;

KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 - 18:21
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-253.977.762 -28.606.848 150.970.128 -64.394.851 -196.009.333 -196.009.333
Transferler
-84.208.942 84.208.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.816.161 -6.713 -111.774.524 -57.965.076 -82.463 -58.047.539
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.184 498.184
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 295.313.360 -49.453 34.897.360 242.688.833 -111.774.524 559.690.529 415.721 560.106.250
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419
Transferler
-148.600.270 148.600.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
161.935.169 -111.513 -10.439.636 151.384.020 691.295 152.075.315
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
179.495 179.495
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 471.676.529 -115.754 34.897.360 94.088.563 -10.439.636 687.274.750 1.189.479 688.464.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.982.994 -50.362.508
Dönem Karı (Zararı)
-9.748.341 -111.856.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.748.341 -111.856.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.733.310 131.218.161
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11-16 54.097.340 44.461.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.787.440 -6.919.147
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.787.440 -6.919.147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.910.141 38.520.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.056.580 34.517.806
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 544.382 2.647.346
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
309.179 1.355.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
67.621.652 102.891.827
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -937.764 -8.516.636
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 68.925.923 115.375.741
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -366.507 -3.967.278
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 -106.080.688 -31.919.368
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -174.153 -200.258
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -20.015.308 -15.796.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
161.766 180.174
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 161.766 180.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
215.253.904 -29.255.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
197.639.512 122.662.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.258.722 -9.146.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
189.380.790 131.809.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.629.356 -8.113.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.629.356 -8.113.209
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
71.695.724 -43.054.937
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
71.695.724 -43.054.937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.035.424 -44.769.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.054.344 7.108.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.475.858 -73.363.656
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.998.354 21.518.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.474.212 -94.882.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.234.092 -177.943
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-52.449.514 26.955.118
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-52.449.514 26.955.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.743.662 -6.645.803
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.743.662 -6.645.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.330.490 -9.857.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
229.238.873 -9.894.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-32.975.483 -38.382.874
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -1.280.396 -2.084.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.689.731 -46.272.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.426 65.275
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 42.426 65.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.930.096 -54.269.494
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -24.055.159 -9.082.875
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -37.874.937 -45.186.619
Alınan Faiz
20 937.764 8.516.636
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.739.825 -584.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.715.876 50.482.972
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 767.935.627 1.565.183.684
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -737.739.775 -1.375.373.005
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -20.985.805 -23.951.966
Ödenen Faiz
20 -68.925.923 -115.375.741
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.577.387 -46.151.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-24.053.725 5.621.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.523.662 -40.530.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 195.340.538 192.787.331
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 243.864.200 152.256.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 243.864.200 195.340.538
Ticari Alacaklar
915.032.108 871.112.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.286.477 8.287.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 913.745.631 862.825.545
Diğer Alacaklar
596.560 531.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
596.560 531.110
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
231.801.199 239.795.554
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4 231.801.199 239.795.554
Stoklar
8 176.166.889 124.259.454
Peşin Ödenmiş Giderler
15.784.546 10.409.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 30.283.748 32.967.279
Diğer Dönen Varlıklar
16 36.229.659 37.412.723
ARA TOPLAM
1.649.758.909 1.511.828.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.649.758.909 1.511.828.338
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.273.024 5.533.199
Ticari Alacaklar
56.046.225 42.312.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.046.225 42.312.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 11.335.175 9.401.553
Maddi Duran Varlıklar
9 87.720.508 58.083.609
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 44.535.150 52.251.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268.266.591 190.731.271
Şerefiye
11 143.105.867 108.872.627
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 125.160.724 81.858.644
Peşin Ödenmiş Giderler
1.262.170 1.626.760
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 175.999.707 121.177.871
Diğer Duran Varlıklar
16 16.253.858 13.244.001
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
668.692.408 494.362.377
TOPLAM VARLIKLAR
2.318.451.317 2.006.190.715
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
436.842.702 434.015.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
436.842.702 434.015.226
Banka Kredileri
6 401.697.883 407.122.680
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 35.144.819 26.892.546
Ticari Borçlar
686.852.405 512.397.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 112.555.831 93.593.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 574.296.574 418.803.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 28.652.200 24.660.041
Diğer Borçlar
6.137.956 22.141.209
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.137.956 22.141.209
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
79.051.882 106.554.998
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 79.051.882 106.554.998
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 78.890.658 61.319.303
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 349.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.085.718 36.704.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 27.008.513 29.428.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.077.205 7.276.388
ARA TOPLAM
1.352.513.521 1.198.142.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.352.513.521 1.198.142.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
226.450.877 226.254.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
226.450.877 226.254.958
Banka Kredileri
6 206.234.519 196.209.584
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 20.216.358 30.045.374
Ticari Borçlar
89.718 61.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 89.718 61.801
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.616.062 29.114.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 30.616.062 29.114.925
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 20.316.910 16.407.295
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
277.473.567 271.838.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.629.987.088 1.469.981.296
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
687.274.750 535.890.730
Ödenmiş Sermaye
17 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
462.367.257 300.432.088
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.309.272 -9.309.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.309.272 -9.309.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
471.676.529 309.741.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-115.754 -4.241
Yabancı Para Çevrim Farkları
-115.754 -4.241
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
94.088.563 242.688.833
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.439.636 -148.600.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.189.479 318.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
688.464.229 536.209.419
TOPLAM KAYNAKLAR
2.318.451.317 2.006.190.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.119.131.956 833.021.971 391.894.681 267.500.805
Satışların Maliyeti
-1.007.788.031 -748.888.133 -355.135.129 -234.268.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.343.925 84.133.838 36.759.552 33.232.352
BRÜT KAR (ZARAR)
111.343.925 84.133.838 36.759.552 33.232.352
Genel Yönetim Giderleri
-49.364.904 -49.438.273 -18.307.871 -13.716.890
Pazarlama Giderleri
-71.883.482 -78.785.770 -25.517.025 -26.257.647
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.313.403 -6.486.080 -1.901.785 -2.704.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.642.325 20.301.876 2.050.994 -1.789.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -50.296.849 -13.774.949 -20.703.261 39.370.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-53.872.388 -44.049.358 -27.619.396 28.133.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 42.426 65.275 11.690 49.446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -204.192 -245.449 -27.818 -240.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 174.153 200.258 178.936 -80.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-53.860.001 -44.029.274 -27.456.588 27.861.790
Finansman Gelirleri
20 107.018.452 40.436.004 57.900.259 -13.106.907
Finansman Giderleri
20 -82.922.100 -124.060.665 -29.792.505 -42.482.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.763.649 -127.653.935 651.166 -27.727.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.015.308 15.796.948 -27.080.459 14.579.842
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.494 -87.280 -2.494 1.412
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 20.017.802 15.884.228 -27.077.965 14.578.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.748.341 -111.856.987 -26.429.293 -13.147.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.748.341 -111.856.987 -26.429.293 -13.147.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
691.295 -82.463 -526.185 -48.728
Ana Ortaklık Payları
-10.439.636 -111.774.524 -25.903.108 -13.098.778
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) Kazanç -0,15030000 -1,72450000 -0,40750000 -0,20270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
161.935.169 53.816.161 119.318.024 -9.148.164
Yabancı Para Çevrim Farkları
161.935.169 53.816.161 119.318.024 -9.148.164
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-111.513 -6.713 6.087 1.692
Yabancı Para Çevrim Farkları
-111.513 -6.713 6.087 1.692
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.823.656 53.809.448 119.324.111 -9.146.472
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
152.075.315 -58.047.539 92.894.818 -22.293.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
691.295 -82.463 -526.185 -48.728
Ana Ortaklık Payları
151.384.020 -57.965.076 93.421.003 -22.245.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886409


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.435 Değişim: -0,65% Hacim : 36.793 Mio.TL Son veri saati : 17:48
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2439 Değişim: -0,64%
Düşük 16,2167 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,3950 Değişim: -0,94%
Düşük 17,3771 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
969,44 Değişim: -0,32%
Düşük 967,61 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.