;

KAP ***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 - 21:25
KAP ***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 461.156.862 125.194.826
Satışların Maliyeti
19 -380.674.706 -92.761.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.482.156 32.433.379
BRÜT KAR (ZARAR)
80.482.156 32.433.379
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.876.037 -5.879.063
Pazarlama Giderleri
20 -20.017.906 -13.396.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 683.622 398.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -167.882 -2.210.556
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.103.953 11.345.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 403.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.103.953 11.749.594
Finansman Gelirleri
22 1.250.613 69.704
Finansman Giderleri
22 -7.574.900 -11.561.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.779.666 257.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -9.061.852 600.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -12.172.952 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.111.100 600.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.717.814 858.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.717.814 858.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.717.814 858.473
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.013.205 30.496.192
Dönem Karı (Zararı)
32.717.814 858.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.095.952 19.536.473
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.431.370 8.415.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.791.360 587.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.791.360 587.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.811.370 11.491.880
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.763.530 -69.704
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.574.900 11.561.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.061.852 -600.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -357.797
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.290.769 9.884.307
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.039.452 3.777.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-251.804 -29.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.787.648 3.806.804
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
124.167 6.213.573
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
124.167 6.213.573
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.851.852 468.496
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.097.631 4.746.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.290.030 1.511.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.807.601 3.235.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.600.871 205.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.222.134 -5.527.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.222.134 -5.527.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.522.997 30.279.253
Alınan Faiz
512.917 280.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.709 -63.283
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.055.172 -7.861.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 246.425
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 246.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.055.172 -8.357.610
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.055.172 -8.357.610
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.491.991 100.619.396
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 127.341.951
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 127.341.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -17.693.975
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -17.693.975
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.718.278 -3.107.637
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-1.011.691 -1.931.011
Alınan Faiz
1.237.978 69.704
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -4.059.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.466.042 123.254.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.466.042 123.254.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.