KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 17:03
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
7.463.180 3.755.163 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
269.401 280.761
Faiz Gelirleri
395.411 137.010
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
6.798.368 3.316.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 21.392
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.463.180 3.755.163 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.463.180 3.755.163 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-4.089.174 -3.852.770
Pazarlama Giderleri
-1.556.233 -813.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.755 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.825.528 -911.520 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.825.528 -911.520 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.825.528 -911.520 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-459.015 176.738 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-38.025 228.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-420.990 -52.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.366.513 -734.782 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.366.513 -734.782 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.366.513 -734.782
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.000.000 1.289.666 -86.633 3.425.853 -1.512.790 29.116.096 29.116.096
Transferler
-1.512.790 1.512.790 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
120.767 -87.582 33.185 33.185
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 1.289.666 34.134 1.913.063 -87.582 29.149.281 29.149.281
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 1.289.666 34.134 1.913.063 -87.582 29.149.281 29.149.281
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-1.289.666 -1.289.666 -1.289.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.366.513 1.366.513 1.366.513
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.234 87.582 69.348 69.348
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 1.289.666 15.900 1.913.063 1.366.513 30.585.142 30.585.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.341.931 2.959.059
Dönem Karı (Zararı)
-102.035 -734.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-102.035 -734.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-155.998 -50.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-109.121 120.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
177.206 -211.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
177.206 -211.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-238.536 -137.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-238.536 -137.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 14.453 176.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.083.898 3.744.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
437.264 7.852.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.651.262 5.093.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.213.998 2.758.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-19.044 -26.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.165.998 -696.798
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-686.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.165.998 -9.983
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-149.657 -74.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
680.413 -2.410.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
680.413 -2.410.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.236 -45.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.099 -800.791
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.099 -800.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.789 -53.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
111.789 -53.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.341.931 2.959.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.850 -14.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.850 -14.160
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.668
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.182 -14.160
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.536 137.011
Alınan Faiz
238.536 137.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.122.245 3.081.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.122.245 3.081.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.198.629 13.266.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.076.384 16.348.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.366.513 -734.782
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
84.318 -67.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
105.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.079 -67.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-21.079 -67.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.318 -67.156 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.450.831 -801.938 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.450.831 -801.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.358.739 16.548.509
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 33.328.484 29.203.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.148.887 9.419.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.179.597 19.784.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
3.263.813 700.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.263.813 700.696
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
112.102 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
112.102 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
61.254 477.089
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
51.124.392 46.930.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.517.254 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 44.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 44.252
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
204.595 288.843
Mobilya ve Demirbaşlar
139.687 218.041
Özel Maliyetler
64.908 70.802
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232.963 186.261
Bilgisayar Yazılımları
232.963 186.261
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
315.780 442.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.270.592 1.121.828
TOPLAM VARLIKLAR
53.394.984 48.052.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.282.698 19.846.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.282.698 19.846.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
66.857 59.670
Diğer Borçlar
122.278 85.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
122.278 85.598
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
145.278 102.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
145.278 102.275
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
22.617.111 20.094.499
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.617.111 20.094.499
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
192.731 131.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
192.731 131.183
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.731 131.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.809.842 20.225.682
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.585.142 27.826.430
Ödenmiş Sermaye
26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.305.566 -86.633
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15.900 -86.633
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.913.063 3.425.853
Net Dönem Karı veya Zararı
1.366.513 -1.512.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.585.142 27.826.430
TOPLAM KAYNAKLAR
53.394.984 48.052.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716263


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.961 Değişim: -0,22% Hacim : 28.538 Mio.TL Son veri saati : 12:15
Düşük 7.943 08.12.2023 Yüksek 7.989
Açılış: 7.989
28,9863 Değişim: 0,24%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9894
Açılış: 28,918
31,2686 Değişim: 0,01%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.889,56 Değişim: 0,15%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.893,94
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.