KAP ***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 19:43
KAP ***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -10.538.746 95.775.543 1.464.336 -2.623.819 77.360.812 223.230.710 5.849.543 229.080.253
Transferler
77.360.812 -77.360.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.828.187 -25.261.553 71.177.957 40.088.217 -741.083 39.347.134
Dönem Sonu Bakiyeler
61.127.214 133.570.301 -132.904.931 16.366.933 70.513.990 1.464.336 74.736.993 71.177.957 263.318.927 5.108.460 268.427.387
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -21.987.797 94.705.097 1.464.336 74.736.993 209.090.261 419.801.474 36.267.941 456.069.415
Transferler
209.090.261 -209.090.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
967.492 15.895.297 84.300.006 101.162.795 8.782.498 109.945.293
Dönem Sonu Bakiyeler
61.127.214 133.570.301 -132.904.931 21.020.305 110.600.394 1.464.336 283.827.254 84.300.006 520.964.269 45.050.439 566.014.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
284.943.024 321.734.540
Dönem Karı (Zararı)
89.071.593 71.214.765
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
89.071.593 71.214.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
272.921.966 464.165.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,8,9 239.351.903 162.039.050
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.726.874 -5.315.796
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.726.874 -5.315.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.088 16.499.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.088 16.499.619
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.551.503 60.877.011
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14 57.551.503 60.877.011
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.000.922 52.313.997
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 153.062.976
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 0 153.062.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.268.069 24.688.962
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.558.801 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-26.558.801 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.501.540 -190.959.456
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.586.121 -20.218.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17 -4.487.625 -1.111.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.073.746 -19.106.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.817.567 -69.036.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.817.567 -69.036.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.139.172 -21.217.237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.421.153 -19.338.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.080.963 68.427.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -3.479.883 -3.412.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-98.601.080 71.840.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
61.277.404 12.395.942
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-963.883.505
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-963.883.505
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.217.577 821.549.534
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
39.217.577 821.549.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
876.213 361.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
329.492.019 344.421.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.464.190 -3.072.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.565.453 -15.584.265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-519.352 -4.029.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-93.578.940 -460.810.600
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -343.596.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.348.296 867.313
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7 47.348.296 867.313
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.982.806 -119.471.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -141.982.806 -119.471.792
Alınan Faiz
13 1.055.570 1.389.879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.895.935 164.808.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.525.651 507.162.285
Kredilerden Nakit Girişleri
365.525.651 507.162.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-295.420.648 -281.401.256
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-295.420.648 -281.401.256
Ödenen Faiz
14 -29.209.068 -60.952.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
232.260.019 25.732.458
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-23.044.877 12.613.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
209.215.142 38.346.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
285.048.392 71.231.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
494.263.534 109.577.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
494.263.534 285.048.392
Finansal Yatırımlar
1.672 1.443
Ticari Alacaklar
629.879.206 664.016.828
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 15.797.956 11.310.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 614.081.250 652.706.497
Diğer Alacaklar
2.085.035 2.459.504
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
894.953 1.270.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.190.082 1.188.808
Stoklar
55.628.779 49.489.607
Peşin Ödenmiş Giderler
34.308.539 27.824.300
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.308.539 27.824.300
Diğer Dönen Varlıklar
242.715.803 196.590.804
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
242.715.803 196.590.804
ARA TOPLAM
1.458.882.568 1.225.430.878
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.458.882.568 1.225.430.878
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.873.793 6.873.793
Ticari Alacaklar
4.602.866 1.112.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.602.866 1.112.655
Diğer Alacaklar
14.076.758 9.009.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.076.758 9.009.719
Maddi Duran Varlıklar
574.029.312 555.616.894
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 574.029.312 555.616.894
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.155.541.841 967.145.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
429.458.615 364.728.899
Şerefiye
7 363.857.194 318.275.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 65.601.421 46.453.071
Peşin Ödenmiş Giderler
1.005.007 68.094
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.005.007 68.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 13.131.333 10.370.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.198.719.525 1.914.926.407
TOPLAM VARLIKLAR
3.657.602.093 3.140.357.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
378.625.817 358.250.627
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
378.625.817 358.250.627
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 378.625.817 358.250.627
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.565.755 79.129.100
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.565.755 79.129.100
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 86.565.755 79.129.100
Ticari Borçlar
576.957.320 664.822.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 846.634 4.326.517
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 576.110.686 660.495.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
133.643.069 72.365.665
Diğer Borçlar
58.442.707 51.821.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 44.408 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
58.398.299 51.821.571
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.142.791 266.578
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.142.791 266.578
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 18.230.063 24.048.052
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
130.024.882 96.995.269
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
130.024.882 96.995.269
ARA TOPLAM
1.383.632.404 1.347.698.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.383.632.404 1.347.698.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.642.742.965 1.254.839.110
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.642.742.965 1.254.839.110
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.642.742.965 1.254.839.110
Ticari Borçlar
548.824 14.764.997
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 548.824 14.764.997
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.730.124 49.757.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
52.730.124 49.324.339
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 433.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 11.933.068 17.227.280
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.707.954.981 1.336.588.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.091.587.385 2.684.287.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
520.964.269 419.801.474
Ödenmiş Sermaye
10 61.127.214 61.127.214
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
133.570.301 133.570.301
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-132.904.931 -132.904.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.580.089 72.717.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.020.305 -21.987.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.020.305 -21.987.797
Yabancı Para Çevrim Farkları
110.600.394 94.705.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.464.336 1.464.336
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.464.336 1.464.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
283.827.254 74.736.993
Net Dönem Karı veya Zararı
84.300.006 209.090.261
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.050.439 36.267.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
566.014.708 456.069.415
TOPLAM KAYNAKLAR
3.657.602.093 3.140.357.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 2.544.050.112 2.219.429.246 1.262.077.807 1.155.754.991
Satışların Maliyeti
10 -2.236.415.784 -1.980.322.878 -1.112.556.874 -1.050.590.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
307.634.328 239.106.368 149.520.933 105.164.098
BRÜT KAR (ZARAR)
307.634.328 239.106.368 149.520.933 105.164.098
Genel Yönetim Giderleri
-131.417.908 -32.160.553 -63.233.875 -15.392.149
Pazarlama Giderleri
-11.560.104 -8.064.504 -5.574.847 -6.064.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 102.710.248 53.144.669 51.033.717 24.954.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -88.674.024 -68.241.941 -47.630.191 -29.686.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.692.540 183.784.039 84.115.737 78.975.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.810.939 0 7.655.643 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
205.503.479 183.784.039 91.771.380 78.975.306
Finansman Gelirleri
13 1.055.570 1.389.879 563.732 450.327
Finansman Giderleri
14 -93.219.387 -83.357.829 -45.341.718 -39.574.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
113.339.662 101.816.089 46.993.394 39.851.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.268.069 -30.601.324 -6.406.197 -13.874.649
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -35.747.464 -32.221.486 -14.671.883 -12.887.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 11.479.395 1.620.162 8.265.686 -986.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.071.593 71.214.765 40.587.197 25.976.819
DÖNEM KARI (ZARARI)
89.071.593 71.214.765 40.587.197 25.976.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.771.587 36.808 2.542.921 164.990
Ana Ortaklık Payları
84.300.006 71.177.957 38.044.276 25.811.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.004.580 -5.847.203 2.701.134 303.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.004.580 -5.847.203 2.701.134 303.909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.869.120 -25.006.421 20.648.070 11.283.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.869.120 -25.006.421 20.648.070 11.283.510
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.873.700 -30.853.624 23.349.204 11.587.419
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.945.293 40.361.141 63.936.401 37.564.238
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.782.498 -741.083 7.053.828 289.167
Ana Ortaklık Payları
101.162.795 41.102.224 56.882.573 37.275.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869804


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3125 Değişim: 0,01%
Düşük 8,3117 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1047 Değişim: -0,05%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1119
Açılış: 10,1096
499,77 Değişim: 0,16%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 499,78
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.