" />

KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2021 - 20:00
KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289
Yeni Bakiye
300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.646 -49.845 93.686 150.487 150.487
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 8.418 -68.418
Kar Dağıtımı
68.418 -68.418
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.418 -68.418
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 1.952 151.070 -49.190 29.258 93.686 586.776 586.776
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Yeni Bakiye
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.514 3.676 107.150 145.340 145.340
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 8.906 -108.906
Kar Dağıtımı
108.906 -108.906
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.906 -108.906
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 1.952 153.295 3.700 38.164 107.150 764.261 764.261


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.086.464 4.456.198 7.542.662 3.255.167 3.791.961 7.047.128
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 984.084 62.153 1.046.237 819.903 56.613 876.516
Teminat Mektupları
III-1 984.084 62.153 1.046.237 819.903 54.188 874.091
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
984.084 62.153 1.046.237 819.903 54.188 874.091
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 2.425 2.425
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 2.425 2.425
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 20.000 0 20.000
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 20.000 0 20.000
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 20.000 0 20.000
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.102.380 4.394.045 6.496.425 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.102.380 4.394.045 6.496.425 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.084.044 4.363.085 6.447.129 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.818.653 1.818.653 0 1.908.902 1.908.902
Swap Para Satım İşlemleri
1.007.623 850.429 1.858.052 1.516.993 439.417 1.956.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.076.421 261.508 1.337.929 898.271 240.500 1.138.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.432.495 1.432.495 0 1.146.529 1.146.529
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
18.336 30.960 49.296 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
9.168 15.480 24.648 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
9.168 15.480 24.648 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.796.846 1.494.226 9.291.072 6.371.581 1.356.911 7.728.492
EMANET KIYMETLER
2.307.407 616.762 2.924.169 1.620.300 504.188 2.124.488
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.302.342 595.724 2.898.066 1.599.116 493.059 2.092.175
Tahsile Alınan Çekler
5.065 7.720 12.785 1.804 0 1.804
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 13.318 13.318 19.380 11.129 30.509
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
5.489.439 877.464 6.366.903 4.751.281 852.723 5.604.004
Menkul Kıymetler
97.336 443.925 541.261 87.736 370.970 458.706
Teminat Senetleri
898.688 73.878 972.566 664.938 61.737 726.675
Emtia
1.300.789 17.757 1.318.546 841.169 14.839 856.008
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
180.585 228.883 409.468 118.015 305.078 423.093
Diğer Rehinli Kıymetler
3.012.041 113.021 3.125.062 3.039.423 100.099 3.139.522
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.883.310 5.950.424 16.833.734 9.626.748 5.148.872 14.775.620


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1 231.737 259.972
Alınan Faizler
441.921 298.123
Ödenen Faizler
-206.536 -146.668
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
75.126 25.838
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.623 95.901
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.205 88.252
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-49.553 -43.597
Ödenen Vergiler
-25.030 -36.871
Diğer
-48.019 -21.006
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
VI-1 -162.890 -49.193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-48.820 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-951.498 -830.842
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 -66.927 -13.854
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
736.290 466.897
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 168.065 328.606
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
VI-1 68.847 210.779
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
VI-1 -61.252 -63.056
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-33.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-740 -4.869
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.710.118 -7.652.650
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.687.779 7.598.349
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
VI-1 -5.173 -3.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
256.247 -59.421
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.066.567 4.158.822
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.807.373 -4.216.166
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.947 -2.077
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
119.236 41.782
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI-2 383.078 130.084
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
395.941 493.637
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 779.019 623.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
107.150 93.686 30.945 36.487
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
38.190 56.801 -99.456 20.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.514 106.646 -95.966 68.803
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
37.578 112.042 -101.823 74.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.064 -5.396 5.857 -5.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.676 -49.845 -3.490 -48.262
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.598 -48.618 -1.256 -46.635
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.078 -1.227 -2.234 -1.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.340 150.487 -68.511 57.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
544.596 934.508 1.479.104 445.253 512.140 957.393
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 149.458 799.300 948.758 104.108 414.951 519.059
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 19.421 169.425 188.846 6.973 123.122 130.095
Bankalar
I-3 130.167 629.875 760.042 97.232 291.829 389.061
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-130 0 -130 -97 0 -97
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 49.400 0 49.400 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
49.400 0 49.400 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 345.701 119.522 465.223 304.943 94.212 399.155
Devlet Borçlanma Senetleri
6.281 0 6.281 7.237 0 7.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
247.566 247.566 210.023 0 210.023
Diğer Finansal Varlıklar
91.854 119.522 211.376 87.683 94.212 181.895
Türev Finansal Varlıklar
I-2 37 15.686 15.723 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
37 15.686 15.723 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.941.631 2.086.754 4.028.385 1.769.941 1.322.088 3.092.029
Krediler
I-6 2.056.293 2.086.754 4.143.047 1.868.017 1.322.088 3.190.105
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-114.662 0 -114.662 -98.076 0 -98.076
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 110.680 0 110.680 0 0 0
Satış Amaçlı
110.680 0 110.680 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 36.050 0 36.050 3.050 0 3.050
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
36.050 0 36.050 3.050 0 3.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
36.050 0 36.050 3.050 0 3.050
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12.867 0 12.867 13.843 0 13.843
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10.240 0 10.240 8.594 0 8.594
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.240 0 10.240 8.594 0 8.594
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 185.820 0 185.820 296.500 0 296.500
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 7.324 0 7.324
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 25.925 0 25.925 7.602 0 7.602
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 41.116 0 41.116 19.187 0 19.187
VARLIKLAR TOPLAMI
2.908.925 3.021.262 5.930.187 2.571.294 1.834.228 4.405.522
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 321.731 249.446 571.177 37.861 328.723 366.584
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 2.865 63.314 66.179 2.203 70.111 72.314
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 997.605 0 997.605 648.713 0 648.713
Bonolar
549.313 0 549.313 497.328 0 497.328
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
448.292 0 448.292 151.385 0 151.385
FONLAR
II-4 665.037 713.414 1.378.451 480.359 353.891 834.250
Müstakrizlerin Fonları
363.457 11.164 374.621 222.744 5.349 228.093
Diğer
301.580 702.250 1.003.830 257.615 348.542 606.157
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
91.364 26.635 117.999 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 91.364 26.635 117.999 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 7.094 0 7.094 6.996 0 6.996
KARŞILIKLAR
II-10 50.071 0 50.071 32.510 0 32.510
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
9.286 0 9.286 4.266 0 4.266
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
40.785 0 40.785 28.244 0 28.244
CARİ VERGİ BORCU
II-11 29.243 0 29.243 9.330 0 9.330
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 44.464 44.464 0 113.214 113.214
Krediler
0 44.464 44.464 0 37.158 37.158
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 76.056 76.056
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
176.265 1.727.378 1.903.643 95.867 1.524.979 1.620.846
ÖZKAYNAKLAR
758.305 5.956 764.261 621.381 -2.460 618.921
Ödenmiş Sermaye
II-14 460.000 0 460.000 360.000 0 360.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
155.247 0 155.247 120.733 0 120.733
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 -2.256 5.956 3.700 2.484 -2.460 24
Kar Yedekleri
38.164 0 38.164 29.258 0 29.258
Yasal Yedekler
18.220 0 18.220 13.040 0 13.040
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.944 0 7.944 16.218 0 16.218
Diğer Kar Yedekleri
12.000 0 12.000 0 0 0
Kar veya Zarar
107.150 0 107.150 108.906 0 108.906
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
107.150 0 107.150 108.906 0 108.906
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.099.580 2.830.607 5.930.187 1.976.022 2.429.500 4.405.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 450.952 272.881 164.391 94.148
Kredilerden Alınan Faizler
383.393 214.171 139.681 80.637
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.068 975 2.327 312
Bankalardan Alınan Faizler
12.107 10.818 5.384 1.847
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 1.971 0 593
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15.656 37.368 4.769 8.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
15.656 37.368 4.769 8.029
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
33.728 7.578 12.230 2.730
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -227.904 -120.666 -92.540 -39.388
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-81.116 -39.181 -33.068 -17.409
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.291 -4.554 -1.478 -1.531
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-112.262 -63.484 -44.572 -19.554
Kiralama Faiz Giderleri
-863 -596 -265 -156
Diğer Faiz Giderleri
-27.372 -12.851 -13.157 -738
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
223.048 152.215 71.851 54.760
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
67.118 18.863 21.332 4.218
Alınan Ücret ve Komisyonlar
75.125 25.837 23.791 6.576
Gayri Nakdi Kredilerden
13.789 12.695 4.852 3.911
Diğer
61.336 13.142 18.939 2.665
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.007 -6.974 -2.459 -2.358
Gayri Nakdi Kredilere
-1.885 -1.779 -625 -632
Diğer
-6.122 -5.195 -1.834 -1.726
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 200 89 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -65.686 53.969 -20.507 25.424
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.544 75.094 1.549 38.111
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-150.452 372 -45.215 8.146
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
52.222 -21.497 23.159 -20.833
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 10.068 6.081 -2.265 299
FAALİYET BRÜT KÂRI
234.748 231.217 70.411 84.701
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -27.325 -56.453 -2.729 -21.828
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -18.477 -10.420 -11.282 -5.070
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -22.804 -18.062 -7.294 -5.635
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.217 -35.585 -10.364 -15.941
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
135.925 110.697 38.742 36.227
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 135.925 110.697 38.742 36.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -28.775 -17.011 -7.797 260
Cari Vergi Karşılığı
-49.084 -33.837 -22.433 -6.672
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
20.309 16.826 14.636 6.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 107.150 93.686 30.945 36.487
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 107.150 93.686 30.945 36.487
Grubun Karı (Zararı)
107.150 93.686 30.945 36.487
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973795


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.