KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:49
KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Transferler
0 0 0 0 151.070.362 -151.070.362 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -21.249 0 0 4.435.759 4.414.510 4.414.510
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 100.000.000 3.855 2.398.514 23.986.983 4.435.759 210.825.111 210.825.111
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068
Transferler
0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -49.230 0 0 -106.466.144 -106.515.374 -106.515.374
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 100.000.000 -31.477 4.802.656 32.652.659 -106.466.144 110.957.694 110.957.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.380.289 16.166.573
Dönem Karı (Zararı)
-106.466.144 4.435.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.001.122 21.784.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 150.826 127.355
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.989 384.608
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 60.196.679 39.548.308
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
76.934.881 3.307.821
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.295.753 -21.465.381
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -25.295.753 -21.465.381
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.500 50.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.500 50.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -167.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.906.741 -10.011.795
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.192.087 33.459.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.059.200 -80.559
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
68.754.375 -26.657.523
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.743.010 -3.901.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.587.932 42.638.275
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.618 117.033
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-78.207.738 -43.232.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.130.879 -12.354.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.441.719 16.208.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-61.430 -42.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.818.488 24.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.382 -223.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.382 -223.323
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.140.000 515.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.211.130 -266.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.998.790 -25.121.413
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 440.900.000 314.457.078
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -455.221.974 -297.239.610
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
62.000.000 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 68.976
Ödenen Faiz
-60.328.242 -35.429.429
Alınan Faiz
920.016 166.412
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.731.410 -7.144.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.199.987 -8.930.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.199.987 -8.930.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.278.267 15.840.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.478.254 6.910.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.938.636 12.470.059
Ticari Alacaklar
50.378.879 74.806.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 228.815 253.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 50.150.064 74.553.180
Diğer Alacaklar
2.632.214 6.019.936
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 10.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.632.214 6.009.371
Stoklar
7 549.340.856 770.889.478
Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.101.332 19.023.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 104.617 131.908
Diğer Dönen Varlıklar
13 13.001.724 12.386.807
ARA TOPLAM
645.498.258 895.728.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
645.498.258 895.728.538
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.622.166 8.386.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.622.166 8.386.600
Diğer Alacaklar
1.593.269 1.264.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.593.269 1.264.747
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 961.025.630 786.845.000
Maddi Duran Varlıklar
3.608.661 3.649.105
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.544.770 15.365.294
Diğer Duran Varlıklar
13 133.291.835 129.771.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.118.686.331 945.281.969
TOPLAM VARLIKLAR
1.764.184.589 1.841.010.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 151.078.677 151.442.418
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 183.877.357 223.223.706
Ticari Borçlar
644.727.727 654.315.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 598.065.971 591.227.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 46.661.756 63.088.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
297.990 140.060
Diğer Borçlar
62.502.509 417.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 62.048.214 1.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
454.295 416.360
Ertelenmiş Gelirler
8 26.335.333 94.025.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.350.503 20.955.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
158.014 158.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.192.489 20.797.708
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 315.385 890.737
ARA TOPLAM
1.082.485.481 1.145.411.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.082.485.481 1.145.411.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 569.496.044 466.384.594
Ertelenmiş Gelirler
8 985.117 11.503.074
Uzun Vadeli Karşılıklar
260.253 238.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
260.253 238.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
570.741.414 478.126.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.653.226.895 1.623.537.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
110.957.694 217.473.068
Ödenmiş Sermaye
14 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.477 17.753
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -31.477 17.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -31.477 17.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.802.656 4.802.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.652.659 21.582.841
Net Dönem Karı veya Zararı
-106.466.144 11.069.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.957.694 217.473.068
TOPLAM KAYNAKLAR
1.764.184.589 1.841.010.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 125.171.758 110.788.770 61.211.918 56.586.836
Satışların Maliyeti
15 -86.864.704 -69.629.417 -43.286.150 -40.709.175
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.307.054 41.159.353 17.925.768 15.877.661
BRÜT KAR (ZARAR)
38.307.054 41.159.353 17.925.768 15.877.661
Genel Yönetim Giderleri
16 -12.258.124 -3.620.128 -5.790.457 -1.738.018
Pazarlama Giderleri
16 -7.451.239 -12.735.739 -4.266.474 -6.764.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
37.578.813 57.612.689 8.128.831 31.415.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.714.569 -34.459.164 -12.960.541 -5.402.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.461.935 47.957.011 3.037.127 33.389.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.500 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -50.000 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.481.435 47.907.011 3.037.127 33.389.291
Finansman Gelirleri
18 920.016 334.283 907.838 151.165
Finansman Giderleri
18 -141.867.595 -43.805.535 -94.885.348 -9.672.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-106.466.144 4.435.759 -90.940.383 23.868.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.466.144 4.435.759 -90.940.383 23.868.242
DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.466.144 4.435.759 -90.940.383 23.868.242
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-106.466.144 4.435.759 -90.940.383 23.868.242
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 20 -1,33080000 0,05540000 -1,13680000 0,29830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.230 -21.249 -23.279 -12.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.230 -21.249 -23.279 -12.249
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.230 -21.249 -23.279 -12.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-106.515.374 4.414.510 -90.963.662 23.855.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-106.515.374 4.414.510 -90.963.662 23.855.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701684


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4769 Değişim: -0,22%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2360 Değişim: -0,43%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
803,59 Değişim: 0,39%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,03
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.