KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 23:07
KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.489.402 13.652.662 177.684.398 154.214.103 445.287.095 445.287.095
Transferler
154.214.103 -154.214.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.561 55.914.747 55.580.186 55.580.186
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.823.963 13.652.662 331.898.501 55.914.747 500.867.281 500.867.281
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -12.836.772 18.565.064 326.986.099 168.790.072 612.729.797 612.729.797
Transferler
84.211 168.790.072 -168.790.072 84.211 84.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.128.942 77.128.942 77.128.942
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 73.547.734 33.725.633 3.951.967 -12.752.561 18.565.064 495.776.171 77.128.942 689.942.950 689.942.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.186.434 121.819.439
Dönem Karı (Zararı)
77.128.942 55.914.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
163.289.553 123.015.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 38.569.884 22.529.808
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.326.561 721.252
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.326.561 721.252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.216.170 6.568.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.815.907 5.924.892
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
643.768
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
400.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.767.787 21.763.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.348.693 -3.648.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 23.294.003 26.287.448
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16 -177.523 -875.377
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
89.718.064 67.963.879
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.605.127 3.613.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-914.040 -145.804
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-914.040 -145.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-211.239.280 -46.715.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.073.056 60.720.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.854.680 -22.090.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.781.624 82.811.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.814.942 -25.925.928
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.071.341 1.210.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.743.601 -27.135.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.157.581 -103.473.086
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.902.737 -1.221.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.398.652 -14.673.052
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.495.915 13.451.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.903.562 23.185.076
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.152.850 13.981.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.249.288 9.204.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.179.215 132.214.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.847.490 -642.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -4.145.291 -9.752.470
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.643.386 -54.568.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
991.796 1.591.614
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7-8 991.796 1.591.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.635.182 -56.159.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -81.635.182 -56.159.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.832.771 -46.477.685
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.997.141 -7.746.949
Kredilerden Nakit Girişleri
19 58.997.141 -7.746.949
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.505.896 -5.179.456
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
19 -4.505.896 -5.179.456
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -9.713.164 -8.355.436
Ödenen Faiz
17 -23.294.003 -26.287.448
Alınan Faiz
17 6.348.693 1.091.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.624.181 20.773.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.624.181 20.773.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 69.017.161 46.680.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.392.980 67.454.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 43.308.444 73.272.949
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4-5 623.416.614 592.073.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 308.095.093 255.147.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 315.321.521 336.925.622
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
4 34.626.617 24.965.381
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 28.142.708 23.071.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.483.909 1.894.014
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 259.119.652 210.288.632
Peşin Ödenmiş Giderler
48.612.156 33.535.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.612.156 33.535.061
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.284.595
Diğer Dönen Varlıklar
207.364.503 77.394.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 207.364.503 77.394.232
ARA TOPLAM
1.216.447.986 1.014.813.877
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.216.447.986 1.014.813.877
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.805.156 3.792.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
3.805.156 3.792.593
Ticari Alacaklar
4 159.960.022 136.053.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 159.960.022 136.053.030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
281.333 313.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
281.333 313.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
581.915.271 549.371.588
Arazi ve Arsalar
7 73.978.935 73.978.935
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 177.166 190.069
Binalar
7 61.874.504 63.218.301
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 172.958.045 174.972.207
Taşıtlar
7 39.722.232 49.221.493
Mobilya ve Demirbaşlar
7 4.160.505 4.548.887
Özel Maliyetler
7 619.272 432.545
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 228.412.725 182.790.140
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 11.887 19.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
88.713.984 78.215.653
Lisanslar
8 24.856.726 22.655.666
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 63.857.258 55.559.987
Peşin Ödenmiş Giderler
23.419.884 42.887.656
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.419.884 42.887.656
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
858.095.650 810.633.741
TOPLAM VARLIKLAR
2.074.543.636 1.825.447.618
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
201.055.771 322.211.888
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
201.055.771 322.211.888
Banka Kredileri
19 201.055.771 322.211.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
224.611.845 154.255.776
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
224.611.845 154.255.776
Banka Kredileri
19 224.611.845 154.255.776
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
148.139.001 143.033.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 45.221.278 19.822.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
102.917.723 123.210.951
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 4.750.263 4.903.498
Diğer Borçlar
4 7.833.934 9.257.748
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.746.882 9.184.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
87.052 73.405
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.983.729 14.874.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.983.729 14.874.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 8.493.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.956.918 12.361.716
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.956.918 12.361.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.012.886 6.215.573
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.012.886 6.215.573
ARA TOPLAM
633.837.418 667.114.100
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.837.418 667.114.100
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
577.241.120 391.890.455
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
577.241.120 391.890.455
Banka Kredileri
19 577.241.120 391.890.455
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
134.930.600 113.777.750
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 134.930.600 113.777.750
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.418.217 27.644.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 34.418.217 27.644.739
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 4.173.331 12.290.777
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
750.763.268 545.603.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.384.600.686 1.212.717.821
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
689.942.950 612.729.797
Ödenmiş Sermaye
12 73.547.734 73.547.734
Sermaye Avansı
33.725.633 33.725.633
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.951.967 3.951.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.752.561 -12.836.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-12.752.561 -12.836.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.565.064 18.565.064
Yasal Yedekler
18.565.064 18.565.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
495.776.171 326.986.099
Net Dönem Karı veya Zararı
77.128.942 168.790.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
689.942.950 612.729.797
TOPLAM KAYNAKLAR
2.074.543.636 1.825.447.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 647.933.930 554.468.083
Satışların Maliyeti
14 -246.752.716 -224.228.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
401.181.214 330.239.946 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
401.181.214 330.239.946 0 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -66.486.040 -48.215.716
Pazarlama Giderleri
15 -195.723.354 -166.011.769
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -31.405.189 -20.992.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 109.766.442 84.405.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -9.009.022 -13.285.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
208.324.051 166.139.819 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
914.040 145.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
209.238.091 166.285.623 0 0
Finansman Gelirleri
17 6.348.693 3.912.608
Finansman Giderleri
17 -133.852.715 -110.669.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.734.069 59.528.495 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.605.127 -3.613.748 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -12.638.362 -5.407.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 8.033.235 1.793.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.128.942 55.914.747 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.128.942 55.914.747 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
77.128.942 55.914.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
84.211 -334.561 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.211 -334.561 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 84.211 94.363
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -428.924
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.211 -334.561 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.213.153 55.580.186 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
77.213.153 55.580.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955721


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6219 Değişim: -0,06%
Düşük 8,6166 22.09.2021 Yüksek 8,6288
Açılış: 8,6272
10,1224 Değişim: 0,05%
Düşük 10,1025 22.09.2021 Yüksek 10,1332
Açılış: 10,1172
492,68 Değişim: 0,09%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.