KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2023 - 18:17
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -17.262.824 562.915.944 -4.850.226 34.897.360 22.958.336 -668.212.140 36.923.410 -1.515.134 35.408.276
Transferler
-668.212.140 668.212.140
Dönem Karı (Zararı)
12.999.534 30.469.943 43.469.477 43.469.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.822.739 550.872 -81.157.295 -75.783.684 199.529 -75.584.155
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -17.262.824 567.738.683 8.700.180 34.897.360 -645.253.804 -50.687.352 4.609.203 -1.315.605 3.293.598
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -41.158.337 579.436.498 9.570.710 34.897.360 -645.253.804 -30.567.570 13.401.817 4.289.942 17.691.759
Transferler
-30.567.570 30.567.570
Dönem Karı (Zararı)
-14.800.152 -14.800.152 1.390.252 -13.409.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.201.773 -959.346 -4.161.119 -4.161.119
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -41.158.337 576.234.725 8.611.364 34.897.360 -675.821.374 -14.800.152 -5.559.454 5.680.194 120.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
307.288.991 -23.882.121
Dönem Karı (Zararı)
-13.409.900 -50.487.823
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.409.900 -50.487.823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.170.621 -45.924.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 74.829.052 73.968.401
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-366.805 -6.961.192
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -642.197 -634.377
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 275.392 -6.326.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.530.698 -25.656.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
95.573.001 45.080.340
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.538.651 4.474.708
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-52.580.954 -75.211.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
153.741.131 125.777.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -7.785.871 -3.325.350
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 172.644.705 140.318.990
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 -11.117.703 -11.215.918
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 -218.110.177 -140.222.206
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -62.262.752 -42.919.647
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
468.232 558.315
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
468.232 558.315
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -30.469.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
442.215.399 102.364.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
706.216.540 498.933.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.283.243 18.485.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
662.933.297 480.448.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.150.037 22.336.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.150.037 22.336.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
191.770.594 207.170.302
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
191.770.594 207.170.302
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
156.474.644 103.267.999
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
53.751.160 -26.157.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-611.189.423 -604.265.549
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
330.612.899 -186.701.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-941.802.322 -417.563.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.027.410 832.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-19.271.101 -8.610.332
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-19.271.101 -8.610.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.714.462 -91.142.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.714.462 -91.142.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
424.634.878 5.951.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-94.637.309 -39.221.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -20.756.043 10.228.944
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.952.535 -841.737
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.153.968 42.347.095
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
52.080.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
568.575 1.057.207
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
572.201 756.354
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.626 300.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.737.769 -7.135.906
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.322.633 -6.807.709
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.415.136 -328.197
Alınan Faiz
19 7.785.871 3.325.350
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.770.645 -6.979.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.435.428 -282.138.990
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.638.590.401 1.231.742.901
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.565.018.494 -1.357.861.107
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.638.182 -27.351.611
Ödenen Faiz
-150.369.153 -128.669.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.699.595 -263.674.016
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.683.759 -23.377.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
189.383.354 -287.051.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 220.130.315 541.970.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 409.513.669 254.919.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 409.513.669 220.130.315
Ticari Alacaklar
2.161.989.084 1.950.953.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 59.393.171 70.128.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.102.595.913 1.880.825.837
Diğer Alacaklar
4.440.866 3.125.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.440.866 3.125.482
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
453.358.086 440.623.216
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4 453.358.086 440.623.216
Stoklar
8 466.318.599 425.556.194
Peşin Ödenmiş Giderler
48.017.570 69.508.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 60.423.832 39.417.852
Diğer Dönen Varlıklar
67.328.155 47.361.272
ARA TOPLAM
3.671.389.861 3.196.676.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.671.389.861 3.196.676.305
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 37.131.433 25.360.788
Maddi Duran Varlıklar
9 94.070.902 104.419.220
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 149.886.753 88.396.034
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
645.440.383 458.907.627
Şerefiye
10 501.763.114 342.704.462
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 143.677.269 116.203.165
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 517.965.829 306.058.392
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.444.495.300 983.142.061
TOPLAM VARLIKLAR
5.115.885.161 4.179.818.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.537.469.097 1.131.510.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.537.469.097 1.131.510.175
Banka Kredileri
6 1.537.469.097 1.131.510.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
123.910.352 157.312.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
123.910.352 157.312.811
Banka Kredileri
6 0 61.218.489
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 123.910.352 96.094.322
Ticari Borçlar
2.288.549.361 1.980.523.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.439.299.805 757.233.720
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 849.249.556 1.223.289.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 71.351.727 43.250.541
Diğer Borçlar
91.029.668 93.396.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
91.029.668 93.396.310
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
642.063.744 451.692.035
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 642.063.744 451.692.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.937.761 4.687.824
Kısa Vadeli Karşılıklar
143.685.394 150.506.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 61.043.524 50.090.562
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 82.641.870 100.415.654
ARA TOPLAM
4.902.997.104 4.012.878.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.902.997.104 4.012.878.974
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.946.369 65.409.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.946.369 65.409.415
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 138.946.369 65.409.415
Uzun Vadeli Karşılıklar
73.820.948 83.838.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 73.820.948 83.838.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.767.317 149.247.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.115.764.421 4.162.126.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-5.559.454 13.401.817
Ödenmiş Sermaye
16 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
535.076.388 538.278.161
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.158.337 -41.158.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.158.337 -41.158.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
576.234.725 579.436.498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.611.364 9.570.710
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.611.364 9.570.710
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-675.821.374 -645.253.804
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.800.152 -30.567.570
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.680.194 4.289.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.740 17.691.759
TOPLAM KAYNAKLAR
5.115.885.161 4.179.818.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.630.663.953 2.630.065.236 1.927.947.797 1.050.597.339
Satışların Maliyeti
4 -4.283.779.228 -2.387.312.145 -1.772.044.088 -969.163.609
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
346.884.725 242.753.091 155.903.709 81.433.730
BRÜT KAR (ZARAR)
346.884.725 242.753.091 155.903.709 81.433.730
Genel Yönetim Giderleri
4 -156.223.399 -110.092.288 -58.012.433 -39.336.018
Pazarlama Giderleri
4 -144.134.932 -109.533.476 -52.911.118 -38.338.546
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
4 -3.480.704 -4.368.679 -1.374.833 -1.236.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 642.196 634.377 70.583 263.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -97.003.454 -107.910.776 -28.748.586 -36.732.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-53.315.568 -88.517.751 14.927.322 -33.947.080
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
544.563 31.259.458 256.441 48.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-822.688 -756.165 -74.370 -68.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
304.063 19.417
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-53.593.693 -57.710.395 15.109.393 -33.947.279
Finansman Gelirleri
19 225.896.048 143.547.556 46.069.248 47.263.572
Finansman Giderleri
19 -244.663.824 -166.251.275 -98.912.325 -62.043.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-72.361.469 -80.414.114 -37.733.684 -48.727.059
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
58.951.569 29.926.291 22.802.193 17.931.834
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.311.183 -12.993.356 3.560.534 -3.648.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 62.262.752 42.919.647 19.241.659 21.580.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.409.900 -50.487.823 -14.931.491 -30.795.225
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.409.900 -50.487.823 -14.931.491 -30.795.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.390.252 199.529 -522.592 721.745
Ana Ortaklık Payları
-14.800.152 -50.687.352 -14.408.899 -31.516.970
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 -0,22820000 -0,77840000 -0,22210000 -0,47480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.201.773 4.822.739 -3.183.950 -983.591
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.201.773 4.822.739 -3.183.950 -983.591
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-959.346 13.550.406 4.232.293 3.641.750
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-959.346 13.550.406 4.232.293 3.641.750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.161.119 18.373.145 1.048.343 2.658.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.571.019 -32.114.678 -13.883.148 -28.137.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.780.504 399.058 -1.045.184 1.443.490
Ana Ortaklık Payları
-20.351.523 -32.513.736 -12.837.964 -29.580.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214059


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: 0,00% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,8973 Değişim: -0,03%
Düşük 28,8723 29.11.2023 Yüksek 28,9309
Açılış: 28,9046
31,8408 Değişim: 0,18%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.904,63 Değişim: 0,40%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.