KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.11.2020 - 18:25
KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.711 0 0 0 0 49.495 57.206 0 57.206
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.103 -51.897 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 19.620 0 0 20.850 0 49.495 311.917 0 311.917
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.811 0 0 0 0 93.699 150.510 0 150.510
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.512 -68.512 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 101.839 0 0 29.362 0 93.699 586.852 0 586.852


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.702.144 3.412.578 6.114.722 1.899.194 2.167.382 4.066.576
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 800.277 90.353 890.630 814.694 111.159 925.853
Teminat Mektupları
III-1 800.277 61.439 861.716 813.634 78.310 891.944
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
800.277 61.439 861.716 813.634 78.310 891.944
Banka Kredileri
0 0 0 0 2.113 2.113
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 2.113 2.113
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 28.914 28.914 1.060 30.736 31.796
Belgeli Akreditifler
0 28.914 28.914 1.060 30.736 31.796
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 114.172 114.172 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 114.172 114.172 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 114.172 114.172 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.901.867 3.208.053 5.109.920 1.084.500 2.056.223 3.140.723
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.901.867 3.208.053 5.109.920 1.084.500 2.056.223 3.140.723
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
61.991 63.120 125.111 308 298 606
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
31.337 31.223 62.560 154 149 303
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
30.654 31.897 62.551 154 149 303
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.834.946 3.139.662 4.974.608 1.084.192 2.055.925 3.140.117
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.458.616 1.458.616 0 882.027 882.027
Swap Para Satım İşlemleri
1.102.062 352.815 1.454.877 630.113 249.154 879.267
Swap Faiz Alım İşlemleri
732.884 268.129 1.001.013 454.079 208.464 662.543
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.060.102 1.060.102 0 716.280 716.280
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.930 5.271 10.201 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
4.930 0 4.930 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 5.271 5.271 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.724.528 1.334.244 7.058.772 4.466.921 1.244.774 5.711.695
EMANET KIYMETLER
1.472.421 529.166 2.001.587 1.121.475 380.023 1.501.498
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.181.639 517.538 1.699.177 1.121.432 371.113 1.492.545
Tahsile Alınan Çekler
271.402 0 271.402 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.380 11.628 31.008 43 8.910 8.953
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
4.252.107 805.078 5.057.185 3.344.386 864.751 4.209.137
Menkul Kıymetler
87.736 387.610 475.346 80.598 297.000 377.598
Teminat Senetleri
350.823 64.506 415.329 533.933 51.923 585.856
Emtia
552.040 15.504 567.544 356.784 11.880 368.664
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
118.015 311.888 429.903 393.325 447.529 840.854
Diğer Rehinli Kıymetler
3.143.493 25.570 3.169.063 1.979.746 56.419 2.036.165
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 1.060 0 1.060
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
8.426.672 4.746.822 13.173.494 6.366.115 3.412.156 9.778.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
259.958 91.453
Alınan Faizler
309.122 323.413
Ödenen Faizler
-157.679 -196.573
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.838 45.720
Elde Edilen Diğer Kazançlar
95.901 8.669
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
88.252 19.174
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-43.597 -42.875
Ödenen Vergiler
-36.873 -14.075
Diğer
-21.006 -52.000
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-49.208 34.694
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-830.842 -82.166
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.786 -186.587
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
466.897 78.867
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
328.523 224.580
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
210.750 126.147
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-45.230 -149.239
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.869 -1.307
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.652.650 -4.506.083
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.616.175 4.362.030
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-3.886 -3.879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-77.218 12.029
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.141.025 2.724.146
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.216.166 -2.710.347
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.077 -1.770
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
41.782 9.657
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
130.084 -1.406
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
493.637 540.852
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
623.721 539.446


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
93.699 49.495 36.554 6.424
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
56.811 7.711 20.519 -1.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
56.811 7.711 20.519 -1.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
63.433 8.292 27.541 -2.106
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.622 -581 -7.022 273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
150.510 57.206 57.073 4.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
344.266 735.199 1.079.465 191.483 642.138 833.621
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 132.880 630.072 762.952 49.155 574.173 623.328
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 14.392 141.329 155.721 20.436 130.533 150.969
Bankalar
I-3 118.639 488.743 607.382 28.820 443.640 472.460
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-151 0 -151 -101 0 -101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 211.379 85.915 297.294 142.324 56.032 198.356
Devlet Borçlanma Senetleri
6.969 0 6.969 477 0 477
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
197.249 0 197.249 131.847 0 131.847
Diğer Finansal Varlıklar
7.161 85.915 93.076 10.000 56.032 66.032
Türev Finansal Varlıklar
I-2 7 19.212 19.219 4 11.933 11.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7 19.212 19.219 4 11.933 11.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.523.851 1.239.331 2.763.182 1.418.129 741.077 2.159.206
Krediler
I-6 1.609.294 1.239.331 2.848.625 1.454.278 741.077 2.195.355
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-85.443 0 -85.443 -36.149 0 -36.149
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12.150 0 12.150 7.131 0 7.131
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.722 0 6.722 4.811 0 4.811
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.722 0 6.722 4.811 0 4.811
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 280.017 0 280.017 223.545 0 223.545
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 18.945 0 18.945 8.741 0 8.741
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 22.363 13 22.376 16.891 4 16.895
VARLIKLAR TOPLAMI
2.208.314 1.974.543 4.182.857 1.870.731 1.383.219 3.253.950
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 79.131 364.841 443.972 163.930 225.496 389.426
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 162.097 89.040 251.137 3.538 28.169 31.707
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 644.200 0 644.200 763.268 0 763.268
Bonolar
596.226 0 596.226 717.235 0 717.235
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
47.974 0 47.974 46.033 0 46.033
FONLAR
II-4 257.566 394.208 651.774 245.992 237.514 483.506
Müstakrizlerin Fonları
3.094 18.168 21.262 561 183 744
Diğer
254.472 376.040 630.512 245.431 237.331 482.762
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
60.532 6.582 67.114 0 43.444 43.444
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 60.532 6.582 67.114 0 43.444 43.444
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 4.909 0 4.909 2.565 602 3.167
KARŞILIKLAR
II-10 35.533 0 35.533 22.352 0 22.352
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
7.660 0 7.660 3.224 0 3.224
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
27.873 0 27.873 19.128 0 19.128
CARİ VERGİ BORCU
II-11 11.983 0 11.983 13.289 0 13.289
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 116.356 116.356 0 90.305 90.305
Krediler
0 38.818 38.818 0 29.761 29.761
Diğer Borçlanma Araçları
0 77.538 77.538 0 60.544 60.544
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
66.195 1.302.832 1.369.027 63.378 913.766 977.144
ÖZKAYNAKLAR
594.020 -7.168 586.852 435.867 475 436.342
Ödenmiş Sermaye
II-14 360.000 0 360.000 300.000 0 300.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.952 0 1.952 1.952 0 1.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 109.007 -7.168 101.839 44.553 475 45.028
Kar Yedekleri
29.362 0 29.362 20.850 0 20.850
Yasal Yedekler
13.051 0 13.051 9.969 0 9.969
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.311 0 16.311 10.881 0 10.881
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
93.699 0 93.699 68.512 0 68.512
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
93.699 0 93.699 68.512 0 68.512
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.916.166 2.266.691 4.182.857 1.714.179 1.539.771 3.253.950


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 283.408 347.524 94.453 117.596
Kredilerden Alınan Faizler
214.171 231.454 80.637 77.171
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
975 4.458 312 1.044
Bankalardan Alınan Faizler
10.818 19.777 1.847 9.642
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.971 204 593 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
35.662 77.026 6.962 23.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
35.662 77.026 6.962 23.029
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
19.811 14.605 4.102 6.710
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -131.206 -192.421 -39.647 -54.111
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-39.181 -57.901 -17.409 -21.201
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.554 -10.460 -1.531 -2.064
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-65.432 -110.530 -20.473 -35.900
Kiralama Faiz Giderleri
-596 -753 -156 -208
Diğer Faiz Giderleri
-21.443 -12.777 -78 5.262
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
152.202 155.103 54.806 63.485
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
18.863 39.184 4.218 10.554
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.837 45.720 6.576 12.568
Gayri Nakdi Kredilerden
12.695 15.129 3.911 4.426
Diğer
13.142 30.591 2.665 8.142
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.974 -6.536 -2.358 -2.014
Gayri Nakdi Kredilere
-1.779 -1.382 -632 -525
Diğer
-5.195 -5.154 -1.726 -1.489
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 89 69 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 53.969 -58.372 25.424 -14.523
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
75.094 -5.510 38.111 -260
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
372 -49.601 8.146 -30.226
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-21.497 -3.261 -20.833 15.963
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 6.081 10.024 297 -1.243
FAALİYET BRÜT KÂRI
231.204 146.008 84.745 58.273
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -56.437 -17.004 -21.821 -16.936
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -10.420 -18.814 -5.070 -16.961
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-18.062 -15.699 -5.635 -4.884
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -35.575 -31.816 -15.925 -10.935
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
110.710 62.675 36.294 8.557
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 110.710 62.675 36.294 8.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -17.011 -13.180 260 -2.133
Cari Vergi Karşılığı
-33.837 -19.804 -6.672 -2.721
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16.826 6.624 6.932 588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 93.699 49.495 36.554 6.424
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 93.699 49.495 36.554 6.424
Grubun Karı (Zararı)
93.699 49.495 36.554 6.424
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885500


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3352 Değişim: -0,67%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1279 Değişim: -0,76%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
789,30 Değişim: -0,81%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.