KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.08.2020 - 18:14
KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.909 0 0 28.953 -13.093 64.990 254.711 0 254.711
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.544 0 0 0 0 43.071 52.615 0 52.615
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.103 -51.897 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.990 -64.990 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 21.453 0 0 20.850 0 43.071 307.326 0 307.326
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.028 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.292 0 0 0 0 57.145 93.437 0 93.437
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.512 -68.512 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 81.320 0 0 29.362 0 57.145 529.779 0 529.779


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.270.706 2.654.957 4.925.663 1.899.194 2.167.382 4.066.576
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 811.216 118.373 929.589 814.694 111.159 925.853
Teminat Mektupları
III-1 811.216 73.274 884.490 813.634 78.310 891.944
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
811.216 73.274 884.490 813.634 78.310 891.944
Banka Kredileri
0 6.554 6.554 0 2.113 2.113
İthalat Kabul Kredileri
0 6.554 6.554 0 2.113 2.113
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 38.545 38.545 1.060 30.736 31.796
Belgeli Akreditifler
0 38.545 38.545 1.060 30.736 31.796
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
387 37.235 37.622 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
387 37.235 37.622 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
387 37.235 37.622 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.459.103 2.499.349 3.958.452 1.084.500 2.056.223 3.140.723
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.459.103 2.499.349 3.958.452 1.084.500 2.056.223 3.140.723
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
324 342 666 308 298 606
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
162 171 333 154 149 303
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
162 171 333 154 149 303
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.458.779 2.479.114 3.937.893 1.084.192 2.055.925 3.140.117
Swap Para Alım İşlemleri
0 887.369 887.369 0 882.027 882.027
Swap Para Satım İşlemleri
651.517 243.616 895.133 630.113 249.154 879.267
Swap Faiz Alım İşlemleri
580.695 475.581 1.056.276 454.079 208.464 662.543
Swap Faiz Satım İşlemleri
226.567 872.548 1.099.115 0 716.280 716.280
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 19.893 19.893 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 9.852 9.852 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 10.041 10.041 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.628.893 1.185.072 5.813.965 4.466.921 1.244.774 5.711.695
EMANET KIYMETLER
1.477.470 480.760 1.958.230 1.121.475 380.023 1.501.498
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.187.288 462.823 1.650.111 1.121.432 371.113 1.492.545
Tahsile Alınan Çekler
270.759 7.672 278.431 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.423 10.265 29.688 43 8.910 8.953
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.151.423 704.312 3.855.735 3.344.386 864.751 4.209.137
Menkul Kıymetler
87.736 342.160 429.896 80.598 297.000 377.598
Teminat Senetleri
351.073 56.942 408.015 533.933 51.923 585.856
Emtia
384.755 13.686 398.441 356.784 11.880 368.664
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
294.715 269.927 564.642 393.325 447.529 840.854
Diğer Rehinli Kıymetler
2.033.144 21.597 2.054.741 1.979.746 56.419 2.036.165
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 1.060 0 1.060
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
6.899.599 3.840.029 10.739.628 6.366.115 3.412.156 9.778.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
202.368 65.793
Alınan Faizler
217.780 202.698
Ödenen Faizler
-114.823 -128.940
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19.261 33.153
Elde Edilen Diğer Kazançlar
48.024 5.945
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
87.541 15.713
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-29.274 -29.940
Ödenen Vergiler
-22.785 -9.562
Diğer
-3.356 -23.274
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
60.810 -66.295
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-315.382 -467.536
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
41.087 -26.274
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
349.988 179.368
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-14.883 248.147
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
263.178 -502
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-34.676 -150.078
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.604 1.545
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.629.285 -2.772.340
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.600.581 2.621.568
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-2.368 -851
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
136 -42.207
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.923.270 2.114.939
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.921.327 -2.155.975
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.807 -1.171
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
28.089 45.382
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
256.727 -147.405
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
493.637 540.852
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
750.364 393.447


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
57.145 43.071 20.999 20.149
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
36.292 9.544 75.498 4.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
36.292 9.544 75.498 4.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
35.892 10.398 76.363 4.825
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
400 -854 -865 -344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.437 52.615 96.497 24.630


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
471.275 627.262 1.098.537 191.483 642.138 833.621
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 287.154 544.985 832.139 49.155 574.173 623.328
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 13.071 82.062 95.133 20.436 130.533 150.969
Bankalar
I-3 274.238 462.923 737.161 28.820 443.640 472.460
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-155 0 -155 -101 0 -101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 184.105 78.712 262.817 142.324 56.032 198.356
Devlet Borçlanma Senetleri
7.258 0 7.258 477 0 477
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
169.689 0 169.689 131.847 0 131.847
Diğer Finansal Varlıklar
7.158 78.712 85.870 10.000 56.032 66.032
Türev Finansal Varlıklar
I-2 16 3.565 3.581 4 11.933 11.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16 3.565 3.581 4 11.933 11.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.451.927 811.039 2.262.966 1.418.129 741.077 2.159.206
Krediler
I-6 1.519.270 811.039 2.330.309 1.454.278 741.077 2.195.355
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-67.343 0 -67.343 -36.149 0 -36.149
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12.363 0 12.363 7.131 0 7.131
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.899 0 5.899 4.811 0 4.811
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.899 0 5.899 4.811 0 4.811
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 287.337 0 287.337 223.545 0 223.545
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 19.035 0 19.035 8.741 0 8.741
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 24.577 0 24.577 16.891 4 16.895
VARLIKLAR TOPLAMI
2.272.413 1.438.301 3.710.714 1.870.731 1.383.219 3.253.950
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 144.485 330.835 475.320 163.930 225.496 389.426
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 155.801 79.429 235.230 3.538 28.169 31.707
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 732.696 0 732.696 763.268 0 763.268
Bonolar
671.068 0 671.068 717.235 0 717.235
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
61.628 0 61.628 46.033 0 46.033
FONLAR
II-4 304.282 234.879 539.161 245.992 237.514 483.506
Müstakrizlerin Fonları
56.641 3.074 59.715 561 183 744
Diğer
247.641 231.805 479.446 245.431 237.331 482.762
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
38.812 7.940 46.752 0 43.444 43.444
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 38.812 7.940 46.752 0 43.444 43.444
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 5.808 42 5.850 2.565 602 3.167
KARŞILIKLAR
II-10 29.269 0 29.269 22.352 0 22.352
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
6.088 0 6.088 3.224 0 3.224
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
23.181 0 23.181 19.128 0 19.128
CARİ VERGİ BORCU
II-11 18.460 0 18.460 13.289 0 13.289
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 104.384 104.384 0 90.305 90.305
Krediler
0 34.261 34.261 0 29.761 29.761
Diğer Borçlanma Araçları
0 70.123 70.123 0 60.544 60.544
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
64.973 928.840 993.813 63.378 913.766 977.144
ÖZKAYNAKLAR
532.132 -2.353 529.779 435.867 475 436.342
Ödenmiş Sermaye
II-14 360.000 0 360.000 300.000 0 300.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.952 0 1.952 1.952 0 1.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 83.673 -2.353 81.320 44.553 475 45.028
Kar Yedekleri
29.362 0 29.362 20.850 0 20.850
Yasal Yedekler
13.051 0 13.051 9.969 0 9.969
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.311 0 16.311 10.881 0 10.881
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
57.145 0 57.145 68.512 0 68.512
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
57.145 0 57.145 68.512 0 68.512
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.026.718 1.683.996 3.710.714 1.714.179 1.539.771 3.253.950


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 188.955 229.928 87.885 127.670
Kredilerden Alınan Faizler
133.534 154.283 63.365 81.798
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
663 3.414 316 1.781
Bankalardan Alınan Faizler
8.971 10.135 7.152 5.490
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.378 204 1.241 21
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
28.700 53.997 8.454 37.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
28.700 53.997 8.454 37.247
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
15.709 7.895 7.357 1.333
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -91.559 -138.310 -46.235 -72.010
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21.772 -36.700 -9.785 -20.259
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.023 -8.396 -2.494 -4.153
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-44.959 -74.630 -18.758 -31.186
Kiralama Faiz Giderleri
-440 -545 -208 -361
Diğer Faiz Giderleri
-21.365 -18.039 -14.990 -16.051
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
97.396 91.618 41.650 55.660
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14.645 28.630 4.369 13.372
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19.261 33.152 6.643 15.283
Gayri Nakdi Kredilerden
8.784 10.703 4.251 5.401
Diğer
10.477 22.449 2.392 9.882
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.616 -4.522 -2.274 -1.911
Gayri Nakdi Kredilere
-1.147 -857 -611 -439
Diğer
-3.469 -3.665 -1.663 -1.472
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 89 69 89 69
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 28.545 -43.849 28.399 -31.406
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
36.983 -5.250 28.558 -5.056
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-7.774 -19.375 -5.487 -10.008
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-664 -19.224 5.328 -16.342
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 5.784 11.267 1.151 5.599
FAALİYET BRÜT KÂRI
146.459 87.735 75.658 43.294
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -34.616 -68 -32.075 532
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -5.350 -1.853 -2.110 -913
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-12.427 -10.815 -8.708 -5.730
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -19.650 -20.881 -6.680 -12.759
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
74.416 54.118 26.085 24.424
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 74.416 54.118 26.085 24.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -17.271 -11.047 -5.086 -4.275
Cari Vergi Karşılığı
-27.165 -17.083 -13.548 -9.787
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.894 6.036 8.462 5.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 57.145 43.071 20.999 20.149
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 57.145 43.071 20.999 20.149
Grubun Karı (Zararı)
57.145 43.071 20.999 20.149
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865043


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 0,00% Hacim : 16.803 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5323 Değişim: 0,15%
Düşük 8,5140 06.08.2021 Yüksek 8,5352
Açılış: 8,5199
10,0939 Değişim: -0,13%
Düşük 10,0793 06.08.2021 Yüksek 10,1153
Açılış: 10,1069
493,89 Değişim: -0,06%
Düşük 493,65 06.08.2021 Yüksek 495,09
Açılış: 494,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.