KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.03.2021 - 09:50
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 17.801.407 8.050.191
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
17.168.658 7.529.896
Faiz Gelirleri
423.946 420.182
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
208.803 100.113
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.801.407 8.050.191
BRÜT KAR (ZARAR)
17.801.407 8.050.191
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.627.438 -7.327.067
Pazarlama Giderleri
15 -2.873.682 -2.624.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 217.289 760.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.517.576 -1.141.343
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.517.576 -1.141.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.517.576 -1.141.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.137.442 -103.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.171.459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 34.017 -103.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.380.134 -1.244.407
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.380.134 -1.244.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.380.134 -1.244.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.158.929 3.281.694
Dönem Karı (Zararı)
6.517.576 -1.141.343
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.517.576 -1.141.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-77.278 -238.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 176.693 212.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
169.975 -30.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169.975 -30.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-423.946 -420.182
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-423.946 -420.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.971.654 5.119.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.819.207 44.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.819.207 44.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
4 -17.484.039 -3.790.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.698.989 -1.786.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.698.989 -1.786.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.940.967 7.084.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.940.967 7.084.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.376.000 2.970.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.819 11.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.199 29.642
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
172.199 29.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
279.596 556.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
279.596 556.619
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.468.644 3.739.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-38.497 -63.832
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.271.218 -393.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-262.686 -245.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-262.686 -245.152
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -99.379 -191.392
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -163.307 -53.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
423.946 420.182
Alınan Faiz
423.946 420.182
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.320.189 3.456.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.320.189 3.456.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.806.782 16.350.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.126.971 19.806.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.126.971 19.806.782
Ticari Alacaklar
4 43.106.569 23.824.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 7.020.853 5.201.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.085.716 18.623.147
Diğer Alacaklar
9 5.275.726 3.577.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.275.726 3.577.808
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 99.759 201.093
ARA TOPLAM
69.609.025 47.410.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.609.025 47.410.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
9 45.137 44.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.137 44.066
Maddi Duran Varlıklar
6 237.862 229.134
Mobilya ve Demirbaşlar
204.064 205.716
Özel Maliyetler
33.798 23.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 258.663 181.397
Bilgisayar Yazılımları
258.663 181.397
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 33.506 12.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.092.422 1.983.887
TOPLAM VARLIKLAR
71.701.447 49.394.363
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 36.392.676 17.451.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 36.392.676 17.451.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 97.298 83.479
Diğer Borçlar
9 304.354 132.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 304.354 132.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 242.435 159.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 242.435 159.545
ARA TOPLAM
37.036.763 17.826.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.036.763 17.826.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 2.376.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.376.000
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 2.376.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 336.719 288.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 336.719 288.131
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
336.719 2.664.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.373.482 20.491.019
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.327.965 28.903.344
Ödenmiş Sermaye
12 26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.892 -51.379
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.892 -51.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.892 -51.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.665.057 2.909.464
Net Dönem Karı veya Zararı
5.380.134 -1.244.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.327.965 71.701.447 49.394.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
996.401 -996.401 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.931 -1.244.407 -1.206.476 -1.206.476
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.244.407 1.244.407
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.487 5.380.134 5.424.621 5.424.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.380.134 -1.244.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.487 37.931
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.034 48.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.547 -10.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-12.547 -10.698
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.487 37.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.424.621 -1.206.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.424.621 -1.206.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920349


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: -0,10% Hacim : 25.907 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.398 15.04.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.410
8,0080 Değişim: -0,78%
Düşük 8,0042 15.04.2021 Yüksek 8,1571
Açılış: 8,0707
9,6133 Değişim: -0,72%
Düşük 9,5967 15.04.2021 Yüksek 9,7728
Açılış: 9,6826
455,42 Değişim: 1,13%
Düşük 449,68 15.04.2021 Yüksek 459,75
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.