KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2022 - 00:00
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419
Transferler
-148.600.270 148.600.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.284.906 123.041.367 -441.327 -71.130.227 49.184.907 376.719 49.561.626
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045
Transferler
-71.130.227 71.130.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.668.646 130.133.217 -4.404.658 -668.212.140 -548.152.227 -2.210.542 -550.362.769
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -17.262.824 562.915.944 -4.850.226 34.897.360 22.958.336 -668.212.140 36.923.410 -1.515.134 35.408.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.776.981 335.707.100
Dönem Karı (Zararı)
-670.422.682 -70.933.003
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-670.422.682 -70.933.003
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
312.403.278 135.695.621
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 95.931.594 77.442.027
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
143.376.231 4.974.996
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.243.479 2.144.432
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 40.214.065 2.830.564
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 97.918.687 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
186.385.182 47.730.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.267.484 44.354.194
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.373.252 4.637.277
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
137.744.446 -1.261.417
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
96.438.360 79.593.079
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.213.728 -1.376.462
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 106.489.249 99.986.073
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -5.837.161 -19.016.532
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 -228.979.925 -75.149.297
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 2.886.546 -1.059.025
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 52.727.341 1.965.756
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.510.043 198.031
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.510.043 198.031
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -38.872.094 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
243.751.405 346.895.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.573.263 1.704.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
67.382.630 -31.277.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.955.893 32.981.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
157.636 32.080.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
157.636 32.080.936
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
382.380.539 117.591.710
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
382.380.539 117.591.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.802.564 -31.343.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.676.317 -6.520.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.612.021 241.723.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
193.916.830 28.191.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-202.528.851 213.531.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.490.531 1.005.714
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
21.436.007 -16.776.883
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
21.436.007 -16.776.883
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.579.285 12.364.479
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.579.285 12.364.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.933.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-114.267.999 411.658.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-43.039.521 -39.529.212
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.246.966 -2.025.301
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -2.222.495 -34.396.646
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.403.348 -91.333.175
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
32 88.574.295 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.498.894 328.115
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.776.116 328.115
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.277.222 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.794.907 -93.037.752
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -25.278.055 -42.185.228
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -41.516.852 -50.852.524
Alınan Faiz
25 4.213.728 1.376.462
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.088.662 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
432.736.141 -140.241.631
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.316.876.199 949.186.155
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -770.411.281 -966.344.572
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.739.849 -29.099.652
Ödenen Faiz
-85.988.928 -93.983.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
300.362.508 104.132.294
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-64.249.791 6.385.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.112.717 110.517.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 305.858.010 195.340.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 541.970.727 305.858.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 541.970.727 305.858.010
Ticari Alacaklar
1.348.616.225 716.161.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 16.530.090 42.997.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.332.086.135 673.163.672
Diğer Alacaklar
2.901.515 571.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.901.515 571.632
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
572.161.427 525.517.175
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 572.161.427 525.517.175
Stoklar
9 379.632.146 183.412.626
Peşin Ödenmiş Giderler
10 36.731.381 21.702.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 33.562.897 33.957.039
Diğer Dönen Varlıklar
19 33.387.741 19.500.272
ARA TOPLAM
2.948.964.059 1.806.680.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.948.964.059 1.806.680.392
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.926.217 6.837.555
Ticari Alacaklar
0 26.953.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 26.953.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 8.621.337 11.507.883
Maddi Duran Varlıklar
12 117.520.639 106.867.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 67.931.249 48.320.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
336.420.960 254.299.756
Şerefiye
14 244.295.352 134.537.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 92.125.608 119.762.279
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 169.542.385 149.627.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
717.962.787 604.413.687
TOPLAM VARLIKLAR
3.666.926.846 2.411.094.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.115.963.022 348.366.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.115.963.022 348.366.261
Banka Kredileri
6 1.115.963.022 348.366.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.859.969 171.933.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.859.969 171.933.688
Banka Kredileri
6 12.919.150 156.756.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 67.940.819 15.177.088
Ticari Borçlar
1.599.148.842 886.418.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 457.540.058 145.181.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.141.608.784 741.237.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 26.272.106 31.526.502
Diğer Borçlar
81.774.643 40.309.890
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 81.774.643 40.309.890
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
356.827.319 184.710.227
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 356.827.319 184.710.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 2.616.637
Kısa Vadeli Karşılıklar
247.299.429 34.600.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 26.573.697 25.684.627
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 220.725.732 8.916.130
ARA TOPLAM
3.508.145.330 1.700.482.641
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.508.145.330 1.700.482.641
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.918.001 65.608.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.918.001 65.608.465
Banka Kredileri
6 13.817.167 21.376.420
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 47.100.834 44.232.045
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.530.550 40.523.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 47.530.550 40.523.011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.924.689 18.708.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.373.240 124.840.393
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.631.518.570 1.825.323.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.923.410 585.075.637
Ödenmiş Sermaye
20 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
545.653.120 421.188.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.262.824 -11.594.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.262.824 -11.594.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
562.915.944 432.782.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.850.226 -445.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.850.226 -445.568
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.958.336 94.088.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-668.212.140 -71.130.227
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.515.134 695.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.408.276 585.771.045
TOPLAM KAYNAKLAR
3.666.926.846 2.411.094.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.296.349.584 1.733.166.950
Satışların Maliyeti
21 -2.559.191.128 -1.556.135.207
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-262.841.544 177.031.743
BRÜT KAR (ZARAR)
-262.841.544 177.031.743
Genel Yönetim Giderleri
22 -107.506.666 -71.317.470
Pazarlama Giderleri
22 -109.354.192 -100.689.126
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -14.707.778 -5.657.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 7.656.204 26.167.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -269.823.591 -56.379.476
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-756.577.567 -30.844.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 39.599.284 65.042
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -3.119.582 -263.073
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -823.495 1.059.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-720.921.360 -29.983.829
Finansman Gelirleri
25 233.193.653 76.525.759
Finansman Giderleri
25 -138.668.200 -115.509.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-626.395.907 -68.967.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-44.026.775 -1.965.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -2.619.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -44.026.775 653.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-670.422.682 -70.933.003
DÖNEM KARI (ZARARI)
-670.422.682 -70.933.003
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.210.542 197.224
Ana Ortaklık Payları
-668.212.140 -71.130.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -8,48480000 0,76410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
124.464.571 120.756.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -7.033.419 -2.839.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
130.133.217 123.041.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.364.773 554.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 1.406.684 567.836
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
3 -41.911 -13.564
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.404.658 -261.832
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.007.189 -3.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3 -1.397.469 -258.074
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 -1.397.469 -258.074
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.059.913 120.494.629
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-550.362.769 49.561.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.210.542 376.719
Ana Ortaklık Payları
-548.152.227 49.184.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008928


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8711 Değişim: -0,42%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,7887 Değişim: 0,61%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
941,38 Değişim: 1,20%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.