" />

KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:35
KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866
Transferler
90.000.000 -360.000.000 0 270.000.000 0 0 0 -290.516.489 290.516.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.275 -218.155.281 -218.194.556 -218.194.556
Dönem Sonu Bakiyeler
295.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.287.747 -316.074 7.021.505 -496.042.738 -218.155.281 138.576.310 138.576.310
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755
Transferler
15.200.000 -190.000.000 0 174.800.000 0 0 0 -217.208.470 217.208.470 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
289.750 -85.046.717 -84.756.967 -84.756.967
Dönem Sonu Bakiyeler
310.200.000 -2.218.849 719.800.000 8.573.398 -156.690 7.021.505 -712.881.859 -85.046.717 245.290.788 245.290.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.619.286 283.017.819
Dönem Karı (Zararı)
-85.046.717 -218.155.281
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
203.995.274 268.675.339
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 443.661 377.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
132.766 2.828.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 139.144.416 153.275.911
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.445.431 113.790.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.829.000 -1.596.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.829.000 -1.596.239
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.069.473 232.497.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.389.709 2.327.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.668.216
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -4.668.216
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
72.500.425 60.489.626
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.900.348 -2.470.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-332.798 5.111.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
859.218 99.076.476
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-87.783.266 77.712.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.663.467 -5.081.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
123.018.030 283.017.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-398.744 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.773.929 7.357.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.768
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.768
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-226.071 -1.624.643
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-226.071 -1.624.643
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 35.000.000 8.936.240
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.913.517 -276.351.775
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
306.430.000 814.264.941
Kredilerden Nakit Girişleri
56.430.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
250.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-418.101.302 -990.302.875
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
84.465.535 0
Ödenen Faiz
-136.885.599 -146.460.981
Alınan Faiz
2.300.447 2.502.712
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.877.402 43.644.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.520.302 14.023.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.520.302 14.023.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.291.268 17.606.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.770.966 31.630.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 107.936.978 112.334.682
Ticari Alacaklar
16.806.576 41.534.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 9.788 465.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.796.788 41.069.239
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.355.637 6.355.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.355.637 6.355.637
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
7 196.532.295 269.032.720
Peşin Ödenmiş Giderler
18.034.114 16.917.414
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.034.114 16.917.414
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 989.867 837.935
Diğer Dönen Varlıklar
13 24.895.838 26.908.362
ARA TOPLAM
371.551.305 473.921.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
371.551.305 473.921.607
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
937.765 1.599.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 937.765 1.599.193
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.269.155 1.269.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.269.155 1.269.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 995.666.000 1.036.495.000
Maddi Duran Varlıklar
10 13.455.357 13.672.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.658.825 6.875.177
Diğer Duran Varlıklar
13 110.107.704 106.238.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.131.094.806 1.166.150.055
TOPLAM VARLIKLAR
1.502.646.111 1.640.071.662
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 337.553.694 420.835.115
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
337.553.694 420.835.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 321.078.766 526.018.662
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
321.078.766 526.018.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
22.505.227 22.838.025
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 14.985.041 16.047.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.520.186 6.790.499
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
201.477 513.311
Diğer Borçlar
88.924.532 4.316.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 87.975.246 3.509.711
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
949.286 806.712
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
55.279.618 142.397.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 55.279.618 142.397.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.053.456 9.252.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
499.944 296.515
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.553.512 8.956.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 624.774 768.637
ARA TOPLAM
835.221.544 1.126.940.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
835.221.544 1.126.940.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 420.627.290 181.072.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 420.627.290 181.072.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 937.765 1.603.493
Uzun Vadeli Karşılıklar
568.724 407.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
568.724 407.808
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.133.779 183.083.881
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.257.355.323 1.310.023.907
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.290.788 330.047.755
Ödenmiş Sermaye
14 310.200.000 295.000.000
Sermaye Avansı
14 0 190.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -2.218.849 -2.218.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 719.800.000 545.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
10 8.573.398 8.573.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-156.690 -446.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -156.690 -446.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Girişim Sermayesi Fonu
7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-712.881.859 -495.673.389
Net Dönem Karı veya Zararı
-85.046.717 -217.208.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.290.788 330.047.755
TOPLAM KAYNAKLAR
1.502.646.111 1.640.071.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 292.512.176 189.955.469 70.515.503 88.249.243
Satışların Maliyeti
15 -82.408.211 -66.046.737 -16.944.765 -25.699.552
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.103.965 123.908.732 53.570.738 62.549.691
BRÜT KAR (ZARAR)
210.103.965 123.908.732 53.570.738 62.549.691
Genel Yönetim Giderleri
16 -20.218.271 -20.883.919 -4.819.557 -6.200.903
Pazarlama Giderleri
16 -70.275.001 -53.907.123 -18.421.872 -31.016.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.478.650 44.259.725 7.227.624 18.845.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.753.590 -31.900.669 -3.828.659 -19.576.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.335.753 61.476.746 33.728.274 24.601.131
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
122.335.753 61.476.746 33.728.274 24.601.131
Finansman Gelirleri
19 2.300.447 2.502.712 560.895 409.542
Finansman Giderleri
19 -209.682.917 -282.134.739 -42.613.858 -101.830.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-85.046.717 -218.155.281 -8.324.689 -76.820.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-85.046.717 -218.155.281 -8.324.689 -76.820.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
-85.046.717 -218.155.281 -8.324.689 -76.820.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-85.046.717 -218.155.281 -8.324.689 -76.820.043
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kayıp 21 -0,27830000 -0,83950000 -0,02680000 -0,26040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
289.750 -39.275 229.792 -1.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
289.750 -39.275 229.792 -1.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
289.750 -39.275 229.792 -1.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.756.967 -218.194.556 -8.094.897 -76.821.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-84.756.967 -218.194.556 -8.094.897 -76.821.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973673


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.157 Değişim: 0,84% Hacim : 76.362 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0953 Değişim: 0,31%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0487 Değişim: 0,15%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.593,04 Değişim: 0,90%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,57
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.