KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2019 - 11:00
KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 -2.465.060 -2.390.285 -4.855.345 2.006.170 2.006.170
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
36 -2.390.285 2.390.285 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
478.893 478.893 478.893 478.893
Dönem Karı (Zararı)
478.893 478.893 478.893 478.893
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -502 -502 610.570 -4.376.452 1.429.887 -2.467.672 8.914.448 8.914.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.349.394 -675.400
Dönem Karı (Zararı)
36 1.429.887 478.893
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
549.779 -375.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 132.569 326.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.854 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 4.854 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 412.356 -702.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.329.060 -778.413
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-738.091 -926.550
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 931.449 -931.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.669.540 4.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.084.185 216.980
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -8.245.141 350.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 160.956 -133.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.228 -57.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 635 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.863 -57.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.692 -2.055
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.515.940 6.434
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.515.468 -1.829
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
472 8.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.188 -16.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -16.188 -16.188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.349.394 -675.400
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.036 -7.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 6.036 -7.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-343.358 -683.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-343.358 -683.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
398.947 1.083.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.589 400.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 57.389 400.747
Finansal Yatırımlar
7 0 7.793
Ticari Alacaklar
62 931.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,37 0 931.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 62 90
Diğer Alacaklar
8.246.518 162.333
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.245.141 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.377 162.333
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 17.927 113.308
ARA TOPLAM
8.321.896 1.615.720
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.321.896 1.615.720
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 15.223 13.466
Ticari Alacaklar
1.834.916 165.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.834.916 165.291
Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
16 57.952 174.408
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 384.432 701.407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.292.523 1.054.572
TOPLAM VARLIKLAR
10.614.419 2.670.292
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
160.685 170.913
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,37 635 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 160.050 170.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 3.692 0
Diğer Borçlar
1.530.740 14.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 1.521.487 5.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 9.253 8.781
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.854 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.854 0
ARA TOPLAM
1.699.971 185.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.699.971 185.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.699.971 185.229
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.914.448 2.485.063
Ödenmiş Sermaye
27 11.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
200.945 200.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-502 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-502 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-502 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
610.570 610.570
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
610.570 610.570
Diğer Yedekler
27 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -4.376.452 -4.855.345
Net Dönem Karı veya Zararı
36 1.429.887 478.893
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.914.448 2.485.063
TOPLAM KAYNAKLAR
10.614.419 2.670.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -450.232 -435.797
Pazarlama Giderleri
29 -6.033 -9.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 216.869 521.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -290.542 -265.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-529.938 -189.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.461.124 172.317
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -144.538 -146.295
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.786.648 -162.981
Finansman Gelirleri
33 49.225 -55.155
Finansman Giderleri
33 -2.626 -4.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.833.247 -222.514
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-403.360 701.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -86.260 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -317.100 701.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.429.887 478.893
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.429.887 478.893
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.429.887 478.893
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-502 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
125 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
125 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-502 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.429.385 478.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.429.385 478.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750743


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.