KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 18:14
KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 4.576.864 49.494.260 -3.250.230 673.464 1.035.543 -12.415.070 -6.496.340 87.908.680 87.908.680
Transferler
-20.331.494 -2.050 13.837.204 6.496.340 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 37.056.607 -3.553.046 21.592 29.561.746 63.086.899 63.086.899
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 4.576.864 66.219.373 -6.803.276 693.006 1.035.543 1.422.134 29.561.746 150.995.579 150.995.579
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 4.576.864 66.219.373 -6.803.276 693.006 1.035.543 1.422.134 29.561.746 150.995.579 150.995.579
Transferler
-65.247 -2.780 29.629.773 -29.561.746 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 7.946.481 -1.182.022 -8.956 93.064.375 99.819.878 99.819.878
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 4.576.864 74.100.607 -7.985.298 681.270 1.035.543 31.051.907 93.064.375 250.815.457 250.815.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.368.915 1.263.533
Dönem Karı (Zararı)
93.064.375 29.561.746
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-86.247.067 -37.302.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.192.174 1.152.650
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 291.497 -7.218.226
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-73.483.161 -37.271.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -73.483.161 -37.271.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.923.191 -61.078
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.923.191 -61.078
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 -6.160.759 6.011.799
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.163.627 84.491
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.163.627 84.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.186.223 9.004.050
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -9.709.859 2.389.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 2.147.043 593.750
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 539.889 727.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 6.760.071 -1.100.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -13.923.367 6.393.632
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.368.915 1.263.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.724.867 -1.812.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.788.642 68.251
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 13.788.642 68.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.063.775 -1.880.256
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.063.775 -1.880.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.952 -548.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.952 -548.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.528.660 3.077.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.884.612 2.528.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.884.612 2.528.660
Ticari Alacaklar
14.895.528 5.185.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 13.284.931 3.616.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.610.597 1.569.497
Diğer Alacaklar
781.814 1.200.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 675.661 974.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 106.153 226.450
Stoklar
8 3.607.269 4.147.158
Peşin Ödenmiş Giderler
2.539.759 4.268.236
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.539.759 4.268.236
Diğer Dönen Varlıklar
247.582 247.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 247.582 247.478
ARA TOPLAM
24.956.564 17.577.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.956.564 17.577.658
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.134 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.134 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 6.128.879 4.214.644
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 215.093.161 91.090.000
Maddi Duran Varlıklar
30.254.892 74.408.873
Arazi ve Arsalar
10 8.300.000 52.300.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 331.033 490.236
Binalar
10 18.981.685 11.040.640
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 1.040.845 6.509.824
Taşıtlar
10 1.026.593 1.939.128
Mobilya ve Demirbaşlar
10 115.452 135.284
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 459.284 1.993.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.878 3.210
Diğer Haklar
10 1.878 3.210
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
251.491.944 169.729.888
TOPLAM VARLIKLAR
276.448.508 187.307.546
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.986.668 2.226.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 283.924 703.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.702.744 1.522.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 750.047 631.099
Diğer Borçlar
277.790 104.908
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 277.790 104.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 307.279 14.018.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.180.399 3.165.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 179.244 101.092
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.001.155 3.064.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 328.656 847.393
ARA TOPLAM
13.830.839 20.994.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.830.839 20.994.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.998.727 1.525.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.998.727 1.525.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 8.803.485 13.792.624
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.802.212 15.317.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.633.051 36.311.967
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
250.815.457 150.995.579
Ödenmiş Sermaye
14 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 290.189 290.189
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
66.796.579 60.109.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
66.115.309 59.416.097
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 74.100.607 66.219.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7985298 -7.985.298 -6.803.276
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
681.270 693.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.051.907 1.422.134
Net Dönem Karı veya Zararı
21 93.064.375 29.561.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.815.457 150.995.579
TOPLAM KAYNAKLAR
276.448.508 187.307.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 62.553.368 44.825.254
Satışların Maliyeti
15 -47.536.787 -40.826.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.016.581 3.998.550
BRÜT KAR (ZARAR)
15.016.581 3.998.550
Genel Yönetim Giderleri
-8.586.425 -6.156.855
Pazarlama Giderleri
-1.973.640 -1.379.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.394.054 4.882.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.058.757 -4.269.979
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.791.813 -2.924.884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
82.724.365 37.512.870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.077.577 -185.462
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.923.191 61.078
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.361.792 34.463.602
Finansman Gelirleri
17 1.077.858 2.167.314
Finansman Giderleri
18 -240.529 -169.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.199.121 36.461.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.865.254 -6.900.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 5.865.254 -6.900.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.064.375 29.561.746
DÖNEM KARI (ZARARI)
21 93.064.375 29.561.746
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 93.064.375 29.561.746
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,72300000 0,54700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.755.503 33.525.153
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.118.101 39.693.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.477.527 -4.441.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-11.195 22.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-11.195 22.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-873.876 -1.749.404
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.171.620 -2.636.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4, 19 295.505 888.261
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
2.239 -1.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.755.503 33.525.153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.819.878 63.086.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
99.819.878 63.086.899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118412


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9266 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9331
Açılış: 28,9123
31,2071 Değişim: 0,23%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2252
Açılış: 31,1368
1.886,70 Değişim: 0,15%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.887,38
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.