KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:25
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419
Transferler
-148.600.270 148.600.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
161.935.169 -111.513 -10.439.636 151.384.020 691.295 152.075.315
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
179.495 179.495
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 471.676.529 -115.754 34.897.360 94.088.563 -10.439.636 687.274.750 1.189.479 688.464.229
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 0 -11.594.178 530.984.834 107.943 34.897.360 22.958.336 -136.852.046 546.979.209 -1.563.434 545.415.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-278.135.478 194.982.994
Dönem Karı (Zararı)
-135.424.007 -9.748.341
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-135.424.007 -9.748.341
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.403.735 23.733.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 73.258.068 54.097.340
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.916.784 -4.787.440
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.216.207 -4.787.440
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.700.577 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.877.104 32.910.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.947.112 32.056.580
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.223.020 544.382
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-293.028 309.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.326.051 67.621.652
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.938.941 -937.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 74.853.903 68.925.923
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -5.588.911 -366.507
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 -81.634.953 -106.080.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 4.924.755 -174.153
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -26.760.461 -20.015.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.263.212 161.766
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.263.212 161.766
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -88.574.295 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.170.575 215.253.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
232.455.051 197.639.512
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.452.684 8.258.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
211.002.367 189.380.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.339.244 3.629.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.339.244 3.629.356
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-52.940.454 71.695.724
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-52.940.454 71.695.724
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.763.570 -11.035.424
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-52.900.440 -1.054.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.103.162 11.475.858
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.491.285 -8.998.354
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-141.611.877 20.474.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.317.010 -3.234.092
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-42.620.182 -52.449.514
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-42.620.182 -52.449.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.847.192 -19.743.662
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.847.192 -19.743.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 18.330.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-250.998.317 229.238.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.742.246 -32.975.483
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 1.605.085 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.280.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
53.642.582 -62.689.731
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
25 88.574.295 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.110.091 42.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.708.572 42.426
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.401.519 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.924.916 -61.930.096
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -20.872.636 -24.055.159
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -21.052.280 -37.874.937
Alınan Faiz
18 2.938.941 937.764
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.055.829 -1.739.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.128.083 -59.715.876
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 814.740.827 767.935.627
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -592.455.242 -737.739.775
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.322.900 -20.985.805
Ödenen Faiz
-62.834.602 -68.925.923
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.364.813 72.577.387
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
83.843.225 -24.053.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.478.412 48.523.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 305.858.010 195.340.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 310.336.422 243.864.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 310.336.422 305.858.010
Ticari Alacaklar
1.046.262.454 1.068.508.482
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 35.936.481 42.997.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.010.325.973 1.025.510.985
Diğer Alacaklar
1.117.015 571.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.117.015 571.632
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
261.562.897 173.169.862
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4 261.562.897 173.169.862
Stoklar
8 203.498.032 183.412.626
Peşin Ödenmiş Giderler
79.045.995 21.702.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 29.735.317 33.957.039
Diğer Dönen Varlıklar
14.724.910 19.500.272
ARA TOPLAM
1.946.283.042 1.806.680.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.946.283.042 1.806.680.392
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.893.384 6.837.555
Ticari Alacaklar
33.869.779 26.953.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.869.779 26.953.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.583.128 11.507.883
Maddi Duran Varlıklar
9 82.341.820 106.867.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 44.034.752 48.320.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
325.836.569 254.299.756
Şerefiye
10 162.080.957 134.537.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 163.755.612 119.762.279
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 213.498.242 149.627.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
718.057.674 604.413.687
TOPLAM VARLIKLAR
2.664.340.716 2.411.094.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
844.473.111 520.299.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
844.473.111 520.299.949
Banka Kredileri
6 801.440.640 505.122.861
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.032.471 15.177.088
Ticari Borçlar
917.789.530 886.418.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 166.413.006 145.181.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 751.376.524 741.237.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 35.663.824 31.526.502
Diğer Borçlar
4.715.229 40.309.890
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.715.229 40.309.890
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
104.535.563 114.103.140
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 104.535.563 114.103.140
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 75.369.689 70.607.087
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 2.616.637
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.490.872 40.210.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.644.750 31.294.457
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.846.122 8.916.130
ARA TOPLAM
2.012.037.818 1.706.092.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.012.037.818 1.706.092.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.332.633 65.608.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.332.633 65.608.465
Banka Kredileri
6 11.421.269 21.376.420
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.911.364 44.232.045
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.767.754 34.913.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 30.767.754 34.913.181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 38.786.736 18.708.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.887.123 119.230.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.118.924.941 1.825.323.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
546.979.209 585.075.637
Ödenmiş Sermaye
15 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
519.390.656 421.188.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.594.178 -11.594.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.594.178 -11.594.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
530.984.834 432.782.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
107.943 -445.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.943 -445.568
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.958.336 94.088.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-136.852.046 -71.130.227
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.563.434 695.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
545.415.775 585.771.045
TOPLAM KAYNAKLAR
2.664.340.716 2.411.094.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.463.839.313 1.119.131.956 484.377.286 391.894.681
Satışların Maliyeti
4 -1.397.813.879 -1.007.788.031 -458.478.508 -355.135.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.025.434 111.343.925 25.898.778 36.759.552
BRÜT KAR (ZARAR)
66.025.434 111.343.925 25.898.778 36.759.552
Genel Yönetim Giderleri
4 -78.649.804 -49.364.904 -28.760.234 -18.307.871
Pazarlama Giderleri
4 -75.429.277 -71.883.482 -25.231.787 -25.517.025
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
4 -16.423.359 -3.313.403 -5.102.231 -1.901.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 11.299.700 9.642.325 4.012.470 2.050.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -97.384.570 -50.296.849 -14.924.065 -20.703.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-190.561.876 -53.872.388 -44.107.069 -27.619.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
42.380.650 42.426 1.633.408 11.690
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.809.373 -204.192 -1.350.532 -27.818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 40.791 174.153 -121.890 178.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-150.949.808 -53.860.001 -43.946.083 -27.456.588
Finansman Gelirleri
18 84.573.894 107.018.452 10.169.208 57.900.259
Finansman Giderleri
18 -95.808.554 -82.922.100 -32.098.855 -29.792.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-162.184.468 -29.763.649 -65.875.730 651.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.760.461 20.015.308 20.007.719 -27.080.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.494 -2.494
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 26.760.461 20.017.802 20.007.719 -27.077.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-135.424.007 -9.748.341 -45.868.011 -26.429.293
DÖNEM KARI (ZARARI)
-135.424.007 -9.748.341 -45.868.011 -26.429.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.428.039 691.295 -467.582 -526.185
Ana Ortaklık Payları
-136.852.046 -10.439.636 -45.400.429 -25.903.108
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) -2,08780000 -0,15030000 -0,70710000 -0,40750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
98.202.107 161.935.169 -705.319 119.318.024
Yabancı Para Çevrim Farkları
98.202.107 161.935.169 -705.319 119.318.024
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.133.370 -111.513 8.575.840 6.087
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.133.370 -111.513 8.575.840 6.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.068.737 161.823.656 7.870.521 119.324.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.355.270 152.075.315 -37.997.490 92.894.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.258.842 691.295 535.686 -526.185
Ana Ortaklık Payları
-38.096.428 151.384.020 -38.533.176 93.421.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974880


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.976 Değişim: -0,19% Hacim : 24.796 Mio.TL Son veri saati : 14:40
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.005
Açılış: 1.979
13,6039 Değişim: 0,55%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,4390 Değişim: 0,80%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
795,03 Değişim: 0,71%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.