KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2023 - 21:44
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045
Transferler
-71.130.227 71.130.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.668.646 130.133.217 -4.404.658 -668.212.140 -548.152.227 -2.210.542 -550.362.769
Dönem Karı (Zararı)
-668.212.140 -668.212.140 -2.210.542 -670.422.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.668.646 130.133.217 -4.404.658 120.059.913 120.059.913
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -17.262.824 562.915.944 -4.850.226 34.897.360 22.958.336 -668.212.140 36.923.410 -1.515.134 35.408.276
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -17.262.824 562.915.944 -4.850.226 34.897.360 22.958.336 -668.212.140 36.923.410 -1.515.134 35.408.276
Transferler
-668.212.140 668.212.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.895.513 16.520.554 14.420.936 -30.567.570 -23.521.593 5.805.076 -17.716.517
Dönem Karı (Zararı)
-30.567.570 -30.567.570 5.805.076 -24.762.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.895.513 16.520.554 14.420.936 7.045.977 7.045.977
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -41.158.337 579.436.498 9.570.710 34.897.360 -645.253.804 -30.567.570 13.401.817 4.289.942 17.691.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.744.466 -162.776.981
Dönem Karı (Zararı)
-24.762.494 -670.422.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.762.494 -670.422.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-85.480.523 312.403.278
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 95.817.531 95.931.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.845.147 143.376.231
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -894.022 5.243.479
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.739.169 40.214.065
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 97.918.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-94.959.456 186.385.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.403.079 45.267.484
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.338.797 3.373.252
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-170.701.332 137.744.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.612.942 96.438.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -6.547.374 -4.213.728
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 200.550.071 106.489.249
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -32.389.755 -5.837.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 0 2.886.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -58.857.765 52.727.341
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
121.439 2.510.043
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
121.439 2.510.043
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-30.469.944 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -38.872.094
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 -160.590.417 -228.979.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
95.952.735 243.751.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.182.691 -54.573.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.939.163 67.382.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.243.528 -121.955.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
420.846 157.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
420.846 157.636
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
362.021.094 382.380.539
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
362.021.094 382.380.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
104.263.400 -86.802.564
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.980.269 2.676.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.789.977 -8.612.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115.383.524 193.916.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-346.173.501 -202.528.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.395.284 -21.490.531
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-48.875.469 21.436.007
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-48.875.469 21.436.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.319.483 8.579.285
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.319.483 8.579.285
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.290.282 -114.267.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-40.556.484 -43.039.521
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.706.215 -3.246.966
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -19.191.485 -2.222.495
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.135.193 26.189.620
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
32 88.574.295
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3 52.080.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.450.581 15.498.894
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.197.730 17.776.116
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.851 -2.277.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.960.915 -66.794.907
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.610.538 -25.278.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -350.377 -41.516.852
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.434.571 -11.088.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-395.441.601 436.949.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.562.114.965 1.316.876.199
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.742.478.637 -770.411.281
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -38.081.052 -27.739.849
Ödenen Faiz
-183.544.251 -85.988.928
Alınan Faiz
25 6.547.374 4.213.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.050.874 300.362.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
113.210.462 -64.249.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-321.840.412 236.112.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 541.970.727 305.858.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 220.130.315 541.970.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 220.130.315 541.970.727
Ticari Alacaklar
1.950.953.880 1.348.616.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 70.128.043 16.530.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.880.825.837 1.332.086.135
Diğer Alacaklar
3.125.482 2.901.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.125.482 2.901.515
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
440.623.216 572.161.427
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 440.623.216 572.161.427
Stoklar
9 425.556.194 379.632.146
Peşin Ödenmiş Giderler
10 69.508.094 36.731.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 39.417.852 33.562.897
Diğer Dönen Varlıklar
19 47.361.272 33.387.741
ARA TOPLAM
3.196.676.305 2.948.964.059
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.196.676.305 2.948.964.059
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 25.360.788 17.926.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 8.621.337
Maddi Duran Varlıklar
12 104.419.220 107.379.852
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 88.396.034 67.931.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
458.907.627 346.561.747
Şerefiye
13 342.704.462 244.295.352
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 116.203.165 102.266.395
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 306.058.392 169.542.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
983.142.061 717.962.787
TOPLAM VARLIKLAR
4.179.818.366 3.666.926.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.131.510.175 1.115.963.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.131.510.175 1.115.963.022
Banka Kredileri
6 1.131.510.175 1.115.963.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.312.811 80.859.969
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.312.811 80.859.969
Banka Kredileri
6 61.218.489 12.919.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 96.094.322 67.940.819
Ticari Borçlar
1.980.523.062 1.599.413.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 757.233.720 457.540.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.223.289.342 1.141.873.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 43.250.541 26.272.106
Diğer Borçlar
93.396.310 81.774.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 93.396.310 81.774.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
451.692.035 356.827.319
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 451.692.035 356.827.319
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 4.687.824 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
150.506.216 247.034.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 50.090.562 26.573.697
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 100.415.654 220.461.015
ARA TOPLAM
4.012.878.974 3.508.145.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.012.878.974 3.508.145.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.409.415 60.918.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.409.415 60.918.001
Banka Kredileri
6 0 13.817.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 65.409.415 47.100.834
Uzun Vadeli Karşılıklar
83.838.218 47.530.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 83.838.218 47.530.550
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 14.924.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.247.633 123.373.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.162.126.607 3.631.518.570
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.401.817 36.923.410
Ödenmiş Sermaye
20 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
538.278.161 545.653.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.158.337 -17.262.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.158.337 -17.262.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
579.436.498 562.915.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.570.710 -4.850.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.570.710 -4.850.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-645.253.804 22.958.336
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.567.570 -668.212.140
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.289.942 -1.515.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.691.759 35.408.276
TOPLAM KAYNAKLAR
4.179.818.366 3.666.926.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.011.553.628 2.296.349.584
Satışların Maliyeti
21 -3.624.228.360 -2.559.191.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
387.325.268 -262.841.544
BRÜT KAR (ZARAR)
387.325.268 -262.841.544
Genel Yönetim Giderleri
22 -161.566.947 -107.506.666
Pazarlama Giderleri
22 -150.985.067 -109.354.192
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -6.557.959 -14.707.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 33.283.777 7.656.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -152.314.966 -269.823.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.815.894 -756.577.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 31.089.521 39.599.284
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -337.789 -3.119.582
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 317.606 -823.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.746.556 -720.921.360
Finansman Gelirleri
25 167.137.791 233.193.653
Finansman Giderleri
25 -231.011.494 -138.668.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-83.620.259 -626.395.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
58.857.765 -44.026.775
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -18.024.354 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 76.882.119 -44.026.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.762.494 -670.422.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.762.494 -670.422.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.805.076 -2.210.542
Ana Ortaklık Payları
-30.567.570 -668.212.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.374.959 124.464.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -29.869.391 -7.033.419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -41.911
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 0 -41.911
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
16.520.554 130.133.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 5.973.878 1.406.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 5.973.878 1.406.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.420.936 -4.404.658
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
7.810.329 -3.007.189
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.810.329 -3.007.189
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -1.397.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 0 -1.397.469
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6.610.607 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.045.977 120.059.913
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.716.517 -550.362.769
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.805.076 -2.210.542
Ana Ortaklık Payları
-23.521.593 -548.152.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122030


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.