" />

KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:19
KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 1.952 44.424 604 20.850 68.512 436.342 436.342
Yeni Bakiye
300.000 1.952 44.424 604 20.850 68.512 436.342 436.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.139 -5.328 93.699 150.510 150.510
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 8.512 -68.512
Kar Dağıtımı
68.512 -68.512
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.512 -68.512
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 1.952 106.563 -4.724 29.362 93.699 586.852 586.852
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990
Yeni Bakiye
360.000 1.952 118.781 -8 29.362 108.903 618.990 618.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.514 3.708 106.972 145.194 145.194
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 8.903 -108.903
Kar Dağıtımı
108.903 -108.903
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.903 -108.903
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 1.952 153.295 3.700 37.265 106.972 764.184 764.184


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.086.464 4.456.198 7.542.662 3.255.167 3.791.961 7.047.128
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 984.084 62.153 1.046.237 819.903 56.613 876.516
Teminat Mektupları
III-1 984.084 62.153 1.046.237 819.903 54.188 874.091
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
984.084 62.153 1.046.237 819.903 54.188 874.091
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 2.425 2.425
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 2.425 2.425
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
TAAHHÜTLER
0 0 20.000 20.000
Cayılamaz Taahhütler
0 0 20.000 20.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 20.000 20.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.102.380 4.394.045 6.496.425 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.102.380 4.394.045 6.496.425 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.084.044 4.363.085 6.447.129 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Swap Para Alım İşlemleri
1.818.653 1.818.653 1.908.902 1.908.902
Swap Para Satım İşlemleri
1.007.623 850.429 1.858.052 1.516.993 439.417 1.956.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.076.421 261.508 1.337.929 898.271 240.500 1.138.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.432.495 1.432.495 1.146.529 1.146.529
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
18.336 30.960 49.296
Para Alım Opsiyonları
9.168 15.480 24.648
Para Satım Opsiyonları
9.168 15.480 24.648
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.796.846 1.494.226 9.291.072 6.371.581 1.356.911 7.728.492
EMANET KIYMETLER
2.307.407 616.762 2.924.169 1.620.300 504.188 2.124.488
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.302.342 595.724 2.898.066 1.599.116 493.059 2.092.175
Tahsile Alınan Çekler
5.065 7.720 12.785 1.804 1.804
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.318 13.318 19.380 11.129 30.509
REHİNLİ KIYMETLER
5.489.439 877.464 6.366.903 4.751.281 852.723 5.604.004
Menkul Kıymetler
97.336 443.925 541.261 87.736 370.970 458.706
Teminat Senetleri
898.688 73.878 972.566 664.938 61.737 726.675
Emtia
1.300.789 17.757 1.318.546 841.169 14.839 856.008
Gayrimenkul
180.585 228.883 409.468 118.015 305.078 423.093
Diğer Rehinli Kıymetler
3.012.041 113.021 3.125.062 3.039.423 100.099 3.139.522
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.883.310 5.950.424 16.833.734 9.626.748 5.148.872 14.775.620


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
232.406 259.958
Alınan Faizler
439.661 309.122
Ödenen Faizler
-198.417 -157.679
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
75.103 25.838
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.338 95.901
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.205 88.252
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-53.407 -43.597
Ödenen Vergiler
-25.179 -36.873
Diğer
-48.898 -21.006
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-365.995 -49.208
Gerçeğe Uygunt (Artış) Azalış
-978.939 -830.842
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-70.071 -13.786
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
538.366 466.897
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
168.205 328.523
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-133.589 210.750
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-106.591 -45.230
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.493 -4.869
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.665.523 -7.652.650
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.566.794 7.616.175
Diğer
-5.369 -3.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
528.332 -77.218
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.566.247 4.141.025
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.034.968 -4.216.166
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.947 -2.077
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
119.236 41.782
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
407.388 130.084
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
395.941 493.637
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
803.329 623.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
106.972 93.699 31.325 36.554
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
38.222 56.811 -99.462 20.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.514 62.139 -95.966 24.296
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
37.578 67.535 -101.823 29.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.064 -5.396 5.857 -5.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.708 -5.328 -3.496 -3.777
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.630 -4.102 -1.262 -2.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.078 -1.226 -2.234 -1.626
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.194 150.510 -68.137 57.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
542.812 934.508 1.477.320 368.051 512.140 880.191
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 173.767 799.300 973.067 104.108 414.951 519.059
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 19.421 169.425 188.846 6.973 123.122 130.095
Bankalar
I-3 141.552 629.875 771.427 97.232 291.829 389.061
Para Piyasalarından Alacaklar
12.924 0 12.924 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-130 0 -130 -97 0 -97
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 22.539 0 22.539 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
22.539 0 22.539 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 346.469 119.522 465.991 227.741 94.212 321.953
Devlet Borçlanma Senetleri
Eden Menkul Değerler
247.566 0 247.566 210.023 0 210.023
Diğer Finansal Varlıklar
92.622 119.522 212.144 10.481 94.212 104.693
Türev Finansal Varlıklar
I-2 37 15.686 15.723 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
37 15.686 15.723 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.969.085 2.086.754 4.055.839 1.769.941 1.322.088 3.092.029
Krediler
I-6 2.083.734 2.086.754 4.170.488 1.868.017 1.322.088 3.190.105
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-114.649 0 -114.649 -98.076 0 -98.076
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 110.680 0 110.680 0 0 0
Satış Amaçlı
110.680 0 110.680 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14.369 0 14.369 13.843 0 13.843
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10.404 0 10.404 8.594 0 8.594
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.404 0 10.404 8.594 0 8.594
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 185.820 0 185.820 296.500 0 296.500
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 7.324 0 7.324
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 26.304 0 26.304 7.602 0 7.602
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 44.316 0 44.316 19.261 0 19.261
VARLIKLAR TOPLAMI
2.903.790 3.021.262 5.925.052 2.491.116 1.834.228 4.325.344
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 321.731 249.446 571.177 37.861 328.723 366.584
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 2.865 63.314 66.179 2.203 70.111 72.314
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 1.343.168 0 1.343.168 722.790 0 722.790
Bonolar
898.343 0 898.343 571.405 0 571.405
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
444.825 0 444.825 151.385 0 151.385
FONLAR
II-4 314.066 713.413 1.027.479 327.309 353.891 681.200
Müstakrizlerin Fonları
13.458 11.164 24.622 222.744 5.349 228.093
Diğer
300.608 702.249 1.002.857 104.565 348.542 453.107
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
91.364 26.635 117.999 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 91.364 26.635 117.999 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 7.094 0 7.094 6.996 0 6.996
KARŞILIKLAR
II-10 50.071 0 50.071 32.510 0 32.510
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
9.286 0 9.286 4.266 0 4.266
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
40.785 0 40.785 28.244 0 28.244
CARİ VERGİ BORCU
II-11 29.594 0 29.594 9.339 0 9.339
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 44.464 44.464 0 113.214 113.214
Krediler
0 44.464 44.464 0 37.158 37.158
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 76.056 76.056
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
176.265 1.727.378 1.903.643 94.584 1.524.979 1.619.563
ÖZKAYNAKLAR
758.228 5.956 764.184 621.450 -2.460 618.990
Ödenmiş Sermaye
II-14 460.000 0 460.000 360.000 0 360.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
155.247 0 155.247 120.733 0 120.733
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 -2.256 5.956 3.700 2.452 -2.460 -8
Kar Yedekleri
38.265 0 38.265 29.362 0 29.362
Yasal Yedekler
18.231 0 18.231 13.051 0 13.051
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.034 0 8.034 16.311 0 16.311
Diğer Kar Yedekleri
12.000 0 12.000 0 0 0
Kar veya Zarar
106.972 0 106.972 108.903 0 108.903
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
106.972 0 106.972 108.903 0 108.903
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.094.446 2.830.606 5.925.052 1.895.844 2.429.500 4.325.344


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 449.327 283.408 166.541 94.453
Kredilerden Alınan Faizler
384.982 214.171 141.270 80.637
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.068 975 2.327 312
Bankalardan Alınan Faizler
12.359 10.818 5.627 1.847
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
353 1.971 353 593
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
16.159 35.662 5.272 6.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
16.159 35.662 5.272 6.962
Diğer Faiz Gelirleri
29.406 19.811 11.692 4.102
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -220.621 -131.206 -90.601 -39.647
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-78.591 -39.181 -31.767 -17.409
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.291 -4.554 -1.478 -1.531
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-111.724 -65.432 -44.408 -20.473
Kiralama Faiz Giderleri
-863 -596 -265 -156
Diğer Faiz Giderleri
-23.152 -21.443 -12.683 -78
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
228.706 152.202 75.940 54.806
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
67.083 18.863 21.299 4.218
Alınan Ücret ve Komisyonlar
75.102 25.837 23.768 6.576
Gayri Nakdi Kredilerden
13.789 12.695 4.852 3.911
Diğer
61.313 13.142 18.916 2.665
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.019 -6.974 -2.469 -2.358
Gayri Nakdi Kredilere
-1.885 -1.779 -625 -632
Diğer
-6.134 -5.195 -1.844 -1.726
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 200 89 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -66.632 53.969 -21.453 25.424
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
31.597 75.094 602 38.111
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-150.453 372 -45.216 8.146
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
52.224 -21.497 23.161 -20.833
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 10.130 6.081 -2.205 297
FAALİYET BRÜT KÂRI
239.487 231.204 73.581 84.745
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -27.330 -56.437 -2.734 -21.821
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -18.477 -10.420 -11.282 -5.070
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-24.732 -18.062 -8.079 -5.635
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -33.213 -35.575 -12.179 -15.925
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
135.735 110.710 39.307 36.294
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 135.735 110.710 39.307 36.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -28.763 -17.011 -7.982 260
Cari Vergi Karşılığı
-49.451 -33.837 -22.758 -6.672
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
20.688 16.826 14.776 6.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 106.972 93.699 31.325 36.554
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 106.972 93.699 31.325 36.554
Grubun Karı (Zararı)
106.972 93.699 31.325 36.554
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975292


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9257 Değişim: 0,09%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8782 Değişim: 0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.538,98 Değişim: 0,16%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.