KAP ***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 21:02
KAP ***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NETLG*** NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -7.731.820 56.101.616 13.108.205 1.464.336 -9.735.623 7.111.804 122.111.102 6.515.018 128.626.120
Transferler
7.111.804 -7.111.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.806.926 39.673.927 -13.108.205 77.360.812 101.119.608 -3.164.975 97.954.633
Sermaye Arttırımı
2.499.500 2.499.500
Dönem Sonu Bakiyeler
61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -10.538.746 95.775.543 1.464.336 -2.623.819 77.360.812 223.230.710 5.849.543 229.080.253
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -10.538.746 95.775.543 1.464.336 -2.623.819 77.360.812 223.230.710 5.849.543 229.080.253
Transferler
77.360.812 -77.360.812 31.424.061 31.424.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.449.051 -1.070.446 209.090.261 196.570.764 -1.005.663 195.565.101
Dönem Sonu Bakiyeler
61.127.214 133.570.301 -132.904.931 -21.987.797 94.705.097 1.464.336 74.736.993 209.090.261 419.801.474 36.267.941 456.069.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
540.079.631 156.771.895
Dönem Karı (Zararı)
207.651.792 73.181.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
546.537.802 184.457.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 342.273.963 96.018.508
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.764.807 -38.401.990
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.764.807 -25.293.785
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.108.205
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.439.076 8.299.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.439.076 8.299.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
116.632.897 43.360.792
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.456.147 50.254.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.001.941
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 75.579.665 28.287.064
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.608.753 9.640.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-153.808.876 -73.507.104
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.265.734 -13.117.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 55.216 1.231.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 31.210.518 -14.348.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.685.666 2.460.649
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.680.187 -13.572.630
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -14.529.990 2.403.047
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.983.357 21.529.621
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 -1.817.748 -546.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 170.801.105 22.076.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 60.217.560 -3.310.246
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.325.508 -69.576.958
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-54.176 -323.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
600.380.718 184.131.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.922.710 -7.494.390
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.180.861 -18.245.771
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.802.484 -1.619.784
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-532.101.464 -24.897.383
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-263.815.280 -20.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.201.325 16.272.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-276.344.266 -42.462.677
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -276.344.266 -42.462.677
Alınan Faiz
1.856.757 1.313.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
190.905.317 -90.037.778
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.499.500
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.229.044.682 153.884.767
Kredilerden Nakit Girişleri
1.229.044.682 153.884.767
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-965.867.679 -201.608.372
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-965.867.679 -201.608.372
Ödenen Faiz
-72.271.686 -44.813.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.883.484 41.836.734
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.951.418 2.114.119
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
211.834.902 43.950.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.091.565 27.140.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
282.926.467 71.091.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 285.048.392 71.231.274
Finansal Yatırımlar
1.443 100.000
Ticari Alacaklar
664.016.828 321.289.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 11.310.331 11.365.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 652.706.497 309.924.299
Diğer Alacaklar
2.459.504 3.172.590
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 1.270.696 711.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.188.808 2.461.132
Stoklar
8 49.489.607 41.809.420
Peşin Ödenmiş Giderler
27.824.300 13.362.403
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 27.824.300 13.362.403
Diğer Dönen Varlıklar
196.590.804 8.037.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 196.590.804 8.037.766
ARA TOPLAM
1.225.430.878 459.003.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.225.430.878 459.003.299
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.873.793 6.843.793
Diğer Finansal Yatırımlar
11 6.873.793 6.843.793
Ticari Alacaklar
1.112.655 217.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.112.655 217.394
Diğer Alacaklar
9.009.719 164.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.009.719 164.005
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 153.062.976
Maddi Duran Varlıklar
15 555.616.894 219.837.840
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 967.145.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
364.728.900 37.141.776
Şerefiye
17 318.275.828 23.313.383
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 46.453.072 13.828.393
Peşin Ödenmiş Giderler
68.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
68.093
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 10.370.600 888.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.914.926.407 418.156.217
TOPLAM VARLIKLAR
3.140.357.285 877.159.516
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 293.712.843 200.916.902
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 79.129.100 97.141.199
Ticari Borçlar
664.822.110 180.891.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 4.326.517 6.144.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 660.495.593 174.747.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 72.365.665 12.148.105
Diğer Borçlar
51.821.571 1.404.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 120.342
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 51.821.571 1.284.397
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
266.578 320.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 24.048.052 5.912.362
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 96.995.269 7.458.667
ARA TOPLAM
1.283.161.188 506.194.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.283.161.188 506.194.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.319.376.894 107.221.608
Ticari Borçlar
14.764.997 4.115.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.764.997 4.115.014
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.757.511 18.365.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 49.324.339 18.365.606
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
433.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 17.227.280 12.182.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.401.126.682 141.884.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.684.287.870 648.079.263
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
419.801.474 223.230.710
Ödenmiş Sermaye
27 61.127.214 61.127.214
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
133.570.301 133.570.301
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-132.904.931 -132.904.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.717.300 85.236.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.987.797 -10.538.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.987.797 -10.538.746
Yabancı Para Çevrim Farkları
94.705.097 95.775.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.464.336 1.464.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.736.993 -2.623.819
Net Dönem Karı veya Zararı
209.090.261 77.360.812
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.267.941 5.849.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
456.069.415 229.080.253
TOPLAM KAYNAKLAR
3.140.357.285 877.159.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 4.726.777.704 2.047.524.048
Satışların Maliyeti
20 -4.059.263.184 -1.780.881.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
667.514.520 266.643.021
BRÜT KAR (ZARAR)
667.514.520 266.643.021
Genel Yönetim Giderleri
21 -225.925.467 -56.458.515
Pazarlama Giderleri
21 -19.173.189 -13.362.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 100.301.240 18.531.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -92.678.982 -33.032.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
430.038.122 182.322.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 6.646.045 10.080.897
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -37.292 -440.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 0 13.001.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
436.646.875 204.964.562
Finansman Gelirleri
24 1.856.757 1.313.171
Finansman Giderleri
25 -155.272.175 -104.808.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
283.231.457 101.468.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.579.665 -28.287.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -75.316.551 -24.093.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -263.114 -4.193.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
207.651.792 73.181.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
207.651.792 73.181.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.438.469 -4.178.982
Ana Ortaklık Payları
209.090.261 77.360.812
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 28 3,42060000 1,26560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.590.032 -2.931.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.590.032 -2.931.197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-496.659 27.704.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
-496.659 40.812.205
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-496.659 40.812.205
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-13.108.205
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.086.691 24.772.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
195.565.101 97.954.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.005.663 -3.164.975
Ana Ortaklık Payları
196.570.764 101.119.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826630


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.