KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 18:04
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 3.575.660 3.755.163 2.069.614 234.425
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
3.329.097 280.761 1.919.190 126.599
Faiz Gelirleri
238.536 137.010 146.107 94.329
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
2.152 3.316.000 2.152 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
5.875 21.392 2.165 13.497
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 -451.223
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-451.223
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.575.660 3.755.163 2.069.614 -216.798
BRÜT KAR (ZARAR)
3.575.660 3.755.163 2.069.614 -216.798
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.708.181 -3.852.770 -1.345.324 -1.864.949
Pazarlama Giderleri
16 -975.532 -813.913 -530.263 -332.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.018 0 2.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-102.035 -911.520 196.160 -2.413.868
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-102.035 -911.520 196.160 -2.413.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-102.035 -911.520 196.160 -2.413.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.453 176.738 -46.055 482.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -30.878 228.967 5.985 523.104
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 45.331 -52.229 -52.040 -40.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.582 -734.782 150.105 -1.931.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.582 -734.782 150.105 -1.931.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-87.582 -734.782 150.105 -1.931.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 2.865 649.441 2.776.412 29.428.718 29.428.718
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
2.776.412 -2.776.412 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.725 -734.782 -788.507 -788.507
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -50.860 3.425.853 -734.782 28.640.211 28.640.211
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.000.000 1.289.666 -86.633 3.425.853 -1.512.790 29.116.096 29.116.096
Transferler
-1.512.790 1.512.790
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
120.767 -87.582 33.185 33.185
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 1.289.666 34.134 1.913.063 -87.582 29.149.281 29.149.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.341.931 2.959.059
Dönem Karı (Zararı)
-102.035 -734.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-102.035 -734.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-155.998 -50.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 -109.121 120.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
177.206 -211.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
177.206 -211.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-238.536 -137.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-238.536 -137.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 14.453 176.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.083.898 3.744.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 437.264 7.852.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.651.262 5.093.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.213.998 2.758.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-19.044 -26.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.165.998 -696.798
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-686.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.165.998 -9.983
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-149.657 -74.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
680.413 -2.410.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
680.413 -2.410.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.236 -45.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.099 -800.791
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 17.099 -800.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 111.789 -53.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
111.789 -53.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.341.931 2.959.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.850 -14.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6.7 -18.850 -14.160
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.668
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.182 -14.160
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.536 137.011
Alınan Faiz
238.536 137.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.122.245 3.081.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.122.245 3.081.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.198.629 13.266.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.076.384 16.348.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.582 -734.782 150.105 -1.931.030
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
120.767 -67.156 -11.503 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
120.767 -67.156 -11.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.767 -67.156 -11.503 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.185 -801.938 138.602 -1.931.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.185 -801.938 138.602 -1.931.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.445.308 16.548.509
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 28.766.726 29.203.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 5.768.235 9.419.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.998.491 19.784.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
2.910.945 700.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.910.945 700.696
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 149.657 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
149.657 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 458.908 477.089
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
47.731.544 46.930.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.731.544 46.930.284
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 44.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 44.252
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
216.033 288.843
Mobilya ve Demirbaşlar
166.664 218.041
Özel Maliyetler
49.369 70.802
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
168.798 186.261
Bilgisayar Yazılımları
168.798 186.261
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 386.153 442.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.288.238 1.121.828
TOPLAM VARLIKLAR
50.019.782 48.052.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 20.411.336 19.846.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 20.411.336 19.846.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
63.906 59.670
Diğer Borçlar
105.562 85.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 105.562 85.598
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 124.994 102.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 124.994 102.275
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
20.705.798 20.094.499
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.705.798 20.094.499
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 164.703 131.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 164.703 131.183
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.703 131.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.870.501 20.225.682
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.149.281 27.826.430
Ödenmiş Sermaye
12 26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.323.800 -86.633
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34.134 -86.633
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.913.063 3.425.853
Net Dönem Karı veya Zararı
-87.582 -1.512.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.149.281 27.826.430
TOPLAM KAYNAKLAR
50.019.782 48.052.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703129


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6503 Değişim: 1,46%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1520 Değişim: 0,93%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
486,98 Değişim: 1,34%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.