" />

KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 12:45
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1.506.047 6.105.223
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
1.376.544 5.692.858
Faiz Gelirleri
92.430 359.816
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
33.257 38.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
3.816 13.707
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.506.047 6.105.223
BRÜT KAR (ZARAR)
1.506.047 6.105.223
Genel Yönetim Giderleri
-1.355.653 -6.476.142
Pazarlama Giderleri
-445.269 -1.569.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.885 25.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-290.990 -1.915.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-290.990 -1.915.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-290.990 -1.915.116
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.200 402.326
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19.200 402.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-310.190 -1.512.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
-310.190 -1.512.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-310.190 -1.512.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 2.865 649.441 2.776.412 29.428.718 29.428.718
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.776.412 -2.776.412 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.498 -1.512.790 -1.602.288 -1.602.288
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430
Transferler
-1.449.622 1.449.622 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
132.271 -247.022 -114.751 -114.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 45.638 1.976.231 -310.190 27.711.679 27.711.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.872.979 2.624.999
Dönem Karı (Zararı)
-310.190 -1.512.790
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-310.190 -1.512.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-130.757 319.507
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
234.155 234.153
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.104 77.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.104 77.690
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-359.816 -353.815
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-359.816 -353.815
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-19.200 361.479
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.432.032 4.603.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.247.889 6.862.383
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.590.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-342.730
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-99.980 -99.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -681.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -681.602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-239.938 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.462.894 -1.295.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.462.894 -1.295.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-345 -48.612
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.035 -40.738
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.035 -40.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.271 -92.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
132.271 -92.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.872.979 3.410.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-477.089
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-308.294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
53.185 -53.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -53.185
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.170
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.015
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.170
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.015
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
359.816 359.816
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Alınan Faiz
359.816 359.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.459.978 2.931.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.459.978 2.931.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.198.629 13.266.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.738.651 16.198.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-310.190 -1.512.790
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
108.108 89.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.081 111.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.027 -22.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27.027 -22.374
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.108 89.498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-202.082 -1.423.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-202.082 -1.423.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.008.932 16.548.509
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 25.956.101 29.203.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.828.878 9.419.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.127.223 19.784.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
909.458 700.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
909.458 700.696
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
239.938 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
239.938 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
916.559 477.089
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
43.030.988 46.930.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.030.988 46.930.284
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
44.252 44.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
44.252 44.252
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
250.970 288.843
Mobilya ve Demirbaşlar
190.884 218.041
Özel Maliyetler
60.086 70.802
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.755 186.261
Bilgisayar Yazılımları
169.755 186.261
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.119 442.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
653.807 1.121.828
TOPLAM VARLIKLAR
43.684.795 48.052.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 15.589.666 19.846.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.589.666 19.846.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
59.325 59.670
Diğer Borçlar
76.563 85.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
76.563 85.598
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.044 102.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
100.044 102.275
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
15.825.598 20.094.499
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.825.598 20.094.499
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
147.518 131.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
147.518 131.183
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.518 131.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.973.116 20.225.682
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.711.679 27.826.430
Ödenmiş Sermaye
26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.638 -86.633
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
45.638 -86.633
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.976.231 3.425.853
Net Dönem Karı veya Zararı
-310.190 -1.512.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.711.679 27.826.430
TOPLAM KAYNAKLAR
43.684.795 48.052.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679317


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9735 Değişim: 0,09%
Düşük 35,9657 22.07.2024 Yüksek 35,9834
Açılış: 35,9657
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.