KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 23:38
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 145.332.389 109.120.215
Satışların Maliyeti
27.2 -132.397.567 -100.521.835 12.934.822 8.598.380
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -34.286.051 -30.336.997
Pazarlama Giderleri
28.2 -6.248.987 -5.422.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 11.643.086 12.117.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -9.942.470 -9.578.534
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.899.600 -24.622.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 1.426.778 931.203
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -42.918 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -2.006 40.318
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.517.746 -23.651.018
Finansman Gelirleri
32.1 59.214.293 10.429.617
Finansman Giderleri
32.2 -134.469.442 -75.283.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-99.772.895 -88.504.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.355.760 7.763.344
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -1.084.749 -5.321.791
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 13.440.509 13.085.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.417.135 -80.741.346
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 -115.758 -90.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.532.893 -80.832.123
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 56.884 -508.731
Ana Ortaklık Payları
35 -87.589.777 -80.323.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,15533500 -0,19651400
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,15513000 -0,19629200
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00020500 -0,00022200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.299.913 3.029.534
Dönem Karı (Zararı)
35 -87.532.893 -80.832.123
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35 -87.417.135 -80.741.346
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 -115.758 -90.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.401.277 66.794.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 39.268.848 24.334.281
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
630.959 467.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 630.959 443.631
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 23.841
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.616.822 15.073.342
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 21.148.391 17.143.481
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 3.046.861 4.075.475
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -4.578.430 -6.145.614
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.738.736 41.776.397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.413.579 -1.771.878
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -8.413.579 -1.771.878
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -13.440.509 -13.085.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.475.428 23.666.963
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -61.003 4.407.516
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
72.732.797 35.769.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 51.941.274 -58.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 20.791.523 35.828.179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -461.683 236.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.146.490 5.622.514
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -895.432 -582.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 15.041.922 6.204.790
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.367.856 -1.050.502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -9.635.836 -21.476.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.650.001 2.495.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 45.984 951.549
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -10.695.985 1.544.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 377.636 -337.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.687.960 161.985
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.119.159 1.355.893
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 177.844 8.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -2.297.003 1.347.093
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 4.923.999 -1.441.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.833.628 -2.076.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 40.707 -185.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -24.874.335 -1.891.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.343.812 9.629.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -21.043.899 -6.599.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.864.124 -30.378.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
657.186 57.626
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 654.618 57.626
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 2.568 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.521.310 -26.469.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -31.518.145 -26.460.386
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -3.165 -9.441
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -3.966.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.067.886 -30.055.820
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
942.622 104.508.101
Kredilerden Nakit Girişleri
9 942.622 104.508.101
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.862.117 -117.420.440
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -12.862.117 -117.420.440
Ödenen Faiz
32 -40.330.917 -22.587.430
Alınan Faiz
32 19.182.526 5.443.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.632.097 -57.404.800
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 11.850.958 7.270.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.781.139 -50.134.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 291.565.401 283.008.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 269.784.262 232.874.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 269.784.262 291.565.401
Finansal Yatırımlar
8 33.275.000 33.213.997
Ticari Alacaklar
207.193.634 275.348.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 37.618.569 89.559.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 169.575.065 185.788.158
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 6.546.261 6.084.578
Diğer Alacaklar
17.361.948 6.763.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.406.880 4.879.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 11.955.068 1.883.966
Stoklar
14 31.735.230 34.103.086
Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.304.165 19.546.234
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 21.043.899 25.125.755
Diğer Dönen Varlıklar
25.1 18.852.967 16.869.890
ARA TOPLAM
626.097.366 708.620.295
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
626.097.366 708.620.295
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 69.718.570 69.718.570
Diğer Alacaklar
6.735.423 6.354.753
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.420.176 5.052.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.315.247 1.302.516
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 128.885.821 120.472.242
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.409.943.458 1.409.943.458
Maddi Duran Varlıklar
19 3.843.974.067 3.842.032.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 300.113.226 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.180.530 3.232.994
Peşin Ödenmiş Giderler
15 57.289.844 48.411.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 37.685.994 32.776.869
Diğer Duran Varlıklar
25.2 8.348.566 10.372.350
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.865.875.499 5.543.315.593
TOPLAM VARLIKLAR
6.491.972.865 6.251.935.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 23.827.434 17.425.181
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 333.565.219 313.018.317
Ticari Borçlar
99.860.541 108.011.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 186.071 140.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 99.674.470 107.871.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 6.523.901 6.146.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 15.115.351 12.427.391
Diğer Borçlar
27.613.845 31.113.840
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 1.579.696 1.401.852
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 26.034.149 29.711.988
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 20.892.160 16.078.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 1.084.749 18.227.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.364.677 3.291.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 4.714.895 2.641.486
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 649.782 649.782
ARA TOPLAM
533.847.877 525.740.561
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
533.847.877 525.740.561
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.079.214.482 768.390.693
Ticari Borçlar
10 0 141.023
Diğer Borçlar
12 2.173.049 792.213
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 110.652 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.527.795 5.384.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.527.795 5.384.329
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 947.470.988 956.340.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.035.496.966 1.731.048.692
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.569.344.843 2.256.789.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.868.741.464 3.941.253.288
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.912.684 410.912.684
Geri Alınmış Paylar (-)
26.10 -433.231.278 -433.231.278
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.710.445 -53.710.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.215.536.710 2.223.943.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.215.536.710 2.223.943.222
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.9 2.193.710.804 2.201.741.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.7 -1.648.853 -1.273.065
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.4 23.474.759 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.874.786 137.457.370
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 152.874.786 137.457.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 464.221.347 464.221.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.8 635.851.500 367.924.602
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -87.589.777 259.859.849
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 53.886.558 53.893.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.922.628.022 3.995.146.635
TOPLAM KAYNAKLAR
6.491.972.865 6.251.935.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919
Transferler
-11.012.736 7.986.162 -7.197.867 11.012.736 311.355.363 -312.143.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.161 11.306.512 -80.323.392 -68.969.719 151.023 -68.818.696
Dönem Karı (Zararı)
-80.323.392 -80.323.392 -508.731 -80.832.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.161 11.306.512 11.353.673 659.754 12.013.427
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
264.827.574 14.555.543 -279.383.117
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.333.518 2.333.518
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -389.406.194 0 -53.710.445 1.421.646.510 -1.346.109 23.474.759 82.542.055 420.396.263 394.637.972 -80.323.392 2.792.700.040 24.918.701 2.817.618.741
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -433.231.278 0 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635
Transferler
-8.030.724 267.890.573 -259.859.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.788 15.417.416 -87.589.777 -72.548.149 29.536 -72.518.613
Dönem Karı (Zararı)
-87.589.777 -87.589.777 56.884 -87.532.893
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.788 15.417.416 15.041.628 -27.348 15.014.280
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
36.325 36.325 -36.325 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -433.231.278 0 -53.710.445 2.193.710.804 -1.648.853 23.474.759 152.874.786 464.221.347 635.851.500 -87.589.777 3.868.741.464 53.886.558 3.922.628.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.532.893 -80.832.123
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-433.186 45.929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -541.483 56.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
108.297 -10.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 108.297 -10.774
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.447.466 11.967.498
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 15.447.466 11.967.498
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.014.280 12.013.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.518.613 -68.818.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.536 151.023
Ana Ortaklık Payları
-72.548.149 -68.969.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763425


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.387 Değişim: -2,28% Hacim : 6.645 Mio.TL Son veri saati : 15:00
Düşük 1.387 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6684 Değişim: 0,25%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1560 Değişim: 0,16%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,47 Değişim: 0,30%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.