" />

KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:53
KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Yeni Bakiye
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-823 19.701 138.563 157.441 157.441
Kar Dağıtımı
15.000 174.195 -189.195
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.000 174.195 -189.195
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 3.294 20.809 53.164 293.532 138.563 969.362 969.362
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 3.088 61.403 56.696 1.438.503 2.309.690 2.309.690
Yeni Bakiye
750.000 3.088 61.403 56.696 1.438.503 2.309.690 2.309.690
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.010 509.283 431.273 431.273
Kar Dağıtımı
150.000 1.138.503 -1.438.503 -150.000 -150.000
Dağıtılan Temettü
-150.000 -150.000 -150.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
150.000 1.288.503 -1.438.503
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 3.088 -16.607 206.696 1.138.503 509.283 2.590.963 2.590.963


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.007.440 9.331.169 14.338.609 3.296.679 8.136.132 11.432.811
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 1.968.696 140.290 2.108.986 1.773.578 111.193 1.884.771
Teminat Mektupları
III-1 1.928.696 104.392 2.033.088 1.773.578 101.569 1.875.147
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.928.696 104.392 2.033.088 1.773.578 101.569 1.875.147
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 35.898 35.898 0 9.624 9.624
Belgeli Akreditifler
0 35.898 35.898 0 9.624 9.624
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
40.000 0 40.000 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
10 161.466 161.476 8.180 216.416 224.596
Cayılamaz Taahhütler
10 161.466 161.476 8.180 216.416 224.596
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 161.466 161.466 8.170 216.416 224.586
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10 0 10 10 0 10
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.038.734 9.029.413 12.068.147 1.514.921 7.808.523 9.323.444
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.038.734 9.029.413 12.068.147 1.514.921 7.808.523 9.323.444
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.038.734 8.985.973 12.024.707 1.514.921 7.567.749 9.082.670
Swap Para Alım İşlemleri
76.584 5.173.047 5.249.631 0 3.804.542 3.804.542
Swap Para Satım İşlemleri
2.962.150 2.286.349 5.248.499 1.514.921 2.295.230 3.810.151
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 752.899 752.899 0 725.762 725.762
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 773.678 773.678 0 742.215 742.215
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 43.440 43.440 0 240.774 240.774
Para Alım Opsiyonları
0 21.237 21.237 0 119.609 119.609
Para Satım Opsiyonları
0 22.203 22.203 0 121.165 121.165
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.194.529 6.040.247 19.234.776 13.446.454 5.418.859 18.865.313
EMANET KIYMETLER
4.781.455 3.538.196 8.319.651 5.231.937 3.426.934 8.658.871
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.775.608 3.509.466 8.285.074 5.201.854 3.398.887 8.600.741
Tahsile Alınan Çekler
5.847 0 5.847 30.083 0 30.083
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 28.730 28.730 0 28.047 28.047
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
8.413.074 2.502.051 10.915.125 8.214.517 1.991.925 10.206.442
Menkul Kıymetler
105.423 957.660 1.063.083 105.423 934.915 1.040.338
Teminat Senetleri
2.292.274 159.374 2.451.648 2.024.658 155.589 2.180.247
Emtia
2.402.563 38.306 2.440.869 1.995.042 154.261 2.149.303
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.226.020 1.082.308 2.308.328 1.224.971 494.301 1.719.272
Diğer Rehinli Kıymetler
2.386.794 264.403 2.651.197 2.864.423 252.859 3.117.282
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
18.201.969 15.371.416 33.573.385 16.743.133 13.554.991 30.298.124


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
658.212 412.229
Alınan Faizler
823.089 236.325
Ödenen Faizler
-312.801 -97.067
Alınan Temettüler
51.936 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
244.128 49.306
Elde Edilen Diğer Kazançlar
37.890 82.057
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-96.972 -49.450
Ödenen Vergiler
-25.368 -4.439
Diğer
-63.690 195.497
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
170.161 1.503.432
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.277 15.720
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-600.108 -970.380
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
356.020 862.060
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-872.523 1.214.431
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.307.049 381.601
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
828.373 1.915.661
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
534.116 -1.847.076
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -9.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.306 -412
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-14.311.234 -10.072.139
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.852.140 8.235.501
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-4.484 -1.026
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-268.843 167.713
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.605.213 2.656.977
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.721.683 -2.487.911
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-150.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.373 -1.353
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
112.280 100.431
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.205.926 336.729
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.568.140 1.444.994
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.774.066 1.781.723


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
509.283 138.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-78.010 18.878
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -823
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-78.010 19.701
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-103.793 24.292
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.783 -4.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
431.273 157.441


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.274.720 4.391.496 12.666.216 6.539.189 6.328.270 12.867.459
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 3.212.216 2.673.627 5.885.843 1.067.426 4.370.764 5.438.190
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 264.500 1.679.323 1.943.823 564.033 1.874.246 2.438.279
Bankalar
I-3 2.951.134 994.304 3.945.438 205.482 2.496.518 2.702.000
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 300.161 0 300.161
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.418 0 -3.418 -2.250 0 -2.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 920.167 0 920.167 897.309 0 897.309
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
920.167 0 920.167 897.309 0 897.309
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 4.142.276 1.637.282 5.779.558 4.574.393 1.896.428 6.470.821
Devlet Borçlanma Senetleri
531.955 378.092 910.047 901.207 284.363 1.185.570
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.914 17.914 17.914 17.914
Diğer Finansal Varlıklar
3.592.407 1.259.190 4.851.597 3.655.272 1.612.065 5.267.337
Türev Finansal Varlıklar
I-2 61 80.587 80.648 61 61.078 61.139
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
61 80.587 80.648 61 61.078 61.139
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.068.154 1.168.975 4.237.129 2.737.016 911.408 3.648.424
Krediler
I-6 2.624.305 1.168.975 3.793.280 2.274.963 911.408 3.186.371
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 461.854 0 461.854 480.469 0 480.469
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.005 0 -18.005 -18.416 0 -18.416
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 271.260 0 271.260 271.260 0 271.260
Satış Amaçlı
271.260 0 271.260 271.260 0 271.260
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 65.050 0 65.050 65.050 0 65.050
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
65.050 0 65.050 65.050 0 65.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
65.050 0 65.050 65.050 0 65.050
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
16.159 0 16.159 15.753 0 15.753
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
30.473 0 30.473 29.511 0 29.511
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
30.473 0 30.473 29.511 0 29.511
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 47.470 0 47.470 47.470 0 47.470
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 89.624 930.455 1.020.079 36.019 542.342 578.361
VARLIKLAR TOPLAMI
11.862.910 6.490.926 18.353.836 9.741.268 7.782.020 17.523.288
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 506.522 688.901 1.195.423 902.199 565.011 1.467.210
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 1.441.128 1.147.585 2.588.713 572.458 1.796.476 2.368.934
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 1.742.606 0 1.742.606 1.850.812 0 1.850.812
Bonolar
1.184.583 0 1.184.583 1.360.884 0 1.360.884
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
558.023 0 558.023 489.928 0 489.928
FONLAR
II-4 2.388.183 3.255.274 5.643.457 2.329.985 4.102.187 6.432.172
Müstakrizlerin Fonları
20.120 68.394 88.514 33.774 10.743 44.517
Diğer
2.368.063 3.186.880 5.554.943 2.296.211 4.091.444 6.387.655
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
211 35.730 35.941 0 27.773 27.773
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 211 35.730 35.941 0 27.773 27.773
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 7.815 0 7.815 7.811 0 7.811
KARŞILIKLAR
II-10 29.933 69.791 99.724 41.329 68.134 109.463
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.552 0 13.552 29.470 0 29.470
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.381 69.791 86.172 11.859 68.134 79.993
CARİ VERGİ BORCU
II-11 282.582 0 282.582 165.785 0 165.785
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
6.726 0 6.726 28.135 0 28.135
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 96.067 96.067 0 93.785 93.785
Krediler
0 96.067 96.067 0 93.785 93.785
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 91.563 3.972.256 4.063.819 59.094 2.602.624 2.661.718
ÖZKAYNAKLAR
2.593.380 -2.417 2.590.963 2.297.483 12.207 2.309.690
Ödenmiş Sermaye
II-14 750.000 0 750.000 750.000 0 750.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.088 0 3.088 3.088 0 3.088
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 -14.190 -2.417 -16.607 49.196 12.207 61.403
Kar Yedekleri
206.696 0 206.696 56.696 0 56.696
Yasal Yedekler
27.681 0 27.681 27.681 0 27.681
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.015 0 2.015 2.015 0 2.015
Diğer Kar Yedekleri
177.000 0 177.000 27.000 0 27.000
Kar veya Zarar
1.647.786 0 1.647.786 1.438.503 0 1.438.503
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.138.503 0 1.138.503 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
509.283 0 509.283 1.438.503 0 1.438.503
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.090.649 9.263.187 18.353.836 8.255.091 9.268.197 17.523.288


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 804.682 262.557
Kredilerden Alınan Faizler
183.604 169.733
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
43 1.917
Bankalardan Alınan Faizler
107.052 1.792
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.033 68
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
438.456 49.093
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
438.456 49.093
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
24.143 20.487
Diğer Faiz Gelirleri
49.351 19.467
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -321.779 -140.087
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-74.643 -43.088
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-63.574 -8.532
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-120.905 -65.470
Kiralama Faiz Giderleri
-1.809 -477
Diğer Faiz Giderleri
-60.848 -22.520
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
482.903 122.470
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
233.706 19.829
Alınan Ücret ve Komisyonlar
244.128 49.306
Gayri Nakdi Kredilerden
11.465 5.426
Diğer
232.663 43.880
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.422 -29.477
Gayri Nakdi Kredilere
-1.654 -978
Diğer
-8.768 -28.499
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 51.990 17
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -22.284 79.452
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-54.788 72.501
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-40.415 -87.013
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
72.919 93.964
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 18.192 7.213
FAALİYET BRÜT KÂRI
764.507 228.981
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -23.242 -11.237
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -6.658 -10.989
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-43.695 -12.190
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -73.222 -18.114
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
617.690 176.451
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 617.690 176.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -108.407 -37.888
Cari Vergi Karşılığı
-104.033 -77.649
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.374 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 39.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 509.283 138.563
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 509.283 138.563
Grubun Karı (Zararı)
509.283 138.563
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143390


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0958 Değişim: 0,10%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2924 Değişim: 0,26%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.620,47 Değişim: 0,24%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.622,65
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.