KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:51
KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 8.631.935 6.936.873
Satışların Maliyeti
29 -6.696.890 -5.068.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.935.045 1.868.692
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
442.999 434.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
442.999 434.532
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-259.107 -300.251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-259.107 -300.251
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
183.892 134.281
BRÜT KAR (ZARAR)
2.118.937 2.002.973
Genel Yönetim Giderleri
30 -345.909 -284.288
Pazarlama Giderleri
30 -126.682 -84.777
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -64.217 -56.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 99.905 79.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -135.847 -78.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.546.187 1.578.163
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 148.833 79.082
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -26.135 -24.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 603.577 474.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.272.462 2.107.022
Finansman Gelirleri
33 1.042.685 1.392.480
Finansman Giderleri
33 -3.212.847 -3.410.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
102.300 89.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
62.290 133.828
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -26.853 -31.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 89.143 164.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
164.590 222.834
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38 -6.912 -26.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
157.678 196.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 116.773 82.337
Ana Ortaklık Payları
40.905 113.728
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-603.609 -940.956
Dönem Karı (Zararı)
40.905 113.728
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.905 113.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
236.045 -219.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
253.992 271.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
148.355 133.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.834 7.528
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
134.521 126.312
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
257.923 407.574
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.669 -456.857
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-26.669 -456.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-423.482 -496.358
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-423.482 -496.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-92.098 -163.513
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
118.024 84.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-630.791 -663.527
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.113.484 -396.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.255 -123.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-112.303 -1.321.461
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-112.303 -1.321.461
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-443.220 27.078
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
154.488 -72.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.291.754 1.143.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-155.823 39.927
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-155.823 39.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.146 7.262
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.146 7.262
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-154.986 485.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.618 -453.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
74.416 -232.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-265.034 -221.151
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-353.841 -769.757
Ödenen Temettüler
-61.788 -42.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-176.427 -16.990
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-11.553 -111.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-975.485 -1.596.114
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-138.671
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
66.130
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-19.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-885.720 -1.570.027
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-793.538 -1.418.423
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.182 -151.604
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.168
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-5.812
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.188
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-224 -10.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.010.789 2.993.610
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.298.562 3.442.712
Kredilerden Nakit Girişleri
2.298.562 3.442.712
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
86.516 80.776
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-197.350 -112.213
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-176.939 -417.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
431.695 456.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
431.695 456.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.358.210 901.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.789.905 1.358.210


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.789.905 1.358.210
Finansal Yatırımlar
8 20.910 15.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.910 15.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 20.910 15.098
Ticari Alacaklar
2.460.561 1.346.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.212 17.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.424.349 1.329.795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 1.581.014 1.221.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.581.014 1.221.780
Diğer Alacaklar
180.451 246.296
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 149.399 90.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 31.052 155.826
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
3.134.060 3.021.757
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
17 3.134.060 3.021.757
Türev Araçlar
41.754 63.825
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
41.754 63.825
Stoklar
14 1.809.183 1.365.963
Peşin Ödenmiş Giderler
15 179.501 320.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 179.501 320.627
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 165.561 29.488
Diğer Dönen Varlıklar
27 422.149 496.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 422.149 496.565
ARA TOPLAM
11.785.049 9.486.507
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
38 141.401 130.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.926.450 9.617.471
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
18 4.803 4.838
Ticari Alacaklar
7.491 7.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.491 7.670
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 617.310 812.360
Diğer Alacaklar
9.032 10.442
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 9.032 10.442
Türev Araçlar
304.514 88.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19 3.498.388 3.074.906
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22 2.893.334 2.865.158
Maddi Duran Varlıklar
21 3.599.135 2.967.540
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
476.564 461.291
Şerefiye
20 73.537 73.537
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24 403.027 387.754
Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.965 30.327
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 1.182.468 404.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
34 333.835 293.481
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
38 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.943.839 11.020.742
TOPLAM VARLIKLAR
24.870.289 20.638.213
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.273.173 3.716.756
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.273.173 3.716.756
Banka Kredileri
10 3.860.096 2.596.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 106.688 128.626
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 1.263.268 936.306
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 43.121 55.453
Diğer Finansal Yükümlülükler
904.639 909.077
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
11 904.639 909.077
Ticari Borçlar
3.082.861 1.938.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 288 2.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.082.573 1.936.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 32.943 27.891
Diğer Borçlar
955.284 1.084.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 13.308 7
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 941.976 1.084.091
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
115.330 271.153
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 115.330 271.153
Türev Araçlar
51.096 54.508
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 909 2.648
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 909 2.648
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 21.091 2.932
Kısa Vadeli Karşılıklar
336.477 244.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 24.558 24.174
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 311.919 220.107
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 76.892 102.922
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 76.892 102.922
ARA TOPLAM
10.850.695 8.354.913
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
38 1.116
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.850.695 8.356.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.029.042 7.286.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.029.042 7.286.897
Banka Kredileri
10 7.388.980 6.588.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 249.757 318.273
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 390.305 380.254
Ticari Borçlar
509.955 362.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 509.955 362.415
Diğer Borçlar
828.769 1.074.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 828.769 1.074.016
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 227 115
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 227 115
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 90.375 42.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 45.415 34.386
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
44.960 7.687
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 908.874 240.887
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 38.667 30.823
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 38.667 30.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.405.909 9.037.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.256.604 17.393.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.166.291 2.941.482
Ödenmiş Sermaye
28 713.216 713.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.903.287 1.607.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 846.933 851.771
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 846.933 851.771
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 1.008.237 743.969
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
28 48.117 12.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
167.292 80.776
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
167.292 80.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
167.292 80.776
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 696.327 275.265
Yasal Yedekler
28 696.327 275.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-354.736 150.564
Net Dönem Karı veya Zararı
40.905 113.728
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 447.394 303.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.613.685 3.244.958
TOPLAM KAYNAKLAR
24.870.289 20.638.213


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
713.216 -4.596 501.893 241.373 30.988 250.385 162.483 218.989 2.114.731 232.461 2.347.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
-56.581 -56.581 -56.581
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
218.989 -218.989 0 -11.618 -11.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.776 80.776 80.776
Dönem Karı (Zararı)
0 113.728 113.728 113.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.880 349.878 502.595 -19.079 24.880 -144.462 718.692 718.692
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-42.944 -42.944 -42.944
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
13.080 13.080 13.080
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 82.633 82.633
Dönem Sonu Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 851.771 0 0 0 743.968 0 0 0 0 0 0 0 11.909 0 0 0 0 80.776 0 0 0 0 275.265 0 0 0 150.565 113.728 0 2.941.482 303.476 3.244.958
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 851.771 0 0 0 743.968 0 0 0 0 0 0 0 11.909 0 0 0 0 80.776 0 0 0 0 275.265 0 0 0 150.565 113.728 0 2.941.482 303.476 3.244.958
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 19 19
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
403.927 -290.199 -113.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
86.516 17.135 -127.419 -23.768 -23.768
Dönem Karı (Zararı)
40.905 40.905 116.773 157.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.805 -4.838 264.268 33.119 295.354 295.354
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.529 Değişim: -0,97% Hacim : 30.740 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.549
Açılış: 2.539
16,5386 Değişim: -2,05%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,5206 Değişim: -1,72%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
969,58 Değişim: -2,27%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.