KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2023 - 23:01
KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 99.341.944 -8.545.522 467.909.963 781.156.726 642.427.616 2.171.842.472 7.563 2.171.850.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.151.809 605.275.807 -642.427.616 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
235.811.684 -1.046.778 617.368.424 852.133.330 -1.182 852.132.148
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-322.959.240 -322.959.240 -322.959.240
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 335.153.628 -9.592.300 505.061.772 1.063.473.293 617.368.424 2.701.016.562 6.381 2.701.022.943
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 757.585.199 -59.846.233 507.442.693 1.061.092.372 2.086.618.104 4.542.443.880 5.429 4.542.449.309
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
104.837.904 1.981.780.200 -2.086.618.104 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.036.567.953 -9.127.682 1.252.678.009 2.280.118.280 -1.135 2.280.117.145
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-690.982.560 -690.982.560 -690.982.560
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 1.794.153.152 -68.973.915 612.280.597 2.351.890.012 1.252.678.009 6.131.579.600 4.294 6.131.583.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.210.784.598 191.676.767
Dönem Karı (Zararı)
1.252.676.874 617.367.242
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
679.460.866 369.373.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
78.218.545 55.659.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.800.226 15.461.075
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.800.226 15.461.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.637.354 49.602.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 46.991.378 52.617.776
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.645.976 -3.015.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.312.178 23.564.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -42.519.007 -24.392.839
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 53.140.787 47.957.012
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.548.302 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.761.300 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 378.718.930 97.195.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.299.004 -5.346.208
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.299.004 -5.612.390
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 266.182
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 171.957.293 150.293.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -5.884.656 -11.924.112
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 0 -5.131.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-547.034.700 -681.087.315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-587.921.288 -343.698.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-497.592.036 -322.940.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
312.216.390 -434.178.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.076.982 357.675.860
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.185.252 62.054.130
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.385.103.040 305.653.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -82.722.588 -3.739.071
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -1.332.272 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -90.263.582 -110.237.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-306.159.856 -312.179.084
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.397.750 14.051.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-386.296.964 -225.387.322
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 27.630.534
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
74.739.358 -128.473.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-849.205.363 224.211.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -153.663.470 573.031.389
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.622.215 -5.763.580
Ödenen Temettüler
15 -690.982.560 -322.959.240
Ödenen Faiz
-34.745.407 -38.169.267
Alınan Faiz
18 37.808.289 18.072.380
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.419.379 103.709.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.419.379 103.709.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.143.706.177 553.884.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.199.125.556 657.593.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.199.125.556 1.143.706.177
Finansal Yatırımlar
5 81.375.553 148.105.189
Ticari Alacaklar
7 1.464.611.717 876.729.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 3.092.544 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.461.519.173 876.729.355
Diğer Alacaklar
8 159.791.468 153.254.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
159.791.468 153.254.322
Stoklar
9 668.065.706 980.282.096
Peşin Ödenmiş Giderler
554.259.528 70.077.943
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 8.989.288
Diğer Dönen Varlıklar
134.018.641 177.651.507
ARA TOPLAM
4.261.248.169 3.558.795.877
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.261.248.169 3.558.795.877
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.201.397.339 1.110.273.178
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 3.713.414 3.510.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.713.414 3.510.584
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
185.230.297 186.693.842
Maddi Duran Varlıklar
1.585.548.670 1.269.069.841
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 40.973.993 43.981.913
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.161.352 47.429.206
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.813.078 30.080.932
Peşin Ödenmiş Giderler
101.471.227 61.208.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 636.495.007 657.847.627
Diğer Duran Varlıklar
2.628.927 4.015.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.803.620.226 3.384.030.456
TOPLAM VARLIKLAR
9.064.868.395 6.942.826.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 700.421.947 647.446.634
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
511.043.471 400.471.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
511.043.471 400.471.880
Banka Kredileri
6 502.666.684 394.272.492
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.376.787 6.199.388
Ticari Borçlar
7 725.360.341 644.831.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
725.360.341 644.831.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 59.473.015 24.019.245
Diğer Borçlar
8 56.937.214 28.637.624
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
56.937.214 28.637.624
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.718.958 89.759.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 109.978.054 49.905.197
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.098.267 33.332.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 23.118.835 14.666.519
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 20.979.432 18.665.728
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.519.155 4.772.030
ARA TOPLAM
2.381.550.422 1.923.175.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.381.550.422 1.923.175.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
327.161.590 252.931.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
327.161.590 252.931.595
Banka Kredileri
6 288.347.143 209.884.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 38.814.447 43.046.881
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
154.398.178 186.447.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 140.800.118 172.849.211
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.598.060 13.598.060
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 70.174.311 37.822.619
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
551.734.079 477.201.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.933.284.501 2.400.377.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.131.579.600 4.542.443.880
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.725.179.237 697.738.966
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.794.153.152 757.585.199
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.973.915 -59.846.233
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.973.915 -59.846.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
612.280.597 507.442.693
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.351.890.012 1.061.092.372
Net Dönem Karı veya Zararı
1.252.678.009 2.086.618.104
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.294 5.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.131.583.894 4.542.449.309
TOPLAM KAYNAKLAR
9.064.868.395 6.942.826.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.186.438.438 3.063.573.451 2.961.399.165 1.764.221.701
Satışların Maliyeti
16 -3.440.977.050 -2.203.962.464 -1.843.202.623 -1.255.310.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.745.461.388 859.610.987 1.118.196.542 508.911.226
BRÜT KAR (ZARAR)
1.745.461.388 859.610.987 1.118.196.542 508.911.226
Genel Yönetim Giderleri
-203.914.543 -112.065.542 -107.967.546 -53.294.784
Pazarlama Giderleri
-109.872.449 -72.267.240 -51.485.664 -36.162.450
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.551.176 -12.543 -1.144.469 -2.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
163.570.258 56.663.212 142.301.004 34.187.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-89.658.679 -34.267.030 -65.137.094 -23.115.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.499.034.799 697.661.844 1.034.762.773 430.522.988
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 81.661.674 85.247.657 49.989.739 54.162.647
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -6.575.440 -13.532.196 -4.700.897 -12.018.213
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.574.121.033 769.377.305 1.080.051.615 472.667.422
Finansman Gelirleri
18 306.040.752 164.993.427 256.077.832 87.588.168
Finansman Giderleri
18 -455.527.618 -166.710.433 -393.803.759 -105.465.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.424.634.167 767.660.299 942.325.688 454.790.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-171.957.293 -150.293.057 -110.471.508 -89.433.963
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -170.527.268 -159.533.874 -116.457.643 -95.570.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.430.025 9.240.817 5.986.135 6.136.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.252.676.874 617.367.242 831.854.180 365.356.286
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.252.676.874 617.367.242 831.854.180 365.356.286
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.135 -1.182 -612 158
Ana Ortaklık Payları
1.252.678.009 617.368.424 831.854.792 365.356.128
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.027.440.271 234.764.906 448.143.745 127.889.061
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.091.124.161 248.222.825 470.038.965 135.722.356
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -11.409.603 -1.308.473 2.008.410 -1.308.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.274.287 -12.149.446 -23.903.630 -6.524.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.281.921 261.695 -54.556.208 -12.411.141 -23.501.948 -6.786.517
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.027.440.271 234.764.906 448.143.745 127.889.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.280.117.145 852.132.148 1.279.997.925 493.245.347
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.135 -1.182 -612 -659
Ana Ortaklık Payları
2.280.118.280 852.133.330 1.279.998.537 493.246.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186248


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.091 Değişim: -0,19% Hacim : 69.775 Mio.TL Son veri saati : 16:35
Düşük 8.071 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9301 Değişim: 0,08%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7371 Değişim: 0,14%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,7568
Açılış: 31,6939
1.876,02 Değişim: 0,28%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.877,20
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.