KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.08.2021 - 18:32
KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289
Yeni Bakiye
300.000 1.952 44.424 655 20.840 68.418 436.289 436.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.843 -1.583 57.199 93.459 93.459
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 8.418 -68.418
Kar Dağıtımı
68.418 -68.418
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.418 -68.418
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 1.952 82.267 -928 29.258 57.199 529.748 529.748
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Yeni Bakiye
360.000 1.952 118.781 24 29.258 108.906 618.921 618.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
130.480 7.166 76.205 213.851 213.851
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 8.906 -108.906
Kar Dağıtımı
108.906 -108.906
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108.906 -108.906
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000 1.952 249.261 7.190 38.164 76.205 832.772 832.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.186.359 4.907.769 8.094.128 3.255.167 3.791.961 7.047.128
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 752.411 61.311 813.722 819.903 56.613 876.516
Teminat Mektupları
III-1 752.411 61.311 813.722 819.903 54.188 874.091
Diğer Teminat Mektupları
752.411 61.311 813.722 819.903 54.188 874.091
Akreditifler
2.425 2.425
Belgeli Akreditifler
2.425 2.425
TAAHHÜTLER
20.000 20.000 20.000 20.000
Cayılamaz Taahhütler
20.000 20.000 20.000 20.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.000 20.000 20.000 20.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.413.948 4.846.458 7.260.406 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.413.948 4.846.458 7.260.406 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
41.628 41.628 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
20.817 20.817 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
20.811 20.811 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.413.948 4.804.830 7.218.778 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Swap Para Alım İşlemleri
2.162.698 2.162.698 1.908.902 1.908.902
Swap Para Satım İşlemleri
1.273.959 933.711 2.207.670 1.516.993 439.417 1.956.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.139.989 261.477 1.401.466 898.271 240.500 1.138.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.446.944 1.446.944 1.146.529 1.146.529
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.155.600 1.592.371 8.747.971 6.371.581 1.356.911 7.728.492
EMANET KIYMETLER
1.868.883 603.776 2.472.659 1.620.300 504.188 2.124.488
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.866.527 583.012 2.449.539 1.599.116 493.059 2.092.175
Tahsile Alınan Çekler
2.356 7.744 10.100 1.804 1.804
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.020 13.020 19.380 11.129 30.509
REHİNLİ KIYMETLER
5.286.717 988.595 6.275.312 4.751.281 852.723 5.604.004
Menkul Kıymetler
97.336 434.015 531.351 87.736 370.970 458.706
Teminat Senetleri
868.976 72.229 941.205 664.938 61.737 726.675
Emtia
1.131.342 17.361 1.148.703 841.169 14.839 856.008
Gayrimenkul
80.585 351.622 432.207 118.015 305.078 423.093
Diğer Rehinli Kıymetler
3.108.478 113.368 3.221.846 3.039.423 100.099 3.139.522
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.341.959 6.500.140 16.842.099 9.626.748 5.148.872 14.775.620


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
114.783 202.412
Alınan Faizler
266.610 208.188
Ödenen Faizler
-124.781 -105.193
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.334 19.261
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.367 48.024
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
543 87.541
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-34.008 -29.270
Ödenen Vergiler
-22.728 -22.783
Diğer
-63.554 -3.356
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
515.531 60.817
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-747.151 -315.382
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.433 40.964
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
784.481 349.988
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
517.634 -14.753
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
630.314 263.229
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
40.589 -56.388
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-30.000
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-455 -3.604
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.042.240 -4.629.285
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.115.541 4.578.869
Diğer
-2.257 -2.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.353 21.797
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.148.268 2.683.980
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.131.943 -2.660.376
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.972 -1.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.064 28.089
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
686.320 256.727
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
395.941 493.637
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.082.261 750.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
76.205 57.199 35.688 20.996
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
137.646 36.260 -117.635 75.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
130.480 37.843 -124.906 70.832
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
139.401 37.843 -132.526 70.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.921 7.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.166 -1.583 7.271 4.664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.855 -1.983 4.432 5.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.311 400 2.839 -865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.851 93.459 -81.947 96.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
443.603 1.273.404 1.717.007 445.253 512.140 957.393
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 78.054 1.148.475 1.226.529 104.108 414.951 519.059
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 77.780 144.416 222.196 6.973 123.122 130.095
Bankalar
I-3 438 1.004.059 1.004.497 97.232 291.829 389.061
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-164 -164 -97 -97
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 363.242 108.872 472.114 304.943 94.212 399.155
Devlet Borçlanma Senetleri
6.461 6.461 7.237 7.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
349.424 349.424 210.023 210.023
Diğer Finansal Varlıklar
7.357 108.872 116.229 87.683 94.212 181.895
Türev Finansal Varlıklar
I-2 2.307 16.057 18.364 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.307 16.057 18.364 36.202 2.977 39.179
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.860.164 1.980.031 3.840.195 1.769.941 1.322.088 3.092.029
Krediler
I-6 1.971.407 1.980.031 3.951.438 1.868.017 1.322.088 3.190.105
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-111.243 -111.243 -98.076 -98.076
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 33.050 0 33.050 3.050 0 3.050
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
33.050 33.050 3.050 3.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
33.050 33.050 3.050 3.050
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13.914 13.914 13.843 13.843
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.669 8.669 8.594 8.594
Diğer
8.669 8.669 8.594 8.594
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 296.500
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: 0,00% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8598 Değişim: -0,07%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8782
Açılış: 8,866
10,3930 Değişim: -0,39%
Düşük 10,3774 27.09.2021 Yüksek 10,4175
Açılış: 10,4175
501,59 Değişim: 0,51%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 501,75
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.