KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:19
KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 403.169.750 149.907.991 1.126.035.297 1.126.035.297
Transferler
1.353.784 148.554.207 -149.907.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.636 39.403.904 39.499.540 39.499.540
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 3.035.521 390.376.904 551.723.957 39.403.904 1.165.534.837 0 1.165.534.837
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.889.701 148.234.285 -150.123.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.194 16.062.605 15.972.411 15.972.411
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.289.595 403.950.608 551.392.679 16.062.605 1.157.912.163 1.157.912.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.550.694 -2.453.361
Dönem Karı (Zararı)
16.062.605 39.403.904
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.379.793 41.134.736
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.181.370 18.868.080
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
188.008 1.735.714
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 188.008 1.735.714
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.881.544 6.421.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.872.918 5.704.057
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.178.585 717.695
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-169.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.845.592 8.413.909
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.463.977 -4.407.504
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.309.569 12.821.413
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.076.568 2.944.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
220.364 715.443
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
220.364 715.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.493.254 -7.184.481
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 243.353 9.252.402
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 236.248 -32.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
136.609.738 -75.830.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.267.324 -11.928.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.219.064 -40.395.228
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
59.461.809 -18.317.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.045.463 -6.282.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.054.206 1.092.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
206.052.136 4.708.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.158.558 -1.938.814
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-13.860 -95.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.329.024 -5.127.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.054.955 -34.292.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 -173.748 960.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -37.586.417 -34.978.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-294.790 -273.509
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.359.720 81.771.019
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.459.951 84.139.566
Ödenen Faiz
-21.363.746 -6.776.051
Alınan Faiz
18 4.463.977 4.407.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.136.019 45.025.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.136.019 45.025.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
239.860.344 155.753.668
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
297.996.363 200.779.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 294.860.362 236.929.104
Finansal Yatırımlar
4 3.136.001 2.931.240
Ticari Alacaklar
311.483.134 347.929.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.822 56.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
311.473.312 347.872.584
Diğer Alacaklar
21.197.885 6.255.876
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 4.859.884 172.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.338.001 6.083.710
Stoklar
9 163.631.820 219.519.315
Peşin Ödenmiş Giderler
27.127.573 17.598.804
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.986.362 2.216.673
Diğer Dönen Varlıklar
9.049.560 14.124.072
ARA TOPLAM
833.472.697 847.504.127
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
833.472.697 847.504.127
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.569.965 2.569.965
Diğer Alacaklar
1.498.627 1.498.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.498.627 1.498.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 100.271.406 103.728.231
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
208.046.159 208.087.453
Maddi Duran Varlıklar
11 723.152.294 709.230.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 45.346.620 45.164.066
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.998.346 27.815.792
Peşin Ödenmiş Giderler
3.836.737 9.505.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 292.240 10.557.907
Diğer Duran Varlıklar
3.959.355 4.237.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.088.973.403 1.094.579.762
TOPLAM VARLIKLAR
1.922.446.100 1.942.083.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 68.996.919 267.453.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 308.383.000 66.881.631
Ticari Borçlar
149.587.985 119.542.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 149.587.985 119.542.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 12.532.557 5.549.666
Diğer Borçlar
14.182.662 8.699.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.182.662 8.699.635
Türev Araçlar
6 220.364 1.105.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.318.373 13.948.785
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.065.993 627.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.682.187 17.428.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.727.132 4.672.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.955.055 12.756.294
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.922.369 3.703.669
ARA TOPLAM
614.892.409 504.941.306
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
614.892.409 504.941.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 106.125.842 240.824.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.140.714 37.438.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 34.335.435 32.463.426
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.805.279 4.975.238
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 4.374.972 16.939.245
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.641.528 295.202.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
764.533.937 800.144.137
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.157.912.163 1.141.939.752
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.335.069 -6.335.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.335.069 -6.335.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.340.781 -6.340.781
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.289.595 3.379.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.289.595 3.379.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
403.950.608 402.060.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
551.392.679 403.158.394
Net Dönem Karı veya Zararı
16.062.605 150.123.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.157.912.163 1.141.939.752
TOPLAM KAYNAKLAR
1.922.446.100 1.942.083.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 332.634.538 265.923.594
Satışların Maliyeti
16 -280.217.506 -190.327.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.417.032 75.595.860
BRÜT KAR (ZARAR)
52.417.032 75.595.860
Genel Yönetim Giderleri
-30.185.748 -23.814.946
Pazarlama Giderleri
-9.553.798 -5.716.537
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.909 -1.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.813.806 6.407.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.342.888 -5.421.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.146.495 47.048.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 6.245.433 6.833.127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -1.394.915 -1.122.785
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.493.254 7.184.481
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.490.267 59.943.260
Finansman Gelirleri
18 19.762.236 12.847.297
Finansman Giderleri
18 -27.946.545 -24.134.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.305.958 48.656.306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-243.353 -9.252.402
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.594.772 -869.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.351.419 -8.383.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.062.605 39.403.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.062.605 39.403.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.062.605 39.403.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,11000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.222.125 659.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.783.749 605.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-6.093 218.759
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.093 218.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-555.531 -164.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-556.750 -121.086
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
1.219 -43.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-90.194 95.636
Yabancı Para Çevrim Farkları
-90.194 95.636
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.131.931 754.987
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.194.536 40.158.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.194.536 40.158.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763310


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,67% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,4812 Değişim: -0,57%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0273 Değişim: -0,36%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
547,95 Değişim: -0,36%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.