KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:43
KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663
Transferler
22.792.448 138.001.172 -160.793.620 -3.750 -3.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-291.595 233.171 69.415.408 69.356.984 -158 69.356.826
Kar Payları
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2 4.658 4.658
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.738.970 5.712 2.912.399 524.416.290 486.058.313 69.415.408 1.262.620.897 4.500 1.262.625.397
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 143.488.923 -8.545.522 339.342.867 564.794.480 570.249.742 1.798.882.235 3.417 1.798.885.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1.400.027 1.400.027 1.400.027
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
108.310.846 461.938.896 -570.249.742 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.286.228 82.115.112 -171.116 -106 -171.222
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 61.202.695 -8.545.522 447.653.713 802.813.003 82.115.112 1.574.790.746 3.311 1.574.794.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.737.225 120.750.705
Dönem Karı (Zararı)
82.115.006 69.415.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
131.276.596 69.538.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.659.840 20.213.899
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.599.744 1.483.117
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.599.744 1.483.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.146.424 8.882.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.365.714 8.119.528
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
380.683 118.676
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 644.021
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.400.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.022.661 9.992.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.945.832 -3.743.156
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.923.171 13.735.186
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.075.475 13.344.618
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-103.124 -1.165.639
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-103.124 -1.165.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -37.531
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 13.999.164 17.135.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.303.245 -310.115
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
76.224.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
114.907.899 -7.147.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.851.745 -48.641.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.763.379 -25.375.794
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.813.703 52.599.828
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 49.846.517 8.526.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.786.719 5.743.722
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
328.299.501 131.806.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.401.958 -561.943
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -478.170 -573.620
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.682.148 -9.919.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.132.643 -12.547.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.787 403.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -28.751.916 -12.955.923
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.161.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.014.610
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
4.658
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-578.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.608.585 -100.351.547
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.489.567 -87.602.494
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.757.023
Ödenen Temettüler
15 -225.320.400
Ödenen Faiz
-1.744.450 -13.735.186
Alınan Faiz
18 7.945.832 3.743.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.995.997 7.851.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.995.997 7.851.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 464.468.206 312.528.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 481.464.203 320.379.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 481.464.203 464.468.206
Finansal Yatırımlar
5 4.884.610 4.306.566
Ticari Alacaklar
7 298.485.733 309.937.222
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 13.945 73.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
298.471.788 309.863.409
Diğer Alacaklar
8.913.322 4.646.379
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.913.322 4.646.379
Türev Araçlar
6 1.211.015 1.107.891
Stoklar
9 154.903.099 145.089.396
Peşin Ödenmiş Giderler
47.597.011 12.598.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
876.841 612.327
Diğer Dönen Varlıklar
20.693.368 16.241.604
ARA TOPLAM
1.019.029.202 959.007.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.019.029.202 959.007.964
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 410.882.490 588.060.658
Ticari Alacaklar
0 1.842.637 1.832.476
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
205.784.699 198.829.747
Maddi Duran Varlıklar
712.361.370 682.194.295
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.448.995 22.448.996
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.254.813 43.518.995
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.906.539 26.170.721
Peşin Ödenmiş Giderler
4.829.393 4.233.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 27.345.383 14.828.161
Diğer Duran Varlıklar
4.606.760 3.167.170
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.433.356.540 1.559.113.608
TOPLAM VARLIKLAR
2.452.385.742 2.518.121.572
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 133.665.582 155.513.285
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.140.972 31.112.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.140.972 31.112.069
Banka Kredileri
6 29.971.746 26.942.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.169.226 4.169.226
Ticari Borçlar
271.076.672 221.230.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 271.076.672 221.230.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 15.721.257 8.166.962
Diğer Borçlar
78.227.030 11.053.672
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 78.227.030 11.053.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.329.082 22.023.791
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.077.027 20.434.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.289.487 24.340.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.191.980 4.145.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 20.097.507 20.194.994
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.723.308 4.235.283
ARA TOPLAM
644.250.417 498.110.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
644.250.417 498.110.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.670.659 134.087.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.670.659 134.087.230
Banka Kredileri
6 120.112.429 115.529.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 18.558.230 18.558.230
Diğer Borçlar
0 734.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 734.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.424.934 55.736.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 52.779.598 51.090.986
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.645.336 4.645.336
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 37.245.675 30.567.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.341.268 221.125.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
877.591.685 719.235.920
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.574.790.746 1.798.882.235
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.657.173 134.943.401
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
61.202.695 143.488.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.545.522 -8.545.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.545.522 -8.545.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
447.653.713 339.342.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
802.813.003 564.794.480
Net Dönem Karı veya Zararı
82.115.112 570.249.742
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.311 3.417
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.574.794.057 1.798.885.652
TOPLAM KAYNAKLAR
2.452.385.742 2.518.121.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 429.157.377 390.525.212
Satışların Maliyeti
16 -313.178.025 -272.011.338
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.979.352 118.513.874
BRÜT KAR (ZARAR)
115.979.352 118.513.874
Genel Yönetim Giderleri
-40.977.185 -29.467.316
Pazarlama Giderleri
-16.557.402 -14.904.452
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.033 -1.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.382.550 5.588.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.280.064 -4.678.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.545.218 75.050.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 8.615.320 7.134.442
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -1.349.300 -1.245.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 0 37.531
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.811.238 80.976.571
Finansman Gelirleri
18 67.278.064 28.250.449
Finansman Giderleri
18 -23.227.985 -22.675.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
103.861.317 86.551.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.746.311 -17.135.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -23.060.110 -19.560.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.313.799 2.424.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.115.006 69.415.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.115.006 69.415.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-106 -158
Ana Ortaklık Payları
82.115.112 69.415.408
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,55000000 0,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.911.100 -291.595
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
64.424.310 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.899 72.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-364.494 -364.494
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-364.494 -364.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.221.615 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-3.221.615 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 233.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 233.171
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.911.100 -58.424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.026.106 69.356.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-106 -158
Ana Ortaklık Payları
143.026.212 69.356.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935967


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: 0,00% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5521 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5430 26.07.2021 Yüksek 8,5563
Açılış: 8,5484
10,0795 Değişim: 0,12%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,0939
Açılış: 10,0676
496,93 Değişim: 0,30%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 497,15
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.