KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

15.10.2019 - 18:26
KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 3.672.947 2.429.554
Satışların Maliyeti
29 -2.798.664 -1.662.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
874.283 766.828
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
219.231 140.017
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
219.231 140.017
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-142.832 -87.410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-142.832 -87.410
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.399 52.607
BRÜT KAR (ZARAR)
950.682 819.435
Genel Yönetim Giderleri
30 -157.024 -155.510
Pazarlama Giderleri
30 -61.771 -37.160
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -33.012 -19.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 25.834 39.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -31.466 -20.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
693.243 625.836
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 13.604 29.970
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -770 -5.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 233.930 245.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
940.007 895.923
Finansman Gelirleri
33 487.106 490.321
Finansman Giderleri
33 -1.575.838 -1.347.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-148.725 38.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
122.894 -36.258
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -11.047 -9.521
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 133.941 -26.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.831 2.097
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38 -25.565 -29.499
DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.396 -27.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -21.582 -28.480
Ana Ortaklık Payları
-29.814 1.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.922 -148.318
Dönem Karı (Zararı)
-51.396 -27.402
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-51.396 -27.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.534 251.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
167.743 130.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.327 22.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.053 11.496
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27.274 11.086
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
136.067 416.761
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-314 -154.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-314 -154.506
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-233.930 -245.886
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-233.930 -245.886
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-133.941 47.132
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21.582 35.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-346.733 -349.799
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.693 -91.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76.355 -43.902
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-520.099 -21.360
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.868 -62.272
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-266.055 -440.878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
676.156 169.973
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-218.016 -122.113
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-200.826 -198.928
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-17.190 76.815
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.540 263.504
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
65.540 263.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.053 -1.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.053 -1.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-394.595 -125.918
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11.470 -23.353
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
96.203 953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-793.642 -1.063.303
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
10 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-286 -21.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-720.916 -118.834
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-586.998 68.483
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.918 -187.317
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.136 -919.705
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-46.319 -2.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.038.178 1.450.591
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.219 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.219 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.371.146 1.520.524
Kredilerden Nakit Girişleri
1.371.146 1.520.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.434 -31.630
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-230.434 -31.630
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
32.861
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-91.138
Ödenen Temettüler
-61.724 -11.798
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
52.547 -59.366
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.386 238.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.386 238.970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.356.716 901.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.314.330 1.140.641


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.314.330 1.356.716
Finansal Yatırımlar
8 82.919 15.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
82.919 15.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 82.919 15.098
Ticari Alacaklar
1.457.330 1.346.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.976 17.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.435.354 1.329.795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 2.062.044 1.221.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 2.062.044 1.221.780
Diğer Alacaklar
168.697 245.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 120.442 90.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 48.255 155.430
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.180.791 979.965
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
17 1.180.791 979.965
Türev Araçlar
100.131 63.825
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
100.131 63.825
Stoklar
14 2.049.113 1.529.014
Peşin Ödenmiş Giderler
15 328.799 316.559
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 236.850 265.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 91.949 51.529
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 21.509 28.507
Diğer Dönen Varlıklar
27 543.093 498.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 543.093 498.225
ARA TOPLAM
9.308.756 7.602.487
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
38 139.058 130.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.447.814 7.733.451
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
18 4.838 4.848
Ticari Alacaklar
5.931 7.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.931 7.670
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 601.855 812.360
Diğer Alacaklar
11.290 10.442
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 11.290 10.442
Türev Araçlar
144.416 88.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19 3.309.122 3.074.906
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22 2.886.875 2.860.739
Maddi Duran Varlıklar
21 3.040.291 2.572.083
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
936.454 851.803
Şerefiye
20 73.537 73.537
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24 862.917 778.266
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.114.024 1.860.209
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 333.197 171.289
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
34 303.744 293.481
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
38 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.692.037 12.608.335
TOPLAM VARLIKLAR
23.139.851 20.341.786
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.021.978 3.716.756
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.021.978 3.716.756
Banka Kredileri
10 3.720.069 2.596.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 110.782 128.626
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 1.148.006 936.306
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 43.121 55.453
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.089.626 909.077
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
11 1.089.626 909.077
Ticari Borçlar
2.509.108 1.931.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.285 2.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.507.823 1.928.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 48.192 27.891
Diğer Borçlar
1.192.701 1.083.937
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 59.744 7
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 1.132.957 1.083.930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
253.963 271.153
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 253.963 271.153
Türev Araçlar
55.587 54.508
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.010 2.648
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.010 2.648
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 11.047 1.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
271.555 244.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 22.321 20.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 249.234 223.386
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 74.292 97.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 74.292 97.914
ARA TOPLAM
10.530.059 8.340.748
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
38 105.413 1.116
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.635.472 8.341.864
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.571.597 7.286.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.571.597 7.286.897
Banka Kredileri
10 6.877.601 6.588.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 306.666 318.273
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 387.330 380.254
Ticari Borçlar
457.996 359.852
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 457.996 359.852
Diğer Borçlar
1.033.943 1.074.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 1.033.943 1.074.016
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 923 115
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 923 115
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 53.439 34.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 53.439 34.386
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 228.369 204.014
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 35.998 30.823
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 35.998 30.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.382.265 8.990.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.017.737 17.331.967
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.733.222 2.709.101
Ödenmiş Sermaye
28 713.216 713.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.701.431 1.567.711
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 846.934 851.772
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 846.934 851.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 837.850 701.783
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
28 16.647 14.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
131.029 80.776
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
131.029 80.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
131.029 80.776
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 603.828 195.075
Yasal Yedekler
28 603.828 195.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-364.886 134.586
Net Dönem Karı veya Zararı
-51.396 17.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 388.892 300.718
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.122.114 3.009.819
TOPLAM KAYNAKLAR
23.139.851 20.341.786


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
713.216 -4.167 501.894 199.188 170.195 242.744 122.844 1.976.902 231.175 2.208.077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-54.973 -54.973 -54.973
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-51.799 -51.799 -51.799
Diğer Düzeltmeler
-6.262 -6.262 -6.262
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
2.992 119.852 -122.844 0 -8.242 -8.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-27.402 -27.402 -27.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.419 -155.083 416.761 -7.812 252.447 252.447
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-11.798 -11.798 -11.798
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
408.912 -399.566 -17.737 -8.391 -8.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-51.396 -51.396 -51.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.053 -4.838 136.067 9.544 133.720 133.720
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
32.980 32.980 32.980
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-61.724 -61.724 -61.724
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5 5 5
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: 0,00% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7558 Değişim: 0,21%
Düşük 8,7447 21.06.2021 Yüksek 8,7627
Açılış: 8,7447
10,3950 Değişim: 0,26%
Düşük 10,3735 21.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3735
498,70 Değişim: 0,61%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 499,36
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.