KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.02.2021 - 20:08
KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.323 0 0 0 0 68.418 101.741 0 101.741
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.113 -51.887 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.726 0 0 0 0 108.906 182.632 0 182.632
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.418 -68.418 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 -68.418 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.418 68.418 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 118.805 0 0 29.258 0 108.906 618.921 0 618.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.255.167 3.791.961 7.047.128 1.899.194 2.167.382 4.066.576
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 819.903 56.613 876.516 814.694 111.159 925.853
Teminat Mektupları
III-1 819.903 54.188 874.091 813.634 78.310 891.944
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
819.903 54.188 874.091 813.634 78.310 891.944
Banka Kredileri
0 0 0 0 2.113 2.113
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 2.113 2.113
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.425 2.425 1.060 30.736 31.796
Belgeli Akreditifler
0 2.425 2.425 1.060 30.736 31.796
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
20.000 0 20.000 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
20.000 0 20.000 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.000 0 20.000 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.415.264 3.735.348 6.150.612 1.084.500 2.056.223 3.140.723
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.415.264 3.735.348 6.150.612 1.084.500 2.056.223 3.140.723
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 308 298 606
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 154 149 303
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 154 149 303
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.415.264 3.735.348 6.150.612 1.084.192 2.055.925 3.140.117
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.908.902 1.908.902 0 882.027 882.027
Swap Para Satım İşlemleri
1.516.993 439.417 1.956.410 630.113 249.154 879.267
Swap Faiz Alım İşlemleri
898.271 240.500 1.138.771 454.079 208.464 662.543
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.146.529 1.146.529 0 716.280 716.280
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
6.371.581 1.356.911 7.728.492 4.466.921 1.244.774 5.711.695
EMANET KIYMETLER
1.620.300 504.188 2.124.488 1.121.475 380.023 1.501.498
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.599.116 493.059 2.092.175 1.121.432 371.113 1.492.545
Tahsile Alınan Çekler
1.804 0 1.804 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.380 11.129 30.509 43 8.910 8.953
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
4.751.281 852.723 5.604.004 3.344.386 864.751 4.209.137
Menkul Kıymetler
87.736 370.970 458.706 80.598 297.000 377.598
Teminat Senetleri
664.938 61.737 726.675 533.933 51.923 585.856
Emtia
841.169 14.839 856.008 356.784 11.880 368.664
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
118.015 305.078 423.093 393.325 447.529 840.854
Diğer Rehinli Kıymetler
3.039.423 100.099 3.139.522 1.979.746 56.419 2.036.165
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 1.060 0 1.060
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
9.626.748 5.148.872 14.775.620 6.366.115 3.412.156 9.778.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
267.571 146.586
Alınan Faizler
VI-1 405.857 435.382
Ödenen Faizler
-187.805 -240.680
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.197 57.527
Elde Edilen Diğer Kazançlar
108.327 13.361
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
88.252 24.616
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-60.749 -60.644
Ödenen Vergiler
-43.996 -18.728
Diğer
VI-1 -75.512 -64.248
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-434.663 -249.687
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.168.965 -501.572
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 5.302 -31.143
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
227.634 -1.426
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 501.366 284.454
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
VI-1 -167.092 -103.101
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
VI-1 -80.005 -124.784
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.065 -1.525
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.376.701 -6.036.930
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.311.349 5.918.018
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
VI-1 -6.588 -4.347
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
20.565 157.948
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.743.974 3.824.004
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.720.964 -3.743.681
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 80.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.445 -2.375
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
128.836 22.722
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI-2 -97.696 -47.215
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
493.637 540.852
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 395.941 493.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
108.906 68.418
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
73.726 33.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
73.726 33.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
80.169 33.602
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.443 -279
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.632 101.741


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
445.253 512.140 957.393 246.135 642.138 888.273
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 104.108 414.951 519.059 49.155 574.173 623.328
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 6.973 123.122 130.095 20.436 130.533 150.969
Bankalar
I-3 97.232 291.829 389.061 28.820 443.640 472.460
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-97 0 -97 -101 -101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 304.943 94.212 399.155 196.976 56.032 253.008
Devlet Borçlanma Senetleri
7.237 0 7.237 477 0 477
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
210.023 0 210.023 131.847 0 131.847
Diğer Finansal Varlıklar
87.683 94.212 181.895 64.652 56.032 120.684
Türev Finansal Varlıklar
I-2 36.202 2.977 39.179 4 11.933 11.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
36.202 2.977 39.179 4 11.933 11.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.769.941 1.322.088 3.092.029 1.418.119 741.077 2.159.196
Krediler
I-6 1.868.017 1.322.088 3.190.105 1.454.278 741.077 2.195.355
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-98.076 0 -98.076 -36.159 0 -36.159
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 3.050 0 3.050 50 0 50
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
3.050 0 3.050 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.050 0 3.050 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13.843 0 13.843 7.131 0 7.131
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.594 0 8.594 4.811 0 4.811
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.594 0 8.594 4.811 0 4.811
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 296.500 0 296.500 223.545 0 223.545
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.324 0 7.324 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 7.602 0 7.602 8.741 0 8.741
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 19.187 0 19.187 16.891 4 16.895
VARLIKLAR TOPLAMI
2.571.294 1.834.228 4.405.522 1.925.423 1.383.219 3.308.642
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 37.861 328.723 366.584 163.930 225.496 389.426
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 2.203 70.111 72.314 3.538 28.169 31.707
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 648.713 0 648.713 664.353 0 664.353
Bonolar
497.328 0 497.328 618.320 0 618.320
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
151.385 0 151.385 46.033 0 46.033
FONLAR
II-4 480.359 353.891 834.250 396.042 237.514 633.556
Müstakrizlerin Fonları
222.744 5.349 228.093 561 183 744
Diğer
257.615 348.542 606.157 395.481 237.331 632.812
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
40.802 41.042 81.844 0 43.444 43.444
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 40.802 41.042 81.844 0 43.444 43.444
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 6.996 0 6.996 2.565 602 3.167
KARŞILIKLAR
II-10 32.510 0 32.510 22.352 0 22.352
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.266 0 4.266 3.224 0 3.224
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
28.244 0 28.244 19.128 0 19.128
CARİ VERGİ BORCU
II-11 9.330 0 9.330 13.267 0 13.267
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 113.214 113.214 0 90.305 90.305
Krediler
0 37.158 37.158 0 29.761 29.761
Diğer Borçlanma Araçları
0 76.056 76.056 0 60.544 60.544
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
95.867 1.524.979 1.620.846 67.010 913.766 980.776
ÖZKAYNAKLAR
621.381 -2.460 618.921 435.814 475 436.289
Ödenmiş Sermaye
II-14 360.000 0 360.000 300.000 0 300.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.952 0 1.952 1.952 0 1.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 121.265 -2.460 118.805 44.604 475 45.079
Kar Yedekleri
29.258 0 29.258 20.840 0 20.840
Yasal Yedekler
13.040 0 13.040 9.969 0 9.969
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.218 0 16.218 10.871 0 10.871
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
108.906 0 108.906 68.418 0 68.418
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
108.906 0 108.906 68.418 0 68.418
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.976.022 2.429.500 4.405.522 1.768.871 1.539.771 3.308.642


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 384.816 461.382
Kredilerden Alınan Faizler
312.947 300.642
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.731 4.744
Bankalardan Alınan Faizler
14.251 27.240
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.967 207
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
42.727 99.982
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
42.727 99.982
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
11.193 28.567
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -166.234 -252.437
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-48.919 -74.329
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.606 -12.098
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-85.985 -130.417
Kiralama Faiz Giderleri
-722 -746
Diğer Faiz Giderleri
-23.002 -34.847
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
218.582 208.945
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
23.676 48.801
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.197 57.527
Gayri Nakdi Kredilerden
16.541 19.967
Diğer
16.656 37.560
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.521 -8.726
Gayri Nakdi Kredilere
-2.407 -1.911
Diğer
-7.114 -6.815
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 89 69
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 18.104 -73.937
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
76.352 -9.150
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-43.592 -44.709
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-14.656 -20.078
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 28.219 19.592
FAALİYET BRÜT KÂRI
288.670 203.470
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -73.164 -30.978
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -10.734 -17.220
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-25.842 -25.150
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -48.807 -43.011
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
130.123 87.111
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 130.123 87.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -21.217 -18.693
Cari Vergi Karşılığı
-26.521 -25.681
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.304 6.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 108.906 68.418
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 108.906 68.418
Grubun Karı (Zararı)
108.906 68.418
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907324


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: -0,13% Hacim : 9.633 Mio.TL Son veri saati : 12:11
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.536
Açılış: 1.527
7,4788 Değişim: 0,45%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,5134
Açılış: 7,4455
9,0153 Değişim: 0,32%
Düşük 8,9529 04.03.2021 Yüksek 9,0579
Açılış: 8,9865
411,53 Değişim: 0,24%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.