KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.02.2020 - 19:39
KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
125.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 30.988 0 0 6.456 0 57.497 221.893 0 221.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.093 0 -13.093 0 -13.093
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.093 0 -13.093 0 -13.093
Yeni Bakiye
125.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 30.988 0 0 6.456 -13.093 57.497 208.800 0 208.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.232 0 0 0 0 64.980 45.748 0 45.748
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.497 -57.497 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.497 -57.497 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.497 -57.497 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 1.952 11.756 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 11.756 0 0 28.953 -13.093 64.980 254.548 0 254.548
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.323 0 0 0 0 68.418 101.741 0 101.741
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.113 -51.887 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980 -64.980 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 0 0 0 45.079 0 0 20.840 0 68.418 436.289 0 436.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-2 1.899.194 2.167.382 4.066.576 2.716.221 1.591.655 4.307.876
GARANTİ VE KEFALETLER
814.694 111.159 925.853 676.425 118.374 794.799
Teminat Mektupları
813.634 78.310 891.944 676.425 112.505 788.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
813.634 78.310 891.944 676.425 112.505 788.930
Banka Kredileri
0 2.113 2.113 0 1.825 1.825
İthalat Kabul Kredileri
0 2.113 2.113 0 1.825 1.825
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.060 30.736 31.796 0 4.044 4.044
Belgeli Akreditifler
1.060 30.736 31.796 0 4.044 4.044
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 0 0 0 1.106.524 0 1.106.524
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 1.106.524 0 1.106.524
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 1.106.524 0 1.106.524
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.084.500 2.056.223 3.140.723 933.272 1.473.281 2.406.553
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.084.500 2.056.223 3.140.723 933.272 1.473.281 2.406.553
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
308 298 606 13.991 233.387 247.378
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
154 149 303 6.995 116.562 123.557
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
154 149 303 6.996 116.825 123.821
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.084.192 2.055.925 3.140.117 919.281 1.239.894 2.159.175
Swap Para Alım İşlemleri
0 882.027 882.027 0 682.265 682.265
Swap Para Satım İşlemleri
630.113 249.154 879.267 543.479 166.917 710.396
Swap Faiz Alım İşlemleri
454.079 208.464 662.543 375.802 0 375.802
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 716.280 716.280 0 390.712 390.712
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.466.921 1.244.774 5.711.695 4.134.675 1.085.747 5.220.422
EMANET KIYMETLER
1.121.475 380.023 1.501.498 1.052.117 280.466 1.332.583
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
1.121.432 371.113 1.492.545 1.024.152 265.603 1.289.755
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 27.965 0 27.965
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
43 8.910 8.953 0 14.863 14.863
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.344.386 864.751 4.209.137 3.082.558 805.281 3.887.839
Menkul Kıymetler
80.598 297.000 377.598 78.624 264.050 342.674
Teminat Senetleri
533.933 51.923 585.856 383.109 44.450 427.559
Emtia
356.784 11.880 368.664 272.969 10.562 283.531
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
393.325 447.529 840.854 452.855 403.549 856.404
Diğer Rehinli Kıymetler
1.979.746 56.419 2.036.165 1.895.001 82.670 1.977.671
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.060 0 1.060 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
6.366.115 3.412.156 9.778.271 6.850.896 2.677.402 9.528.298


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
VI-1 146.586 55.028
Alınan Faizler
435.382 366.852
Ödenen Faizler
-240.680 -202.142
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
57.527 21.952
Elde Edilen Diğer Kazançlar
13.361 7.095
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
24.616 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-60.644 -52.030
Ödenen Vergiler
-18.728 -26.328
Diğer
VI-1 -64.248 -60.371
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-249.687 187.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-501.572 -660.907
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 -31.143 -95.083
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.426 622.695
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 284.454 320.403
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
VI-1 -103.101 242.136
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-124.784 6.358
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.525 -9.313
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.036.930 -3.897.624
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.918.018 3.914.841
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
VI-1 -4.347 -1.546
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
157.948 -37.499
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.824.004 3.801.576
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.743.681 -3.839.075
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.375 0
Diğer
80.000 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
22.722 50.626
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI-2 -47.215 261.621
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
540.852 279.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 493.637 540.852


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
68.418 64.980
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
33.323 -19.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.323 -19.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
33.602 -19.558
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-279 326
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.741 45.748


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
246.135 642.138 888.273 279.728 473.596 753.324
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 49.155 574.173 623.328 234.471 395.457 629.928
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 20.436 130.533 150.969 234.145 313.407 547.552
Bankalar
I-3 28.820 443.640 472.460 332 82.050 82.382
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-101 0 -101 -6 -6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 196.976 56.032 253.008 45.110 53.357 98.467
Devlet Borçlanma Senetleri
477 0 477 1.156 0 1.156
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
131.847 0 131.847 19.860 0 19.860
Diğer Finansal Varlıklar
64.652 56.032 120.684 24.094 53.357 77.451
Türev Finansal Varlıklar
I-13 4 11.933 11.937 147 24.782 24.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4 11.933 11.937 147 24.782 24.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.418.119 741.077 2.159.196 1.205.008 477.709 1.682.717
Krediler
I-6 1.454.278 741.077 2.195.355 1.216.515 477.709 1.694.224
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-36.159 0 -36.159 -11.507 0 -11.507
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 50 0 50 50 0 50
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
50 0 50 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-14 7.131 0 7.131 4.040 0 4.040
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-15 4.811 0 4.811 2.190 0 2.190
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.811 0 4.811 2.190 0 2.190
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-16 223.545 0 223.545 34.385 0 34.385
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 7.157 0 7.157
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-17 8.741 0 8.741 2.032 0 2.032
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-19 16.891 4 16.895 72.980 138.698 211.678
VARLIKLAR TOPLAMI
1.925.423 1.383.219 3.308.642 1.607.570 1.090.003 2.697.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 163.930 225.496 389.426 153.478 288.532 442.010
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 3.538 28.169 31.707 84.033 9.980 94.013
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 664.353 0 664.353 579.693 0 579.693
Bonolar
618.320 0 618.320 561.750 0 561.750
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
46.033 0 46.033 17.943 0 17.943
FONLAR
II-4 396.042 237.514 633.556 327.703 217.401 545.104
Müstakrizlerin Fonları
561 183 744 14.323 630 14.953
Diğer
395.481 237.331 632.812 313.380 216.771 530.151
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 43.444 43.444 51 37.206 37.257
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 0 43.444 43.444 51 37.206 37.257
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 2.565 602 3.167 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-10 22.352 0 22.352 9.027 0 9.027
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.224 0 3.224 5.744 0 5.744
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.128 0 19.128 3.283 0 3.283
CARİ VERGİ BORCU
II-11 13.267 0 13.267 5.242 0 5.242
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 90.305 90.305 0 80.254 80.254
Krediler
0 29.761 29.761 0 26.473 26.473
Diğer Borçlanma Araçları
0 60.544 60.544 0 53.781 53.781
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
67.010 913.766 980.776 60.331 590.094 650.425
ÖZKAYNAKLAR
435.814 475 436.289 255.576 -1.028 254.548
Ödenmiş Sermaye
II-14 300.000 0 300.000 160.000 0 160.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.952 0 1.952 1.952 0 1.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 44.604 475 45.079 12.784 -1.028 11.756
Kar Yedekleri
20.840 0 20.840 28.953 0 28.953
Yasal Yedekler
9.969 0 9.969 7.374 0 7.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.871 0 10.871 21.579 0 21.579
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
68.418 0 68.418 51.887 0 51.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -13.093 0 -13.093
Dönem Net Kâr veya Zararı
68.418 0 68.418 64.980 0 64.980
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.768.871 1.539.771 3.308.642 1.475.134 1.222.439 2.697.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 461.382 379.368
Kredilerden Alınan Faizler
300.642 327.506
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
4.744 4.963
Bankalardan Alınan Faizler
27.240 9.156
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
207 1.321
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
99.982 16.569
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
99.982 16.569
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
28.567 19.853
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -252.437 -204.682
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-74.329 -44.674
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-12.098 -6.374
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-130.417 -128.502
Kiralama Faiz Giderleri
-746 0
Diğer Faiz Giderleri
-34.847 -25.132
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
208.945 174.686
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
48.801 11.207
Alınan Ücret ve Komisyonlar
57.527 21.952
Gayri Nakdi Kredilerden
19.967 13.785
Diğer
37.560 8.167
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.726 -10.745
Gayri Nakdi Kredilere
-1.911 -866
Diğer
-6.815 -9.879
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 69 151
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -73.937 -51.622
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-9.150 -20.777
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-44.709 54.234
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-20.078 -85.079
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 19.592 22.458
FAALİYET BRÜT KÂRI
203.470 156.880
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -30.978 -21.422
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-17.220 -3.957
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-25.150 -16.477
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -43.011 -31.599
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
87.111 83.425
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 87.111 83.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -18.693 -18.445
Cari Vergi Karşılığı
-25.681 -17.269
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -1.176
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.988 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 68.418 64.980
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 68.418 64.980
Grubun Karı (Zararı)
68.418 64.980
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821295


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5349 Değişim: -0,52%
Düşük 9,4039 26.10.2021 Yüksek 9,6255
Açılış: 9,5845
11,0597 Değişim: -0,70%
Düşük 10,9330 26.10.2021 Yüksek 11,1800
Açılış: 11,1372
549,65 Değişim: -1,31%
Düşük 544,65 26.10.2021 Yüksek 558,53
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.