KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 18:13
KAP ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.204.872 -1.341.206 1.035.543 -2.953.029 -4.131.651 32.631.204 32.631.204
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-139.822 -3.991.829 4.131.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 4.380.814 -444.986 -5.575.886 -1.640.058 -1.640.058
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
79.966 -29.588 50.378 50.378
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.445.864 0 -1.786.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -6.944.858 -5.575.886 0 31.041.524 31.041.524
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-172.174 -9.755.715 9.927.889 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 -618.353 -1.634.434 -2.252.787 -2.252.787
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.273.690 0 -2.549.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.700.573 -1.634.434 0 51.291.724 51.291.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-842.539 2.380.993
Dönem Karı (Zararı)
-1.634.434 -5.575.886
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.634.434 -5.575.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
783.983 3.457.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 436.119 471.923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 -166.284 20.692
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.153.390 3.021.197
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 1.153.390 3.021.197
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -639.242 -56.364
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.912 4.499.431
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0 -6.082
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -2.794.639 5.852.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -2.346.016 333.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.156.357 -2.959.443
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -718.722 -2.174.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 9.023.646 3.454.067
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-842.539 2.380.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-140.090 -274.925
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -140.090 -274.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -4.074.331
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
14 0 50.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -4.124.709
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-982.629 -1.968.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-982.629 -1.968.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.965.423 2.806.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.982.794 837.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.982.794 7.965.423
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
6.099.579 3.304.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 2.331.660 1.723.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.767.919 1.581.116
Diğer Alacaklar
5.443.727 3.138.889
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5, 7 4.779.370 2.428.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 664.357 710.350
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
16 0 461.266
Stoklar
8 7.389.944 4.233.587
Peşin Ödenmiş Giderler
9 348.792 226.022
Diğer Dönen Varlıklar
13 601.884 222.210
ARA TOPLAM
26.866.720 19.552.337
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.866.720 19.552.337
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 13.090.004 14.243.394
Maddi Duran Varlıklar
33.908.487 34.204.232
Arazi ve Arsalar
11 27.756.000 27.756.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 362.774 430.183
Binalar
11 4.012.515 4.138.175
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.415.545 1.501.515
Taşıtlar
11 302.549 328.743
Mobilya ve Demirbaşlar
11 59.104 49.616
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.504 2.788
Diğer Haklar
11 2.504 2.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 515.476 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.529.632 48.463.575
TOPLAM VARLIKLAR
74.396.352 68.015.912
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
Ticari Borçlar
2.306.235 3.024.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 6 221.873 403.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.084.362 2.621.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 769.030 524.116
Diğer Borçlar
4.378.313 7.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 7 4.378.313 1.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 5.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.031.226 4.263.681
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.148.483 2.063.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 353.401 268.874
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.795.082 1.795.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 177.063 621.449
ARA TOPLAM
18.810.350 10.505.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.810.350 10.505.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.294.278 3.842.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.294.278 3.842.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 123.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.294.278 3.965.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.104.628 14.471.401
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.291.724 53.544.511
Ödenmiş Sermaye
14 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
14 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.724.135 10.514.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.724.135 10.514.662
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 12.273.690 12.445.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.549.555 -1.931.202
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.700.573 -6.944.858
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -1.634.434 -9.927.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.291.724 53.544.511
TOPLAM KAYNAKLAR
74.396.352 68.015.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.937.046 11.871.239 5.267.345 6.411.953
Satışların Maliyeti
15 -8.381.295 -11.729.071 -5.018.362 -6.817.431
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
555.751 142.168 248.983 -405.478
BRÜT KAR (ZARAR)
555.751 142.168 248.983 -405.478
Genel Yönetim Giderleri
-1.560.795 -1.775.506 -485.117 -725.871
Pazarlama Giderleri
-275.702 -322.815 -121.397 -120.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.368.670 1.184.531 820.869 458.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.700.676 -684.446 -1.004.434 -460.835
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.612.752 -1.456.068 -541.096 -1.254.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 89.622 0 33.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -1.153.390 -3.021.197 -338.198 -2.453.406
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.766.142 -4.387.643 -879.294 -3.675.105
Finansman Gelirleri
19 914.281 293.674 332.376 130.485
Finansman Giderleri
20 -267.227 -1.427.035 -159.940 -871.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.119.088 -5.521.004 -706.858 -4.415.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
484.654 -54.882 57.402 53.007
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 484.654 -54.882 57.402 53.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.634.434 -5.575.886 -649.456 -4.362.734
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.634.434 -5.575.886 -649.456 -4.362.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -1.634.434 -5.575.886 -649.456 -4.362.734
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 23 -0,03000000 -0,20700000 -0,01200000 -0,16200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-618.353 3.935.828 -279.574 4.221.344
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 5.018.393 0 5.018.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,22 -772.941 -556.232 -349.467 -199.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
154.588 -526.333 69.893 -597.712
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21, 22 0 -637.579 0 -637.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21, 22 154.588 111.246 69.893 39.867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-618.353 3.935.828 -279.574 4.221.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.252.787 -1.640.058 -929.030 -141.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.252.787 -1.640.058 -929.030 -141.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780577


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: 0,00% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3500 Değişim: 0,08%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3525
Açılış: 7,3439
8,9417 Değişim: 0,04%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9487
Açılış: 8,9383
436,29 Değişim: -0,19%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 437,79
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.