KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:11
KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -6.264.868 1.138.498 9.133.613 61.779.957 177.012.534 177.012.534
Transferler
6.464.616 55.315.341 -61.779.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
127.544.962 127.544.962 127.544.962
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
-8.259.970 -8.259.970 -8.259.970
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.500.607 -2.500.607 -2.500.607
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -8.765.475 7.603.114 56.188.984 127.544.962 293.796.919 293.796.919
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -8.765.475 7.603.114 56.188.984 127.544.962 293.796.919 293.796.919
Transferler
6.049.548 121.495.414 -127.544.962
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
154.214.103 154.214.103 154.214.103
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.723.927 -2.723.927 -2.723.927
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -11.489.402 13.652.662 177.684.398 154.214.103 445.287.095 445.287.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.538.339 18.312.855
Dönem Karı (Zararı)
154.214.103 127.544.962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.944.686 28.436.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.097.272 14.821.955
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.413.792
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.413.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.003.130 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.003.130 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.844.284 9.200.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-176.673.840 -138.332.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.748.445 -101.993.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.505.405 -46.411.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-111.243.040 -55.581.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.628.984 -8.010.304
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.165.145 -8.076.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-463.839 65.912
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.897.944 -48.895.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.511.444 -11.062.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.305.190 -13.720.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.206.254 2.657.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
731.825 -2.443.059
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.204.305 30.747.790
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.175.122 30.748.318
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.183 -528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.846.041 3.324.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.846.041 3.324.574
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
484.949 17.648.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -2.999.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.023.288 3.663.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-110.350.620 -120.342.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.053 150.014
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.053 150.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.392.673 -120.492.963
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.392.673 -120.492.963
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.417.683 86.537.448
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.417.683 94.797.418
Kredilerden Nakit Girişleri
140.417.683 94.797.418
Ödenen Temettüler
0 -8.259.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.528.724 -15.492.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.528.724 -15.492.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.152.215 37.644.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.680.939 22.152.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34 46.680.939 22.152.215
Ticari Alacaklar
585.677.681 414.699.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 217.605.041 157.869.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 368.072.640 256.829.600
Diğer Alacaklar
36.056.569 27.480.183
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 34.718.757 26.553.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.337.812 926.571
Stoklar
8 125.070.953 108.173.009
Peşin Ödenmiş Giderler
10.850.705 7.220.116
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.850.705 7.220.116
Diğer Dönen Varlıklar
46.048.575 43.547.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 46.048.575 43.547.590
ARA TOPLAM
850.385.422 623.272.435
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
850.385.422 623.272.435
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.792.593 3.788.406
Diğer Finansal Yatırımlar
29 3.792.593 3.788.406
Ticari Alacaklar
87.477.536 97.707.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 87.477.536 97.707.450
Diğer Alacaklar
208.054 155.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 208.054 155.456
Maddi Duran Varlıklar
325.845.988 246.994.734
Arazi ve Arsalar
10 3.738.603 3.129.468
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 216.770 239.779
Binalar
10 59.758.360 47.978.542
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 138.605.276 131.959.396
Taşıtlar
10 33.577.840 4.161.208
Mobilya ve Demirbaşlar
10 4.244.397 4.103.761
Özel Maliyetler
10 457.856 92.616
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 85.232.998 55.314.330
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 13.888 15.634
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
66.627.189 53.225.096
Lisanslar
11 24.878.680 26.970.683
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 41.748.509 26.254.413
Peşin Ödenmiş Giderler
23.902.407 12.679.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.902.407 12.679.687
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 8.480.173 7.331.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
516.333.940 421.882.159
TOPLAM VARLIKLAR
1.366.719.362 1.045.154.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
277.266.984 214.190.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
277.266.984 214.190.159
Banka Kredileri
29 277.266.984 214.190.159
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.123.522 73.248.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.123.522 73.248.989
Banka Kredileri
29 127.123.522 73.248.989
Ticari Borçlar
72.842.254 57.330.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 13.796.158 2.490.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 59.046.096 54.839.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.536.228 2.804.403
Diğer Borçlar
9.509.171 8.834.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 9.427.298 8.781.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 81.873 52.690
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.824.185 15.753.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.824.185 15.753.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.352.119 8.375.407
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.500.482 1.869.426
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.500.482 1.869.426
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.696.797 3.886.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.696.797 3.886.250
ARA TOPLAM
513.651.742 386.292.809
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
513.651.742 386.292.809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
269.477.449 246.011.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
269.477.449 246.011.124
Banka Kredileri
29 269.477.449 246.011.124
Diğer Borçlar
92.073.100 81.543.950
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 92.073.100 81.543.950
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.568.704 20.073.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 25.568.704 20.073.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 20.661.272 17.436.432
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
407.780.525 365.064.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
921.432.267 751.357.675
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
445.287.095 293.796.919
Ödenmiş Sermaye
17 73.547.734 73.547.734
Sermaye Avansı
17 33.725.633 33.725.633
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 3.951.967 3.951.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.489.402 -8.765.475
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -11.489.402 -8.765.475
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.652.662 7.603.114
Yasal Yedekler
17 13.652.662 7.603.114
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 177.684.398 56.188.984
Net Dönem Karı veya Zararı
154.214.103 127.544.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
445.287.095 293.796.919
TOPLAM KAYNAKLAR
1.366.719.362 1.045.154.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.019.640.528 790.930.972
Satışların Maliyeti
19 -386.434.600 -298.056.935
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
633.205.928 492.874.037
BRÜT KAR (ZARAR)
633.205.928 492.874.037
Genel Yönetim Giderleri
21 -77.137.342 -56.987.148
Pazarlama Giderleri
21 -332.664.936 -257.103.562
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -25.823.886 -25.620.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 97.194.428 160.454.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -35.484.806 -44.003.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
259.289.386 269.614.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 5.954.021 7.668.585
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -7.238.540 -11.463
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
258.004.867 277.271.438
Finansman Gelirleri
25 16.500.614 21.866.538
Finansman Giderleri
25 -103.635.307 -149.458.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.870.174 149.679.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.656.071 -22.134.271
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -13.811.787 -12.933.533
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.844.284 -9.200.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
154.214.103 127.544.962
DÖNEM KARI (ZARARI)
154.214.103 127.544.962
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
154.214.103 127.544.962
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.723.927 -2.500.607
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 -3.492.214 -3.205.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
768.287 705.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 768.287 705.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.723.927 -2.500.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.490.176 125.044.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
151.490.176 125.044.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823394


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,55% Hacim : 11.448 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7048 Değişim: 0,75%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,7125
Açılış: 8,64
10,3991 Değişim: 0,86%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,4197
Açılış: 10,3104
498,16 Değişim: 0,80%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 500,02
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.