" />

KAP ***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2023 - 18:57
KAP ***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 1.000.000 -468.895 749.454 42.758.317 14.053.753 58.092.629 840.944 58.933.573
Transferler
31 14.053.753 -14.053.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -291.970 17.970.684 17.678.714 1.620 17.680.334
Dönem Karı (Zararı)
31 17.970.684 17.970.684 -445.434 17.525.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -291.970 -291.970 447.054 155.084
Kar Payları
31 242.058 -2.712.646 -2.470.588 -2.470.588
Dönem Sonu Bakiyeler
31 1.000.000 -760.865 991.512 54.099.424 17.970.684 73.300.755 842.564 74.143.319
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 1.000.000 -760.865 991.512 54.099.424 17.970.684 73.300.755 842.564 74.143.319
Transferler
31 321.896 17.648.788 -17.970.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -3.901.479 206.339 38.339.660 34.644.520 -513.758 34.130.762
Dönem Karı (Zararı)
31 38.339.660 38.339.660 -612.501 37.727.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -3.901.479 206.339 -3.695.140 98.743 -3.596.397
Sermaye Arttırımı
31 44.500.000 -34.000.000 10.500.000 10.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-31 -571.033 -571.033 -240.767 -811.800
Kar Payları
31 763.381 -1.874.492 -1.111.111 -1.111.111
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 92.518.485 92.518.485 92.518.485
Dönem Sonu Bakiyeler
31 45.500.000 92.518.485 -571.033 -4.662.344 206.339 2.076.789 35.873.720 38.339.660 209.281.616 88.039 209.369.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.576.599 21.364.503
Dönem Karı (Zararı)
43 37.727.159 17.525.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43 37.727.159 17.525.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.826.761 9.160.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28-29 12.150.818 8.949.473
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.452.399 1.281.820
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.452.399 1.281.820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 2.955.115 626.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 2.955.115 626.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 -3.835.904 527.090
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -7.047.929 -1.011.904
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 3.212.025 1.538.994
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -3.873.344
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -3.873.344
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-42 -14.552.383 -2.379.371
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-291.970
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.123.462 447.053
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.676.201 -5.320.869
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.214.436 -31.612.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.214.436 -31.612.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -60.154 -106.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -60.154 -106.808
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.353.431
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -2.353.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -46.058
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -14.608.367 -8.064.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 7.779.708 26.565.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -122.998 94.780
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 7.902.706 26.470.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 4.122.872 653.560
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 12.691.692 6.898.012
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 12.691.692 6.898.012
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 1.034.353 322.640
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.074 14.390
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.021.279 308.250
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 647.328 -248.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 -317.306 270.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -317.306 270.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.576.599 21.364.503
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.093.040 -17.675.526
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3-8 45.039.589
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3-8 -81.173.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27-28 268.000 317.250
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 268.000 317.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -39.227.369 -17.992.776
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -4.036.357 -961.248
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -35.191.012 -17.031.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.380.697 -4.798.100
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 103.018.485
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 103.018.485
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 25.417.732 7.666.890
Kredilerden Nakit Girişleri
9 25.350.091 7.500.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 67.641 166.890
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -13.425.743 -8.249.566
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -13.425.743 -8.249.566
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9-29 -1.354.570 -940.944
Ödenen Temettüler
31 -1.111.111 -2.470.588
Ödenen Faiz
39 -3.212.025 -1.538.994
Alınan Faiz
38 7.047.929 1.011.904
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-276.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.864.256 -1.109.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.864.256 -1.109.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 14.804.721 15.913.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 89.668.977 14.804.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 89.668.977 14.804.721
Finansal Yatırımlar
8 39.195.212
Ticari Alacaklar
6-10 62.867.004 55.652.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 62.867.004 55.652.568
Diğer Alacaklar
6-13 279.586 219.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 279.586 219.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 2.353.431
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 2.353.431
Stoklar
16 278.468 232.410
Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 28.200.943 13.873.825
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 390.389 195.350
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 27.810.554 13.678.475
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 363.423 46.117
ARA TOPLAM
223.207.044 84.829.073
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.207.044 84.829.073
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
27 5.183.957 2.352.129
Taşıtlar
27 1.481.670 922.160
Mobilya ve Demirbaşlar
27 3.702.287 1.261.849
Özel Maliyetler
27 168.120
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 1.569.907 2.504.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 78.068.273 52.608.224
Lisanslar
28 199.643 175.918
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 77.868.630 52.432.306
Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 281.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 281.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 26.261.960 10.609.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
111.365.346 68.074.452
TOPLAM VARLIKLAR
334.572.390 152.903.525
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 15.192.940 6.758.955
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 15.192.940 6.758.955
Banka Kredileri
9 15.192.940 6.758.955
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 9.685.384 6.202.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 9.685.384 6.202.058
Banka Kredileri
9 8.162.062 5.131.315
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.523.322 1.070.743
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 324.365 256.724
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 324.365 256.724
Ticari Borçlar
6-10 41.989.209 34.209.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 645.884 768.882
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 41.343.325 33.440.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.938.019 1.815.147
Diğer Borçlar
6-13 2.244.171 1.209.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 45.530 32.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 2.198.641 1.177.362
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 24.673.711 15.771.499
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 24.673.711 15.771.499
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 749.447 639.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.784.243 1.816.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.784.243 1.816.442
ARA TOPLAM
104.581.489 68.679.298
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.581.489 68.679.298
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.905.301 3.542.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.905.301 3.542.574
Banka Kredileri
9 2.221.605 1.619.646
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 683.696 1.922.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 3.889.706 100.226
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 3.889.706 100.226
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 1.849.489 1.312.454
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 11.976.750 5.125.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 11.976.750 5.125.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.621.246 10.080.908
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.202.735 78.760.206
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 209.281.616 73.300.755
Ödenmiş Sermaye
31 45.500.000 1.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 92.518.485
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-31 -571.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -4.662.344 -760.865
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -4.662.344 -760.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -4.662.344 -760.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
206.339
Yabancı Para Çevrim Farkları
206.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 2.076.789 991.512
Yasal Yedekler
31 1.754.893 991.512
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
31 321.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 35.873.720 54.099.424
Net Dönem Karı veya Zararı
43 38.339.660 17.970.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.039 842.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
209.369.655 74.143.319
TOPLAM KAYNAKLAR
334.572.390 152.903.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 172.083.254 104.770.642
Satışların Maliyeti
32 -137.662.469 -80.759.202
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.420.785 24.011.440
BRÜT KAR (ZARAR)
34.420.785 24.011.440
Genel Yönetim Giderleri
33 -22.020.473 -8.402.784
Pazarlama Giderleri
33 -5.882.496 -3.720.932
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -123.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 14.960.398 11.074.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -15.499.247 -11.293.032
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.855.623 11.668.896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 7.723.812 210.938
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -938
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.578.497 11.879.834
Finansman Gelirleri
38 14.165.426 6.957.825
Finansman Giderleri
39 -4.569.147 -3.691.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.174.776 15.145.879
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42 14.552.383 2.379.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 14.552.383 2.379.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43 37.727.159 17.525.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.727.159 17.525.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-612.501 -445.434
Ana Ortaklık Payları
38.339.660 17.970.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41 -3.901.479 -291.970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
41 -3.901.479 -291.970
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41 305.082 447.054
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
305.082 447.054
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevirim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
41 305.082 447.054
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.596.397 155.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.130.762 17.680.334
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-513.758 1.620
Ana Ortaklık Payları
34.644.520 17.678.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122948


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.