" />

KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 21:58
KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068
Transferler
0 0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -51.992 0 0 -235.960.059 -236.012.051 -236.012.051
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983
Transferler
0 0 0 0 0 0 -235.960.059 -235.960.059 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -242.560 8.287.747 0 0 -290.516.489 -282.471.302 -282.471.302
Sermaye Arttırımı
125.000.000 360.000.000 0 175.000.000 0 0 0 0 660.000.000 660.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -2.218.849 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.849 -2.218.849
Dönem Sonu Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 -276.799 8.287.747 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.456.024 -215.912.430
Dönem Karı (Zararı)
-290.516.489 -235.960.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
354.657.257 237.251.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 299.339 289.105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
136.748 67.978
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 332.166.458 166.491.399
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 52.749.797 137.360.250
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.669.640 -66.937.361
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -26.669.640 -66.937.361
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.025.445 -19.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.025.445 -19.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-162.477.317 -217.142.811
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.581.063 1.090.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.814.428 -17.494.149
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
124.556.628 128.019.905
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-120.159 7.626.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-333.858.205 -292.448.903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
330.139 -417.891
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.619.974 -52.999.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.161.237 9.481.058
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.336.549 -215.850.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-119.475 -61.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.745.828 5.493.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-382.257 -16.422
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-382.257 -16.422
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.595.445 7.140.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-467.360 -1.630.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.956.319 216.501.528
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.000.000 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.000.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
360.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.218.849 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.218.849 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
460.434.919 927.639.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-434.739.984 -745.345.873
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-153.064.163 209.784.832
Ödenen Faiz
-334.766.679 -166.051.579
Alınan Faiz
4.120.772 2.022.154
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-100.809.697 -11.547.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.246.123 6.082.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.246.123 6.082.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.360.482 3.278.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.606.605 9.360.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 139.155.705 30.099.885
Ticari Alacaklar
36.761.527 74.598.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 969.931 1.447.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.791.596 73.151.727
Diğer Alacaklar
5.807.755 23.082.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.807.755 23.082.084
Stoklar
7 360.814.267 485.370.895
Peşin Ödenmiş Giderler
14.877.649 15.237.714
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,8 0 164.918
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.877.649 15.072.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 238.443 128.978
Diğer Dönen Varlıklar
14 23.915.880 20.988.281
ARA TOPLAM
581.571.226 649.506.654
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
581.571.226 649.506.654
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.760.162 7.503.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.760.162 7.503.935
Diğer Alacaklar
1.395.092 1.696.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.395.092 1.696.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.028.358.000 1.005.791.000
Maddi Duran Varlıklar
10 11.747.087 3.376.422
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.005.526 11.525.302
Diğer Duran Varlıklar
14 105.112.398 101.831.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.162.378.265 1.131.724.855
TOPLAM VARLIKLAR
1.743.949.491 1.781.231.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 366.625.364 245.674.083
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 369.325.880 345.697.269
Ticari Borçlar
28.008.551 361.866.756
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 17.641.682 328.523.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.366.869 33.343.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
705.000 438.763
Diğer Borçlar
57.050.808 209.784.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 56.720.669 209.300.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
330.139 484.515
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.209.042 51.295.468
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4,8 0 21.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 39.209.042 51.273.547
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.732.654 10.984.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
223.636 158.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.509.018 10.826.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.083.912 703.505
ARA TOPLAM
872.741.211 1.226.444.754
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
872.741.211 1.226.444.754
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 507.180.713 571.795.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.699.865 1.233.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
556.836 297.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
556.836 297.003
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
514.437.414 573.325.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.387.178.625 1.799.770.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.770.866 -18.538.983
Ödenmiş Sermaye
15 205.000.000 80.000.000
Sermaye Avansı
360.000.000 0
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.218.849 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 275.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.010.948 -34.239
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.010.948 -34.239
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 8.287.747 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -276.799 -34.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.021.505 4.802.656
Girişim Sermayesi Fonu
7.021.505 4.802.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-205.526.249 32.652.659
Net Dönem Karı veya Zararı
-290.516.489 -235.960.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.770.866 -18.538.983
TOPLAM KAYNAKLAR
1.743.949.491 1.781.231.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 270.141.385 223.951.086
Satışların Maliyeti
16 -138.389.890 -159.594.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.751.495 64.356.785
BRÜT KAR (ZARAR)
131.751.495 64.356.785
Genel Yönetim Giderleri
17 -31.794.366 -24.560.757
Pazarlama Giderleri
17 -32.732.008 -19.052.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 46.452.685 111.214.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -12.770.262 -50.627.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.907.544 81.330.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.025.445 19.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.932.989 81.349.627
Finansman Gelirleri
20 4.120.772 2.022.154
Finansman Giderleri
20 -399.570.250 -319.331.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-290.516.489 -235.960.059
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-290.516.489 -235.960.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
-290.516.489 -235.960.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-290.516.489 -235.960.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi pay başına kayıp 22 -2,19950000 -2,94950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.045.187 -51.992
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.287.747 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-242.560 -51.992
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.