 255.514.392
Ödenmiş Sermaye
30 135.750.000 135.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 44.242 44.242
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -76.805 -52.258
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -76.805 -52.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
639.252 639.252
Yasal Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 123.605.020 23.859.962
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -56.613.034 99.745.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 26.730.504 26.439.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.607.315 281.953.495
TOPLAM KAYNAKLAR
1.842.838.086 1.780.347.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 194.491.303 145.704.526
Satışların Maliyeti
28-31 -181.877.773 -129.872.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.613.530 15.832.352
BRÜT KAR (ZARAR)
12.613.530 15.832.352
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.138.041 -3.445.485
Pazarlama Giderleri
33 -3.142.115 -665.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.779.206 4.067.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -27.874.516 -6.292.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.761.936 9.496.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 339 7.721
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.748
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.763.345 9.503.965
Finansman Gelirleri
37 51.614.255 32.289.917
Finansman Giderleri
37 -102.221.712 -58.641.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-67.370.802 -16.847.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.178.192 2.809.419
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 11.178.192 2.809.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.192.610 -14.038.293
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -129.023 7.736
DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.321.633 -14.030.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 291.401 -741.828
Ana Ortaklık Payları
30 -56.613.034 -13.288.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.547 -16.701
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -31.471 -20.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 6.924 4.175
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.547 -16.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.346.180 -14.047.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
291.528 -742.711
Ana Ortaklık Payları
-56.637.708 -13.304.547http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683041


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 20.009 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.408 13.10.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.421
9,1327 Değişim: 0,61%
Düşük 9,0704 14.10.2021 Yüksek 9,1885
Açılış: 9,0776
10,6107 Değişim: 0,64%
Düşük 10,5302 14.10.2021 Yüksek 10,6694
Açılış: 10,5436
526,39 Değişim: 0,54%
Düşük 523,27 14.10.2021 Yüksek 530,07
Açılış: 523,56
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.