KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:16
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419
Transferler
-148.600.270 148.600.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.175.711 -198.409 -2.918.998 11.058.304 28.575 11.086.879
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 323.917.071 -202.650 34.897.360 94.088.563 -2.918.998 546.949.034 347.264 547.296.298
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045
Transferler
-71.130.227 71.130.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.882.284 -1.590.043 -7.793.059 75.499.182 2.706.121 78.205.303
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 517.665.011 -2.035.611 34.897.360 22.958.336 -7.793.059 660.574.819 3.401.529 663.976.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.113.193 171.811.083
Dönem Karı (Zararı)
-5.447.827 -3.069.918
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.447.827 -3.069.918
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-38.610.896 2.879.704
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 24.409.241 17.061.353
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-110.652 1.647.023
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -110.652 1.647.023
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.337.308 12.180.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.965.481 11.065.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.538.799 739.399
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
833.028 376.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.380.104 26.084.632
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -477.280 -97.295
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 25.886.241 26.262.641
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -7.028.857 -80.714
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 -51.019.828 -32.925.432
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -248.410 -15.582
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -11.985.598 -21.146.216
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.373.061 -6.939
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-35.373.061 -6.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.967.077 195.226.980
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
85.034.539 123.425.841
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.535.531 1.515.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.499.008 121.910.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.213.765 8.391.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.213.765 8.391.507
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-44.669.180 1.108.371
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-44.669.180 1.108.371
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.272.807 -7.784.275
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-53.276.327 -1.548.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.382.900 83.358.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.337.764 3.253.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.045.136 80.104.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.826.562 -4.849.763
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-27.644.174 1.204.551
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-27.644.174 1.204.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.252.140 -17.444.002
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.252.140 -17.444.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.337.501 9.364.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-211.025.800 195.036.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.747.345 -22.486.284
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.736.772 -739.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -31.603.276 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
80.687.429 -1.395.503
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
25 58.611.531 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.538.245 9.675
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.538.245 9.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.939.627 -966.125
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.331.552 -958.672
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.608.075 -7.453
Alınan Faiz
18 477.280 97.295
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -536.348
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.706.390 -139.663.689
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 399.982.155 364.595.834
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -266.490.035 -459.345.167
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.716.837 -6.248.361
Ödenen Faiz
-17.068.893 -38.665.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.719.374 30.751.891
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.329.308 -19.265.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.390.066 11.486.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 307.221.733 195.340.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 246.831.667 206.827.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 246.831.667 307.221.733
Ticari Alacaklar
1.087.458.481 1.067.144.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 12.048.133 42.997.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.075.410.348 1.024.147.262
Diğer Alacaklar
30.628.446 571.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.628.446 571.632
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
246.835.739 173.169.862
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4 246.835.739 173.169.862
Stoklar
8 180.640.639 183.412.626
Peşin Ödenmiş Giderler
84.747.722 21.702.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 28.984.069 33.957.039
Diğer Dönen Varlıklar
43.672.284 19.500.272
ARA TOPLAM
1.949.799.047 1.806.680.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.949.799.047 1.806.680.392
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.066.196 6.837.555
Ticari Alacaklar
30.946.353 26.953.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.946.353 26.953.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 12.191.952 11.507.883
Maddi Duran Varlıklar
9 84.123.891 106.867.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 46.747.093 48.320.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
314.217.436 254.299.756
Şerefiye
10 152.599.827 134.537.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 161.617.609 119.762.279
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 195.243.547 149.627.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
691.536.468 604.413.687
TOPLAM VARLIKLAR
2.641.335.515 2.411.094.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
668.267.962 520.299.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
668.267.962 520.299.949
Banka Kredileri
6 649.639.195 505.122.861
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.628.767 15.177.088
Ticari Borçlar
887.610.740 886.418.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 133.817.631 145.181.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 753.793.109 741.237.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 54.750.798 31.526.502
Diğer Borçlar
4.804.860 40.309.890
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.804.860 40.309.890
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
98.220.819 114.103.140
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 98.220.819 114.103.140
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 91.754.120 70.607.087
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 2.616.637
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.063.625 40.210.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 18.342.115 31.294.457
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.721.510 8.916.130
ARA TOPLAM
1.834.472.924 1.706.092.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.834.472.924 1.706.092.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.396.537 65.608.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.396.537 65.608.465
Banka Kredileri
6 21.049.578 21.376.420
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
48.346.959 44.232.045
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.083.659 34.913.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 36.083.659 34.913.181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 37.406.047 18.708.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.886.243 119.230.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.977.359.167 1.825.323.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
660.574.819 585.075.637
Ödenmiş Sermaye
15 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
506.070.833 421.188.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.594.178 -11.594.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.594.178 -11.594.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
517.665.011 432.782.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.035.611 -445.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.035.611 -445.568
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.958.336 94.088.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.793.059 -71.130.227
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.401.529 695.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
663.976.348 585.771.045
TOPLAM KAYNAKLAR
2.641.335.515 2.411.094.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 491.776.619 304.329.367
Satışların Maliyeti
4 -474.575.426 -274.105.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.201.193 30.223.537
BRÜT KAR (ZARAR)
17.201.193 30.223.537
Genel Yönetim Giderleri
4 -27.698.744 -16.990.302
Pazarlama Giderleri
4 -23.658.573 -23.528.519
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
4 -5.642.110 -910.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.138.481 5.675.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -44.063.109 -23.622.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.722.862 -29.152.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35.455.653 9.675
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-82.592 -2.736
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 248.410 15.582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-41.101.391 -29.130.341
Finansman Gelirleri
18 51.497.108 33.022.727
Finansman Giderleri
18 -27.829.142 -28.108.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.433.425 -24.216.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.985.598 21.146.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 11.985.598 21.146.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.447.827 -3.069.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.447.827 -3.069.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.345.232 -150.920
Ana Ortaklık Payları
-7.793.059 -2.918.998
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) -0,08400000 -0,04730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
84.882.284 14.175.711
Yabancı Para Çevrim Farkları
84.882.284 14.175.711
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.229.154 -18.914
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.229.154 -18.914
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.653.130 14.156.797
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.205.303 11.086.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.706.121 28.575
Ana Ortaklık Payları
75.499.182 11.058.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935342


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3453 Değişim: -0,03%
Düşük 8,3453 03.08.2021 Yüksek 8,3482
Açılış: 8,3479
9,9231 Değişim: -1,13%
Düşük 9,9040 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
486,87 Değişim: -1,09%
Düşük 484,14 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.